slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!

Pozdravljeni...
Ta internetna stran je posvečena širitvi Sporočil Luči...
za Prebujenje človeštva in vzpostavitev nove Zlate Dobe...
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

Kazalo vsebin

več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Saint GERMAIN
izbrani
Nebeški Mojster

za posebno služenje Zemlji v letu 2024
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 23. maj 2024
do 10. jul. 2024
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

Misel Luči
v letu 2022

~
Zaobjet z mogočnim
Neprebojnim Zaščitnim Poljem Luči
in
izpolnjen z Vijoličnim Ognjem
Kozmične Svobode in Očiščevalne Ljubezni
zdaj
trdno stojim na Prehodu Dob
in zmagovito vstopam v Nov Svet
– Novo Zlato Dobo na Zemlji!
~
S celovitostjo svojega bitja,
ponižnostjo pred Bogom v notranjosti
ter srčno samozavestjo in upanjem
trdno vsidranimi
v svojem umu, srcu, bitju in svetu
Jaz Sem povsem pripravljen na vse,
kar je namenjeno,
da pride v moje življenje!

 

Božanska Usmeritev
~
S hvaležnostjo
za vse Darove in Blagoslove,
ki jih vsak trenutek prejemam
od Nebeškega Očeta-Matere
Jaz Sem v popolnem Miru,
ki presega doumevanje človeškega uma!

In zavestno izberem,
da širim ta Mir v svet,
širim ta Mir
k vsemu Življenju na Zemlji
– vsak trenutek,
zdaj in vekomaj.
~
Tako bodi!
In tako je!
‘JAZ SEM, KI JAZ SEM’

 

Misel Luči in Božanska Usmeritev za posamezno leto sta od tistega leta dalje aktivirani v atmosferi našega planeta. Lahko ju uporabimo tudi v nadaljnjih letih in prejmemo Duhovne Energije, ki so bile položene vanje od Vnebovzetih Mojstrov.

Vnebovzeti Mojstri (BTF, januar 2022)