slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!

Pozdravljeni...
Ta internetna stran je posvečena širitvi Sporočil Luči...
za Prebujenje človeštva in vzpostavitev nove Zlate Dobe...
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

Kazalo vsebin

več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Saint GERMAIN
izbrani
Nebeški Mojster

za posebno služenje Zemlji v letu 2024
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 23. maj 2024
do 10. jul. 2024
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

PDF za print – na koncu tega članka.

7   S v e t i h   T e d n o v

Mogočno Okno za Božansko Posredovanje

v naša življenja

poteka od četrtka  23. maj 2024
do  srede 10. julij 2024

poteka od četrtka  28. nov. 2024
do  srede 15. jan. 2025

~♥~ 49 DNI ~♥~ 49 MOJSTROV ~♥~ 49 DAROV ~♥~

7 Svetih Tednov poteka dvakrat na leto že od leta 1937 na pobudo Kozmičnega Mojstra Velikega Božanskega Usmerjevalca (Great Divine Director). Na to pobudo je Jezus ustanovil za nas to mogočno posredovanje iz Območja Luči.

V teh sedmih tednih (tj. 49 dneh) nam ponujena veličastna priložnost, da se vsak dan usmerimo k določenemu Vnebovzetemu ali Angelskemu Pomočniku ter prejmemo njegovo Božansko posredovanje z nadvse intenzivnim izlivom njegove Ljubezni, Svetlobe in Radosti v naše bitje in svet ter na vso Zemljo.

Sedem Svetih Tednov je Izžarevanje, ki ga omogoča mogočna Božanska Podpora, ki je dana Zemlji iz Območja Luči Vnebovzetih Mojstrov pod okriljem Velikega Božanskega Usmerjevalca in Jezusa. To Božansko posredovanje teh dveh mogočnih Kozmičnih Mojstrov in mnogih drugih Bitij Luči je del mogočnega sproščanja Kozmičnih Svetlobnih Žarkov Zemlji v zdajšnjem času.

Veliki Božanski Usmerjevalec je Učitelj mnogih Vnebovzetih Mojstrov (Saint Germaina, Jezusa, Kuthumija …) Trenutno zelo tesno sodeluje s Saint Germainom pri vzpostavljanju nove Zlate Dobe na Zemlji. Zdaj ta Mojster prihaja, da nam pomaga.

Božanski Namen 7 Svetih Tednov:

To posredovanje ustvarja Okno med svetom ljudi in Območji Vnebovzetih Mojstrov. To je Portal v tkanini časa, skozi katerega nekateri Vnebovzeti Mojstri, Angeli in Kozmična Bitja izlivajo svojo Svetlobo, Ljubezen in Srčne Plamene globoko v našo zavest, bitje in svet. Z usmeritvijo svoje pozornosti k njim lahko prejmemo njihove Darove Podpore, dejavnosti Svetega Ognja, dosežke njihovih Vnebovzetij ter vso njihovo Božansko Ljubezen in Svetlobo.

Ob našem klicu (molitvi) k njim pridejo, da nas poučijo, kako komunicirati z Višjimi vidiki svojega Resničnega Bitja JAZ SEM in da sprostijo (razširijo) dejavnosti Svetega Ognja v naša bitja, svetove in življenja.

Ko molimo in odrejamo za določen namen v svojem življenju ali za pomoč drugim, je potrebna naša polna vera v uresničenje tega, za kar kličemo. Ko se vključimo v iskreno izvajanje 7 Svetih Tednov, postavimo en osrednji namen, za katerega želimo dobiti Pomoč v tem obdobju. Mojstri pravijo, da v primeru 7 Svetih Tednov zadostuje že okoli 10% naše vere v uspeh našega klicanja. To je izredna Milost, ki smo jo deležni v tem Obdobju. Potrebno je le 10 min/dan našega časa za to.

Sveti Ogenj nam služi, da se osvobodimo človeške zavesti dvojnosti in razpre krinke (koprene) naše omejene zaznave. V tem času velja to še posebej za odstranitev ene izmed zadnjih velikih krink – lažno prepričanje o obstoju ‘dobrega in zla’ ter ‘pravilnega in napačnega’.

