slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!

Pozdravljeni...
Ta internetna stran je posvečena širitvi Sporočil Luči...
za Prebujenje človeštva in vzpostavitev nove Zlate Dobe...
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

Kazalo vsebin

več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Saint GERMAIN
izbrani
Nebeški Mojster

za posebno služenje Zemlji v letu 2024
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 23. maj 2024
do 10. jul. 2024
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

V E L I K O    P R E B U J E N J E

s klikom na oranžne vrstice 
se vam odprejo nadaljnje strani z besedili
S p o r o č i l a    i z    K r a l j e s t v a    V e č n e    L u č i
z a    D v i g    Z a v e s t i    i n    š i r j e n j e    L j u b e z n i

zbirka knjižic

*         *         *

      …           …

*         *         *

Na Zemlji poteka Veliko Prebujenje človeštva.
To Prebujenje se odvija na osebnem in planetarnem nivoju. Pomeni dvig zavesti ljudi in frekvence (vibracije) vse materije – vključno z našimi telesi.

Vse več in več ljudi se prebuja iz hipnotične mreže družbene zavesti, ki jim daje občutek nemoči, nesposobnosti, omejenosti.
Prebujajo se v zavest tega, kar v Resnici so.

V srcu vsakogar je ‘speči Velikan’, ki že stoletja in tisočletja čaka, da razodene svojo lepoto in veličastje svetu.
Prebujanje tega ‘Velikana’ je pot, ki vas vodi nazaj Domov, od koder ste nekoč odšli. To je Pot, ki vas vodi skozi srce.

Naj se vsi ljudje Prebudijo v svojo Resnično Duhovno Naravo in naj je Zemlja vrnjena v Rajski Vrt Eden, kot je to že od začetka namenjeno.

*         *         *

Več o tem dobite
v   z b i r k i   k n j i ž i c
V E L I K O
P R E B U J E N J E :

*
Veliko Prebujenje – št. 1
Zaščita in Dvig vibracije vašega bitja
*
Veliko Prebujenje – št. 2
Višja Vizija za Zemljo
*
Veliko Prebujenje – št. 3
Povezava Treh Sonc
*
Veliko Prebujenje – št. 4
Kozmično Posredovanje Milosti

 

.