slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!
Kazalo vsebin 
več o tem

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
13 Boginj
13 Kvalitet Ljubezni
dec. 2022 - dec. 2023
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Boginja ČISTOSTI
izbrana
Nebeška Mojstrica

za posebno služenje Zemlji v letu 2023
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 25. maj. 2023
do 12. jul. 2023
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

V N E B O V Z E T I    M O J S T E R
P O K R O V I T E L J   Z A    Z E M L J O
oz.  
N E B E Š K I    Z A V E T N I K
Z E M L J E
z a    1    l e t o

V Območju Luči od leta 2008 dalje Vnebovzeti Mojstri vsako leto izberejo enega Mojstra ali Mojstrico, ki za eno leto prevzame posebno služenje Zemlji in človeštvu na njej.
Ta položaj izbranemu Mojstru v tem letu omogoča veliko več možnosti za njegovo delovanje v fizičnem območju Zemlje.

28. decembra vsako leto novo izvoljeni Mojstrski Pokrovitelj Zemlje ‘uradno’ prevzame ta položaj od Mojstrskega Pokrovitelja, ki je bil postavljen na to mesto pred enim letom.
S tem Mojster Pokrovitelj Zemlje predhodnjega leta zaključi svoje enoletno poslanstvo na tem položaju služenja.
Novi Mojster Pokrovitelj Zemlje pa ta dan začne sproščati svojo Svetlobo, Ljubezen, Sveti Ogenj in Darove na Zemljo. Tako je ta Mojster z vstopom v Novo leto (tj. 1. januarja) že v polnem zagonu svojega služenja.

Izbrani Mojster se s svojimi posebnimi sposobnostmi to leto v celoti posveti služenju Zemlji in je tako njen Poseben Pokrovitelj.

Zato se v tem letu v svojih molitvah, odredbah in meditacijah redno (vsak dan) usmerimo k izbranemu Mojstru (Mojstrici) z namenom, da prikličemo njegove Dejavnosti Luči, njegovo Ljubezen, Pomoč, Sveti Ogenj, njegove Angele… na Zemljo – v naša lastna življenja in povsod v svetu, kjer so kakršnekoli krizne razmere.

Prosimo to Mojstrsko Bitje Luči, da pošlje svojo Svetlobo, Ljubezen, Sveti Ogenj, Pomoč, svoje Angele povsod tja, za kar ga kličemo.

~

Do sedaj izbrani
naslednji Vnebovzeti Mojstri
Pokrovitelji oz. Zavetniki za Zemljo:

    za leto        izbrano Mojstrsko Bitje Luči

2023 ……. Boginja Čistosti (II)
2022 ……… Saint Germain  (II)
2021 .. Boginja Pravičnosti
2020 …….. Gautama Buda
2019 … Marija Magdalena
2018 ….. Mogočni Victory
2017 ……. Boginja Čistosti (I)
2016 …………. Mati Marija
2015 ….. Bog Sonca Helios
2014 ……….. Jezus Kristus
2013 ………….. Mati Akaša
2012 ……… Boginja Venera
2011 ………. Sanat Kumára
2010 …… Nadangel Mihael
2009 ……… Saint Germain (I)
2008 ……….. Boginja Miru

 

vir: Radiant Rose Academy

 

.