slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!

Pozdravljeni...
Ta internetna stran je posvečena širitvi Sporočil Luči...
za Prebujenje človeštva in vzpostavitev nove Zlate Dobe...
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

Kazalo vsebin

več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Saint GERMAIN
izbrani
Nebeški Mojster

za posebno služenje Zemlji v letu 2024
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 23. maj 2024
do 10. jul. 2024
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

D U H O V N I   P R A Z N I K I  

V   L E T U 

Tekom leta lahko za okrepitev svojih duhovnih dejavnosti izkoristimo duhovne praznike, ko Veliko Belo Bratstvo okrepljeno izliva Svetlobo na Zemljo.

Povišana energijska dejavnost teh praznikov se začne že nekaj dni prej in traja še nekaj dni za tem. V tem obdobju posvetimo več časa meditaciji, molitvi, odredbam in smo na sploh bolj usmerjeni v notranjost, k Bogu (Prisotnosti JAZ SEM) v sebi.

Še posebej dobrodejna je naša posvetitev k Bogu in Bitjem Luči na predvečer prazničnega dneva in na sam dan praznika.

Na predvečer se zberejo Vnebovzeti Mojstri in pošljejo na Zemljo veliko Svetlobe in Pomoči. To lahko okrepimo v svojem bitju in svetu ter po vsej Zemlji, če se zavestno usmerimo z meditacijo, molitvijo ali odredbami k temu – posamično ali v skupini.

~

Nekateri od teh prazničnih dnevov se določajo po luninem koledarju in zato pridejo vsako leto na drug datum:

۰ Velika noč – je na nedeljo po prvi pomladni polni luni; na ponedeljek po Veliki noči je Praznik VSTAJENJA

۰ VNEBOHOD – je na četrtek po peti nedelji po Veliki noči oz. po Prazniku Vstajenja

۰ Spust SVETEGA DUHA na Zemljo (Binkošti) – je 50-ti dan po Veliki noči oz. druga nedelja po Vnebohodu (beseda binkošti izvira iz grške besede pentekoste, ki pomeni petdeseti, namreč petdeseti dan)

۰ WESAK (Praznik Luči) – je na prvo polno luno v maju; to je na četrto polno luno po budističnem (kitajskem) Novem letu

۰Razsvetljenje QUAN YIN – je na na 19-ti dan šestega meseca po kitajskem lunarnem koledarju.

۰ Novo leto v budističnh državah: Tibet, Kitajska, Mongolija… (= Praznik Rojstva MAITREJE) – je na dan druge prazne lune po zimskem solsticiju (tj. po 21. dec.) …

~

Ostali prazniki pa so vsako leto na isti dan: ۰ Zbor Vnebovzetih Mojstrov v Royal Tetonu ۰ Marijino Vnebovzetje ۰ Božič ۰ Novo leto ۰ Praznovanja dneva Vnebovzetja posameznih Vnebovzetih Mojstrov

*

Na praznik posebnega dogodka v svojem zadnjem utelešenju na Zemlji (npr. na dan svojeg rojstva, Vnebovzetja…) vsak Vnebovzeti Mojster iz svojega Srčnega Plamena okrepljeno izliva Svetlobo in Ljubezen ter Sveti Ogenj (ki ga usmerja) po vsej Zemlji še posebej tistim, ki pokličejo za to.

Zato se ta dan v meditaciji povežemo s tem Mojstrom in čez dan večkrat pokličemo:

*

V Imenu Ljubljene Mogočne Prisotnosti JAZ SEM!

Kličem te ljubljeni/-na ____________________!

(vstavite ime Mojstra oz. Mojstrice)

Zasij Svetlobo in Ljubezen iz svojega Srčnega Plamena

vame, skozme in okoli mene

ter v, skozi in okoli

vsega človeštva,   Zemlje   in vsega Življenja na njej

takoj zdaj in za vekomaj!

*

Potrudimo se vsak dan v letu živeti čim bolj v zavesti, da je Bog v nas in v vsem okoli nas ter da nam ves čas v vsej polnosti daje Svojo Svetlobo, Ljubezen, Življenje …

Zato častimo to Božjo Prisotnot v svojem srcu vsak dan (vsak trenutek) z vsakim dihom in smo Ji predani z vso svojo Ljubeznijo – predani Prisotnosti v svojem srcu – JAZ SEM.

www.jazsem.net