slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!
Kazalo vsebin
na tej int. strani
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

Sveta Glasba
- Sveti Zvok
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
SAINT GERMAIN
izbrani
Vnebovzeti Mojster

za posebno služenje Zemlji v letu 2022
več o tem 

 

*   *   *   *   *   *   *

7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 24. nov. 2022
do 11. jan. 2023
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *


JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja

 

*   *   *   *   *   *   *

13 Boginj
dec. 2022 - dec. 2023
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

stik

VijolicniPlamen.JazSem @gmail.com

 

.

  

 

V N E B O V Z E T I    M O J S T E R
P O K R O V I T E L J   Z A    Z E M L J O
oz.  
N E B E Š K I    Z A V E T N I K
Z E M L J E
z a    1    l e t o

V Območju Luči od leta 2008 dalje Vnebovzeti Mojstri vsako leto izberejo enega Mojstra ali Mojstrico, ki za eno leto prevzame posebno služenje Zemlji in človeštvu na njej.
Ta položaj izbranemu Mojstru v tem letu omogoča veliko več možnosti za njegovo delovanje v fizičnem območju Zemlje.

28. decembra vsako leto novo izvoljeni Mojstrski Pokrovitelj Zemlje ‘uradno’ prevzame ta položaj od Mojstrskega Pokrovitelja, ki je bil postavljen na to mesto pred enim letom.
S tem Mojster Pokrovitelj Zemlje predhodnjega leta zaključi svoje enoletno poslanstvo na tem položaju služenja.
Novi Mojster Pokrovitelj Zemlje pa ta dan začne sproščati svojo Svetlobo, Ljubezen, Sveti Ogenj in Darove na Zemljo. Tako je ta Mojster z vstopom v Novo leto (tj. 1. januarja) že v polnem zagonu svojega služenja.

Izbrani Mojster se s svojimi posebnimi sposobnostmi to leto v celoti posveti služenju Zemlji in je tako njen Poseben Pokrovitelj.

Zato se v tem letu v svojih molitvah, odredbah in meditacijah redno (vsak dan) usmerimo k izbranemu Mojstru (Mojstrici) z namenom, da prikličemo njegove Dejavnosti Luči, njegovo Ljubezen, Pomoč, Sveti Ogenj, njegove Angele… na Zemljo – v naša lastna življenja in povsod v svetu, kjer so kakršnekoli krizne razmere.

Prosimo to Mojstrsko Bitje Luči, da pošlje svojo Svetlobo, Ljubezen, Sveti Ogenj, Pomoč, svoje Angele povsod tja, za kar ga kličemo.

~

Do sedaj izbrani
naslednji Vnebovzeti Mojstri
Pokrovitelji oz. Zavetniki za Zemljo:

    za leto        izbrano Mojstrsko Bitje Luči

2022 ……… Saint Germain
2021 .. Boginja Pravičnosti
2020 …….. Gautama Buda
2019 … Marija Magdalena
2018 ….. Mogočni Victory
2017 ……. Boginja Čistosti
2016 …………. Mati Marija
2015 ….. Bog Sonca Helios
2014 ……….. Jezus Kristus
2013 ………….. Mati Akaša
2012 ……… Boginja Venera
2011 ………. Sanat Kumára
2010 …… Nadangel Mihael
2009 ……… Saint Germain
2008 ……….. Boginja Miru

 

vir: Radiant Rose Academy

 

.