Ko se te krinke (koprene) enkrat razprejo in odstranijo, se lahko Zavest našega Višjega Mentalnega Telesa (tj. našega lastnega Kristusovega Bitja) in Razsvetljenje našega Kristusovega Uma mnogo lažje vgradi (integrira) kot del našega novega Božanskega Vzorca, da spet zaživimo kot Božanska Inteligentna Ustvarjalna Bitja.

49 dni lahko prepoznavamo/potrjujemo in prejemamo te izjemne Darove z vsakodnevno usmerjenostjo svoje pozornosti k določenemu Vnebovzetemu Bitju tega dne. Kličemo njihov Božanski Pečat (vtis) in Izžarevanje, da se izlije v nas, skozi nas in okoli nas ter v, skozi in okoli naših ljubljenih, naših bližnjih, skupnosti, mest, narodov in sveta.

Pred spanjem lahko zaprosimo svoje Višje Mentalno Telo (oz. Kristusa v sebi), da nas odvede v Tempelj Luči Vnebovzetega Mojstra tega dne, da prejmemo njegovo mogočno Ljubezen in Blagoslove ter sprejmemo njegove Darove v svoje fizično bitje za podporo na vseh področjih svojega vsakodnevnega življenja. Bog vas blagoslovi, preljuba srca!

7 Svetih Tednov poteka dvakrat na leto

In sicer s pričetkom na:

–  četrti četrtek v maju in

četrti četrtek v novembru.

~♥~

Dnevna molitev k Vnebovzetemu Mojstru

Izberite 10 minut na dan, ko ste v miru in odložite vse misli na zunanji svet. Lezite ali sedite in se povsem umirite. Uporabite opazovanje svojega diha za ta namen in se pri tem osredotočite na svoje srce.    

Ko začnete čutiti Mir, se povežite s svojo Božjo Prisotnostjo JAZ SEM, ki se nahaja kot Božji Plamen v vašem srcu in kot Telo Luči 3-5 metrov nad vami.

Nato se povežite z Bitjem Luči, ki na ta dan 7 Svetih Tednov izliva na Zemljo svojo Svetlobo, Ljubezen, Sveti Ogenj in Darove,  

ter izgovorite molitev:

~

V IMENU SVOJE LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM,
kličem te ljubljeni ______________________
(vstavite ime Mojstra za ta dan)!
Obdaj me s tvojo Svetlečo Prisotnostjo.
Prosim te za vse tvoje Darove in Blagoslove Svetega Ognja,
ki mi jih lahko daš v skladu z Božjo Voljo zdaj.
Varuj me, vodi me, zdravi me, razsvetljuj me…
Pomagaj mi v vseh stvareh in dogodkih,
s katerimi sem (oz. bom) danes kakorkoli v stiku.

Pomagaj vsem mojim bližnjim,
vsem nosilcem Luči v svetu,
vsem otrokom in celotnemu človeštvu.

Pomagaj bitjem 4 elementov in vsem kraljestvom narave
ter celotnemu planetu – naši ljubljeni Materi Zemlji.

Pošlji svojo Ljubezen, Luč in Sveti Ogenj
vsem nam za pomoč na naši Poti v Svetlobo.

Še posebej te prosim za: ___________________
(povejte svoje prošnje zase, za druge, za Zemljo …)

Ljubljeni ______________________
(poimenujte Mojstra)

Ljubim te, blagoslavljam te in se ti zahvaljujem
za vso tvojo Pomoč in Podporo.

~

Nato bodite 10 minut v Tišini in samo sprejemajte Blagoslove Mojstra.

Kdor želi, lahko zvečer preden zaspi pokliče tega istega Mojstra:

~♥~

Molitev pred spanjem

za potovanje v Tempelj Luči Vnebovzetega Mojstra

~

V IMENU KRISTUSA V SEBI, SVOJEGA RESNIČNEGA JAZA!
Kličem k Srcu svoje Prisotnosti JAZ SEM    in k Angelom Prisotnosti,
da mojo dušo odvedejo v Tempelj Luči __________________
(poimenujte Mojstra).
Prosim, da so tam moja štiri nižja telesa
izpolnjena in obnovljena z Božjim Svetim Ognjem.
Prosim, da mi je dana formula za dosego moje Zmage Dviga v Svetlobo.
Prosim, da se moji zunanji zavesti razodenejo vse informacije o tem,
kaj je potrebno za izpolnitev mojega Božanskega načrta.

