slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!

Pozdravljeni...
Ta internetna stran je posvečena širitvi Sporočil Luči...
za Prebujenje človeštva in vzpostavitev nove Zlate Dobe...
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

Kazalo vsebin

več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Saint GERMAIN
izbrani
Nebeški Mojster

za posebno služenje Zemlji v letu 2024
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 23. maj 2024
do 10. jul. 2024
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

Tomaz Pritekelj

Sporočila Luči 2024

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Poletni SOLSTICIJ – sončev obrat
20. junij 2024

Poletni solsticij je najdaljši dan v letu. To je primeren čas, da svojo pozornost usmerimo k soncu ter s srčno Ljubeznijo pozdravimo Heliosa in Vesto – ki sta Bog in Boginja Sonca našega osončja.

HELIOS in VESTA!
Naj se Svetloba izliva v moje bitje!

Naj se Svetloba razširi v središču mojega srca!
Naj se Svetloba razširi v središču Zemlje!
In naj Zemlja je sijoče Sonce!

več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Klici za Zemljo – 2024

Kličemo prihod Angelskih Legij na Zemljo
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

S L I D I    Z    O D L O M K I
S    T E    I N T ER N E T N E    S T R A N I

Jesus_Zmaga Kozmične Luči
_Marija MAGDALENA_Praznik njenega Vnebovzetja_22.7._300
Gdds. of Justice_Portia_slh-1
Marija Magdalena-2_Jezusovo Vstajenje_190416_300
Buda_slh_
Wesak-Praznik Luči_Buda_A5_300
MISEL LUCI in ..._31.12.2018_St. Germain_190215_b.s_350
QUAN YIN_Praznik Razsvetljenja_300
Jesus_Zmaga Kozmične Luči _Marija MAGDALENA_Praznik njenega Vnebovzetja_22.7._300 Gdds. of Justice_Portia_slh-1 Marija Magdalena-2_Jezusovo Vstajenje_190416_300 Buda_slh_ Wesak-Praznik Luči_Buda_A5_300 MISEL LUCI in ..._31.12.2018_St. Germain_190215_b.s_350 QUAN YIN_Praznik Razsvetljenja_300

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

P r a z n i k
Visokega  Kozmičnega  Mojstra,
Boddhisattve  in  prihajajočega  Bude
M A I T R E J E

in Lunarno Novo leto
10. februar 2024
več o tem

2022-2023

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

A K T U A L NE   O B J A V E
2 0 2 2 – 2 0 2 3

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Klici za Zemljo – 2023

Klic za Kozmični Modri Plamen
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za Božansko Posredovanje v naših življenjih
od 23. november 2023 
do 10
. januar 2024
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

N O V E    K N J I Ž I C E
Veliko Prebujenje
več o tem

Veliko Prebujenje – 3
– Prihod 5D Sonca in Povezava treh Sonc…
– Intervju z Bogom…
– Vijoični Plamen – vaše najboljše Orodje Luči…
več o tem…

Veliko Prebujenje – 4
– Apokalipsa in ‘trije dnevi teme’…
– Trije dnevi Spektakla Svetega Ognja…
– Kozmično Posredovanje Milosti…

več o tem …

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

B o ž i č n i   T e m p e l j  –  K l i c

V času od 24. – 31. decembra se v Območju Luči za sedem dni odpre zelo poseben Tempelj. To je Kristusov Božični Tempelj, iz katerega v tem času pošiljajo na Zemljo mogočni Žarki  Ljubezni in Luči… več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

A m a z i n g   G r a c e   –   Č u d o v i t a   M i l o s t

To, kar svet zdaj najbolj potrebuje, so čudeži… Univerzalna Glasba Sfer je posrednik Milosti v svet – je eden največjih virov čudežev…
Pesem Amazing Grace je sposobna široko odpreti srca ljudi…
  Zdaj je čas, da Čudovita Milost (Amazing Grace) udejanji na milijone čudežev po vsej Zemlji… Če bo do ljudje po vsem svetu poslušali, peli, igrali pesem Amazing Grace vsak dan, se bo Nebeška Milost v polnosti izlila na Zemljo …
Prisluhnite čudovitemu posnetku pesmi Amazing Grace na

… več o tem
______________________________________

K o z m i č n o   P o sr e d o v a n j e   S v e t e   D r u ž i n e
v naš Žarek Luči in po njem skozi vrh naše glave
v naše zemeljsko telo in življenje
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Klici za pomoč Zemlji in življenju na njej

ZA ZEMLJO

Klic – Očiščenje in Osvoboditev narave …  več o tem

 ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

D u h o v n i   P r a z n i k i   v   l e t u …

več o tem

Praznik Razsvetljenja QUAN YIN 17. julij 2022  – več o tem

Praznik Vnebovzetja Marije MAGDALENE – 22. julij 2022 – več o tem

‘Zelo pomembno je,
da razvijate Ljubezen do sebe
in moč samo-odpuščanja.’

Praznik Vnebovzetja Matere Marije – 15. avgust – več o tem

Ljubezen se vrača na Zemljo.
Ljubezen gradi vse na novo.
Smo pripravljeni biti – biti Ljubezen?

