slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!

Pozdravljeni...
Ta internetna stran je posvečena širitvi Sporočil Luči...
za Prebujenje človeštva in vzpostavitev nove Zlate Dobe...
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

Kazalo vsebin

več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Saint GERMAIN
izbrani
Nebeški Mojster

za posebno služenje Zemlji v letu 2024
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 23. maj 2024
do 10. jul. 2024
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

Veliko Prebujenje – št. 1

Zaščita in Dvig vibracije vašega bitja

i z   k n j i ž i c e   š t.   1
izšla v začetku leta 2021

*

‘Veliko Prebujenje ljudi Zemlje je v teku.

Mogočna Kozmična Svetloba se vse bolj in bolj
sprošča oz. izliva na Zemljo ter prebuja Božansko
iskro v srcih ljudi.

Prav tako razkriva vse, kar je od teme, ter prinaša
na površje vsa neskladja in uničevalnosti, ki jih je
človeštvo ustvarjalo in kopičilo stoletja.

Prišel je čas, da je vse, kar ni od Luči, popolnoma
razkrito in odstranjeno s planeta Zemlje za vekomaj.’

Maitreja, 9. junij 2020 (RRA)

 

Kazalo

Predgovor

1. Uvod ……………………………………………………….. str. 9
Na Zemlji poteka Veliko Prebujenje človeštva
Bog • Smo otroci Brezmejnega Boga • Tišina in molitev
‘Jaz Sem’ – Najvišji Princip Življenja • ‘Prisotnost Jaz Sem’

2. Leto 2012 – Začetek Nove Zlate Dobe ……………………14

3. Pomoč iz Območja Luči za Zemljo …………………… 15
Vsak dan potrdite, da ste Bistvo Ljubezni in Luči

4. MISEL LUČI in Božanska Usmeritev za Zemljo  
    v   letih   2019   in   2020  ……………………………………… 17
Doba Svobode Vijoličnega Plamena – Saint Germain

5. Vnebovzeti Mojster Pokrovitelj Zemlje za 1 leto ……… 20
Gautama Buda – Pokrovitelj Zemlje v letu 2020

6. Pospešitev dejavnosti Zvezde Ljubezni za Zemljo ……. 25

7. Klic za prihod Legij Zdravilnih Angelov na Zemljo ….. 27

8. Nasveti za dvig vibracije in Zaščito … – Mati Akaša …… 29
1. Kratka vaja
2. Moč vaše pozornosti
3. V Bogu, z Bogom in za Boga
4. ‘Jaz Sem’ Vstajenje in Življenje
5. Vijolični Plamen
6. Oklep Luči – Steber Luči
7. Zid Modrih Plamenov Nadangela Mihaela
8. Zid Nevidnosti, Neranljivosti in Nepremagljivosti
9. Potopite se v meditacijo in Notranjo Tišino

9. Univerzalna Zavest Enosti – Mojstrica Leto…………………41
Oseben in neposreden stik z Bogom je možen v tišini trenutka

10. Vaše življenje na Zemlji ima velik namen – Boginja Svobode .. 47
Kar se dogaja v vašem svetu zdaj je rezultat dolgotrajajoče dvojnosti
Bodite pripravljeni, da ustvarjate vse več Ljubezni v svojem srcu in jo širite iz njega

 

O d l o m e k    i z    p l a t n i c e

Živimo v času velikih sprememb na Zemlji

V današnjem času, ko na Zemlji pospešeno prehajamo iz dobe Rib v dobo Vodnarja, je zelo pomembno, kaj bomo ljudje izbrali: ‘pot milejših sprememb’ ali ‘težjo pot – tj. učenje skozi katastrofe’. A to je človeštvo že vse preveč izkušalo.

Lahko pa začnemo razmišljati drugače, bolj pozitivno in postanemo bolj odprti za nove rešitve, ki temeljijo na principu Višje Zavesti.

Torej imamo dve možnosti:

– ali se bomo (v skladu s spremembami na Zemlji) tudi sami preobražali in dvigali svojo zavest

– ali pa bomo soočeni s še več krizami (kot so povečanje nasilja, ekonomske krize, naravne katastrofe…).

V tem času se bo človeštvo prisiljeno soočiti z velikimi spremembami vremena, s potresi, z dvigom morja…

Če pa se spet usmerimo vase ter se potrudimo najti in oživeti resnične notranje vrednote, bo v nas namesto strahu spet vse bolj dejavna Ljubezen, s katero se lahko vse krizne razmere na Zemlji preobrazijo in prenehajo.

Potrebno je, da v sebi ponovno prebudimo srčne vrednote – Ljubezen, odpuščanje, sočutje, razumevanje, dobrodejnost, hvaležnost, iskrenost… – in duhovne potenciale, s katerimi lahko preobrazimo vsa neskladja in zaustavimo grozeče svetovne katastrofe.

Sem v sebi,
v Zavesti Večnega Življenja!