In prosim tudi za _________________________________
(povejte svojo osebno prošnjo).

Zahvaljujem se za to
in sprejmem udejanjeno z vso Kristusovo Močjo
v skladu s sveto Božjo Voljo.

~♥~

Koledar za 7 Svetih Tednov

in spisek Mojstrov

Tu je koledar s kratkim opisom Mojstrov za vsak dan v teh 7 Svetih Tednih. Pri vsakem Mojstru so podane posebne lastnosti, ki nam jih ta Mojster lahko podari, če prosimo za to.

Ta vrstni red Mojstrov lahko uporabite tudi v naslednjih obdobjih 7 Svetih Tednov. Samo začnite z usmeritvijo k Boginji Čistosti na četrti četrtek v maju (oz. četrti četrtek v novembru) ter nadaljujte naslednje dni z usmerjanjem k Mojstrom po podanem vrstnem redu.

~♥~

1. dan četrtek 23. maj. 2024 – Ljubljena Boginja Čistosti (Goddess of Purity) Vnebovzeta Mojstrica, ki nam pomaga doseči in ohraniti večjo zavest Čistosti, da se v našem bitju in svetu izničijo strahovi, dvomi, samoljubje, hinavstvo, iluzije… ter da ozavestimo in udejanjimo svoje poslanstvo. Ohranja Plamen Čistosti za Zemljo. Prav tako nam pomaga doseči Disciplino v svojem življenju in na naši duhovni poti.

2. dan – Ljubljena Boginja Pravičnosti (Goddess of Justice) – Imenovana tudi Portia (izgovori: Porša) in Boginja Priložnosti. Plamen Dvojček od Saint Germaina. Pomaga nam reševati življenske situacije z Božansko Pravičnostjo in izkoristiti Božanske priložnosti, ki so nam dane.

Sob. 3. dan – Ljubljena Boginja Harmonija (Goddess of Harmony) – ohranja Plamen Harmonije za Zemljo in nam pomaga doseči stanje Harmonije v sebi in v svojem življenju.

~

Ned. 4. dan – Ljubljeni Kuthumi – pomaga nam doseči Razsvetljenje, Modrost in Ponižnost. Z nebeško glasbo, ki jo igra na orgle, pošilja Božansko Zdravljenje in Mir po vsej Zemlji. S to Glasbo tudi pomaga dušam, ki prehajajo iz zemeljskega bivanja v onostranstvo.

5. dan – Ljubljena Boginja Miru (Goddess of Peace) – ohranja Plamen Miru za Zemljo in nam pomaga doseči Mir v sebi in v svojem življenju.

6. dan – Ljubljena Boginja Svobode (Goddess of Liberty) – nosi Plamenico Svobode za človeštvo. Pomaga nam doseči svojo Svobodo in nas uči Hvaležnosti.

7. dan – Ljubljeni Serapis Bey – Gospodar Belega Žarka, ki pripravlja posvečene učence za obred Vnebovzetja v Templju Vnebovzetja v Luxorju, katerega vodja je. Uči nas Discipline, Odločnosti in Samo-obvladanja.

8. dan – Ljubljena Leto – dejavna za pomoč otrokom v svetu in za njihovo zaščito; pokroviteljica materinstva.

9. dan – Ljubljeni El Morya – Gospodar Modrega Žarka, ki uči razvijanje vodstvenih sposobnosti, pravilno uporabo Moči in govora, zaupanje (vero) v Boga v sebi ter dokončno predajo Božji Volji. Dejaven je za vzpostavitev Božje vlade v svetu.

Sob. 10. dan – Ljubljena Kuan Yin – Boginja Usmiljenja. Kot predstavnica Vijoličnega Žarka v Karmičnem Svêtu izžareva vrline Usmiljenja, Odpuščanja in Sočutja prebivalcem Zemlje. Dala je zaobljubo Bodhisattve.

Ned. 11. dan – Ljubljeni Gautama Buda – Sočutje, Mir, Modrost, Razsvetljenje …

~

12. dan – Ljubljena Boginja Venera (Goddess of Venus) – pomaga nam doseči lastnosti Rožnatega Žarka: Ljubezen, Sočutje, Lepoto, Prijaznost, Milino… Prav tako prinaša Plamen Božanske Matere na Zemljo.