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

7   S v e t i h   T e d n o v

Mogočno Okno za Božansko Posredovanje
v naša življenja
poteka
od četrtka 24. nov. 2022
do  srede 11. jan. 2023
 več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Vnebohod – Praznik Jezusovega Vnebovzetja
četrtek 26. maj 2022

več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Wesak – Praznik Razsvetljenja… Bude
16. maj 2022

več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

-2021

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~
~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

A K T U A L NE   O B J A V E
2 0 2 1

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Žarki Luči in Ljubezni iz fizičnega Sonca

Pomoč vašim fizičnim telesom,
da postanejo Božanski templji

več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

7   S v e t i h   T e d n o v
Mogočno Okno za Božansko Posredovanje
v naša življenja
poteka od četrtka 25. november 2021
do  srede 12. januar 2022
 več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

P r a z n i k   V s t a j e n j a
2.-5. april 2021

Spomnimo se, da nam je Jezus pustil energijske zapise svojega Vstajenja in Vnebovzetja, ki so vtisnjeni v eter Zemlje. Prosimo tega Velikega Mojstra, da…  več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~
~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

A K T U A L NE   O B J A V E  2 0 2 0

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Zemlja ljubimo te

KLICI za DVIG in OSVOBODITEV človeštva in Zemlje
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Vsak dan širite Ljubezen srca v svet

Vedite, da sta vaše vsakodnevno življenje in delovanje z Ljubeznijo in s Svetlobo srca v tem svetu nadvse pomembna za razrešitev kriznih razmer na Zemlji. 
Zato posvetite vsak dan 10 minut svojega časa za zavestno širitev Ljubezni svojega srca po vsej Zemlji. In mi – Mojstrska in Angelska Bitja iz Območja Luči – smo pri tem vselej z vami… več o tem

Pošiljam Ljubezen svojega srca
vsem živim bitjem,
da so srečna in blagoslovljena 
– vsepovsod za vedno!

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Vnebohod – Praznik Jezusovega Vnebovzetja

četrtek  21. maj 2020  

V atmosferi oz. etru Zemlje je ta dogodek vtisnjen kot mogočno Žarišče Svetlobe, iz katerega se širi izredno Izžarevanjveč o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~

Wesak – Praznik Luči  
7. maj 2020

JAZ SEM v Večnem Plamenu Bude!

Praznik Rostva, Razsvetljenja in Odhoda Gautama Bude … več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Jezus
S V E T L E Č A   P R I S O T N O S T
VNEBOVZETEGA MOJSTRA

Ko pokličete in si predstavljate Svetlečo Prisotnost Jezusa (ali kateregakoli Vnebovzetega Mojstra), prejmete Zdravljenje, Zaščito in Popolnost Luči.      več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Klic za prihod
Legij Zdravilnih Angelov Matere Marije
na Zemljo

Obstajajo mnoga pričevanja v vseh verstvih sveta o čudežnih ozdravitvah in rešitvah, ki so se zgodile s posredovanjem Angelov. Legije Angelov čakajo na naš Klic.    več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

M I S E L   L U Č I  in  B O Ž A N S K A   U S M E R I T E V
v letu 2020
Kot iskalec Božanske Resnice
neomajno in ponižnega srca stopam po Poti
k ponovnemu Zedinjenju
s svojim Resničnim Jazom.
Z nesebičnostjo in ljubečim služenjem Življenju …  
več o tem

Z V E Z D A   L J U B E Z N I
SIMBOL Luči za Zemljo v letu 2020

Zvezda Ljubezni (imenovana tudi Skrivna Zvezda Ljubezni oz. Betlehemska Zvezda) se je prvič pojavila na Zemlji v času Jezusovega rojstva. Ta Zvezda je dejansko Žarišče Svetlobe, ki … več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Sporočilo Matere Akaše
za leto 2020

V letu 2020 smo pripravljeni biti vselej z vami in vam pomagati, da postanete bolj sijoči z Božansko Svetlobo in Ljubeznijo … več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Gautama BUDA
– Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelj Zemlje
v letu 2020

več o tem

 

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

A K T U A L NE   O B J A V E
2 0 1 9

~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Harmonični Prilivi Ljubezni na Zemljo

1. Harmonični Priliv Ljubezni
od 25. maja 2019 do 25. maja 2020
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Marija Magdalena
– Vnebovzeta Mojstrska Pokroviteljica Zemlje
v  letu 2019
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Obnovitev Plamenov v srcu Zemlje
Širitev Ljubezni iz središča Zemlje – Gaje
več o tem    

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

M I S E L   L U Č I
za Zemljo
v   l e t u   2 0 1 9
~
Eno z Univerzalno Prisotnostjo ‘JAZ SEM’,
zdaj polno aktiviramo svoje prirojeno bistvo,
da vselej izražamo Spoštovanje in Ljubezen
do vsega Življenja.
~
Kličemo k bratom in sestram celotne človeške družine:
– spustite vse iluzije omejitev,
– odpustite drug drugemu
– in zaobjemite medsebojno drugačnost!
~
Tako se vsepovsod na našem ljubljenem planetu
vsak dan vse bolj in bolj izraža le Božja Popolnost.

V svojem srcu dopustite širitev tega sporočila.
(Saint Germain, 31. dec. 2018)
~
P r e j m i t e    O b l a č i l o    i z    S v e t e g a    O g n j a

več o tem

.