13. dan – Ljubljeni Sanat Kumara – vladar Venere; Veliki Kozmični Učitelj Kristusove Zavesti; eden od Sedmerih Gospodarjev Plamena z Venere. Njegovo ime pomeni Večno Mlad. Je začetnik linije Bud in Kristusovih Mojstrov na Zemlji. Odstrani temne sile, nas osvobodi nebožanskega, daje Zaščito (še posebej otrokom).

14. dan – Ljubljeni Maha Čohan (sanskrt: Veliki Gospodar) – predstavnik Svetega Duha (Tolažnika) za Zemljo in njene prebivalce; uteleša Trojstvo in Materin Plamen. Ima sposobnost upravljanja vseh Sedmih Žarkov in še Osmega. Pri njem se šolajo vsi Mojstri, ki nato služijo kot Gospodarji enega od Sedmerih Žarkov.

15. dan – Nadangel Mihael – Vodja Nadangelov in Angelskega Kraljestva. Njegovo ime pomeni ‘Tisti, ki je kot Bog’. S svojimi Legijami Angelov Modre Strele in Meča Modrega Plamena varuje vse Božje otroke na Zemlji (fizično in duhovno) ter jih osvobaja iz ujetništva v mrežah astralnih sil. Pomaga nam okrepiti vero.

16. dan – Ljubljena Mojstrica Nada (Lady Master Nada) – uči služenje Življenju z Ljubeznijo. Pomaga pri načrtovanju in ohranjanju družine v Duhu Božje Ljubezni. Dejavna je za vzpostavitev Kristusovega Miru in Bratstva v svetu.

Sob. 17. dan – Nadangel Gabriel – je Nadangel Belega Žarka Vnebovzetja in Čistosti. Znan je kot Angel Oznanjenja (ker je Mariji oznanil, da bo rodila Kristusa), Angel Vstajenja (ker je odvalil kamen z Jezusovega groba) in Angel Rojstva (ker poučuje prihajajočo dušo, v času ko je še v maternici). Pomaga nam doseči Harmonijo, nas polni s čisto Belo Svetlobo, nam pomaga ohranjati red, disciplino in čistost ter doseči Vnebovzetje.

Ned. 18. dan – Nadangel Rafael – je Božji Zdravitelj. Prosimo ga za zdravljenje telesa, uma in duše.

~

19. dan – Nadangel Zadkiel – Nadangel Sedmega tj. Vijoličnega Žarka imenovan tudi Nadangel Invokacije. Skupaj s svojo Božansko dopolnjevalko Sveto Ametist utelešata duh Vijoličnega Plamena in Vodnarjeve dobe. Iz svojih Vzročnih Teles sproščata Plamen Svobode, Radosti, Odpuščanja, Očiščenja, Preobrazbe.

20. danVnebovzeti Mojstri, ki pomagajo otrokom in mladini v svetu – Zaščita otrok, ohranjanje njihove nedolžnosti in Čistosti, pomoč na njihovi Poti k Vnebovzetju…

21. danKraljice Jupitra – Kozmične Matere – pomagajo nam odvreči vso dvojnost in doseči Vstajenje – Rojstvo Kristusa v našem srcu in umu (Kristusova Zavest).

22. dan – Mogočni Neptun – Bog morja. Očiščenje elementa vode po vsej Zemlji vključno v naših telesih; Zdravljenje…

23. dan – Mogočna Virgo – Mati Zemlja. Daje nam Zdravljenje, ozemljitev, Zaščito…

Sob. 24. dan – Ljubljena Aries – Boginja zračnega elementa; daje navdih, Čistost, Bistrino uma.

Ned. 25. dan – Mogočni Helios – Sončni Logos, Bog našega sonca. Vrhovno Bitje našega osončja. Oče vseh živih bitij v njem. Duhovno in fizično razsvetljuje vse planete našega osončja in živa bitja na njih. Dejaven je na Zlato-Rumenem Žarku. Pomaga doseči Kozmično oz. Kristusovo Zavest.

~

26. dan – Mogočna Vesta – Sončni Logos, Boginja našega sonca. Vrhovno Bitje našega osončja. Božja Mati vseh živih bitij v njem. Duhovno in fizično razsvetljuje vse planete našega osončja in živa bitja na njih. Dejavna je na Rožnatem Žarku Ljubezni, Radosti; daje Zdravljenje, Čistost, Zaščito družinam…

27. dan – Ljubljeni Maitreja – Planetarni Buda in predstavnik Kozmičnega Kristusa za Zemljo, ki nam da številna Posvečenja (Iniciacije) na Poti k Vnebovzetju. Ko pokličemo k njemu, nam da Razsvetljenje Kristusa in Moč Besede. Ljubezen, Dobra volja, Dobrota …

28. dan – Ljubljena Akaša (Akasha) – Božanska Mati iz Velikega Središčnega Sonca našega Univerzuma, dejavna na Rožnatem Žarku Božanske Ljubezni, Volje in Milosti

29. dan – Ljubljeni Asun – Vnebovzeti Mojster iz Velikega Središčnega Sonca, Plamen Dvojček (dopolnjujoči par) Božanske Matere Akashe. Dejaven je na Zlatem Žarku Razsvetljenja.

30. dan – Ljubljeni Čananda – dejaven je za vzpostavitev Božje vlade v svetu; pomaga reševati rasna in verska nasprotja.

Sob. 31. dan – Ljubljeni Hilarion – pomaga nam doseči Zdravje, Resnico, Božansko Vizijo; podpira Božanske projekte na področju znanosti.

Ned. 32. dan – Ljubljena Marija Magdalena – Jezusov Plamen Dvojček; pomaga doseči Vstajenje iz nebožanskega k Božanskemu.

~

33.dan – Ljubljena Čarity, Dobrota (Charity) – daje Ljubezen, Sočutje in vse lastnosti srca; je Arheja Rožnatega Žarka.

34. dan – Ljubljeni Bog Tabor – Bog gora in kontinenta Severne Amerike; služi za vzpostavljanje ravnovesja v naravi, pomaga bitjem narave; daje Zaščito…

35. dan – Ljubljena Boginja Himalaya – Boginja gora in kontinenta Azije; Plamen Dvojček Boga Himalaye; pomaga doseči Moč, Tišino, Razsvetljenje; je ena izmed Boginj in Bogov Zemlje, ki varujejo in ohranjajo Zemljo.

36. dan – Ljubljeni Bog Meru – Bog gora in kontinenta Južne Amerike; pomaga nam vzpostaviti stik s Kristusom v sebi in uporabiti Božanski Um. Osredotoča Zlati Plamen Razsvetljenja Kozmičnega Kristusa. Je pokrovitelj izobraževalnih programov za Razsvetljenje človeštva, še posebej mladine.

37. dan – Ljubljeni Veliki Kozmični Angel – ki na svojem čelu nosi napis ‘Združitev’.

Sob. 38. dan – Ljubljeni Jesus Emanuel – Avatar Dobe Rib. Prišel je, da razodene Kristusovo Zavest vsemu človeštvu in pokaže dela Očeta (Prisotnosti JAZ SEM), ki jih lahko izvaja vsak Božji otrok skozi Plamen Kristusa v sebi. Pomaga doseči Razsvetljenje, Zdravje, Vstajenje, Mir …

Ned. 39. dan – Ljubljeni Melkizedek (Melchizedek) – Red Vnebovzetega Mojstra Melkizedeka je svečeništvo Vijoličnega Žarka in prihajajoče Zlate dobe, ki je doba Vijoličnega Plamena. Pomaga doseči Očiščenje svojega bitja, Preobrazbo…

~

40. dan – Ljubljena Boginja Luči (Goddess of Light) – Vnebovzeta Mojstrica, ki je tako močno utelesila Svetlobo in zbrala tako silovit zagon v njenem sproščanju, da je prejela ime Boginja Luči. Njena predanost je usmerjena k Božji Svetlobi v vsem in v vsakomur. To Svetlobo ohranja za nas v središču vsake celice, atoma in elektrona. Pomaga nam se čimbolj povezati in izpolniti s Kristusovo Svetlobo ter uporabiti njene Božanske Moči.

41. dan – Ljubljeni Victory – Kozmični Mojster z Venere, katerega predanost Plamenu Zmage ga je usposobila, da že stotine tisočletij v vsem dosega le Zmago Luči. V tridesetih letih prejšnjega stoletja je prišel z dvanajstimi Kozmičnimi Mojstri ter Legijami Angelov in Vnebovzetih Bitij z Venere na pomoč Zemlji pri njenih zadnjih korakih vstopa v Zlato Dobo. Pomaga nam doseči Zmago Luči v vsem.

42. dan – Ljubljena Boginja Glasbe (Goddess of Music) – sprošča Nebeško Glasbo Sfer na Zemljo za Zdravljenje in Harmoniziranje

43. dan – Ljubljeni Sedmeri Mogočni Elohimi (Seven Mighty Elohim) – Vsak Univerzum ima skupino Mogočnih Kozmičnih Bitij, ki so Stvarniki in Upravitelji tega Univerzuma in so najvišji izraz Boga v njemu. Izražajo največjo koncentracijo Svetlobe, ki jo lahko dojamemo na našem nivoju zavesti. Sedem Mogočnih Elohimov (skupaj s svojimi Božanskimi dopolnjujočimi pari) utelešajo moško-ženski vidik Boga na Sedmerih Žarkih za naš Univerzum. Pridejo na pomoč Zemlji, kadar potrebuje največ Pomoči iz Območja Luči. Prosimo jih, da razplamtijo svoj Sedmeri Mavrični Plamen na našem čelu, skozi naše možgane (zavest) in ga razširijo skozi naše celotno (fizično, čustveno) bitje. Dajo nam Zaščito (telesa, uma, občutkov, čustvenega sveta), Razsvetljenje, Božanske Ustvarjalne Moči, Očiščenje …

44. dan – Ljubljena Mati Marija – Jezusova mati; Kraljica Angelov; Plamen Dvojček Nadangela Rafaela, s katerim sta nosilca Plamena Zdravljenja za vse duše. Je ena od predstavnic Materinstva Boga. Pomaga nam ohranjati Brezmadežno podobo zase in za druge (tj. videti in sprejeti nekoga kot Popolnega Božjega otroka) ne glede na to, da ima še možne pomanjkljivosti.

Sob. 45. dan – Ljubljeni Veliki Božanski Usmerjevalec (Great Divine Director) – Vnebovzeti in Kozmični Mojster, ki je dosegel Kozmično Zavest, ki ga usposablja, da uteleša Plamen Božanske Usmeritve. Znan mu je Božanski načrt za vsakogar na Zemlji ter za mnoge svetove. Je eden od usmerjevalcev Žarkov Kozmične Luči na Zemljo za njeno Zaščito in Razsvetljenje. Daje nam Zaščito, Razsvetljenje, Odločnost, usklajenost z Božjo Voljo …

Ned. 46. dan – Ljubljeni Nadangel Metatron – Angel Življenja; pomaga nam narediti prave odločitve v življenju; pomaga nam obvladati svoj um. Uči nas, kako uporabiti svoje Duhovne moči za ustvarjanje najvišjega dobrega.

~

47. dan – Ljubljena Boginja Vrtnica (Goddess Rose) – pomaga nam odpreti srčno čakro in doseči srčno Ljubezen, Zdravljenje, Srečo …

48. dan – Ljubljeni Saint Germain – Gospodar Vijoličnega Žarka, ki nas posveti v praktično uporabo Vijoličnega Žarka / Plamena z Odredbami, vizualizacijo in meditacijo. Pomaga nam doseči Svobodo, Očiščenje, Preobrazbo, praktično uporabo Alkimije …

49. dan sreda 10. jul 2024 – Ljubljena Kraljica Luči (Queen of Light) – varuje čistost otrok in mladine, zdravi, sije Kristusovo Zavest po vsej Zemlji.

~♥~

SLOVAR IZRAZOV:

ARHEJA – ženski dopolnjujoči par (Plamen Dvojček) Nadangela; ženski Nadangel

BITJA ŠTIRIH ELEMENTOV (bitja ognja, zraka, vode in zemlje) – elementali oz. bitja Narave, ki skrbijo za naš fizični planet. To so škratje, vile in duhovi narave.

BOG in BOGINJA – (1) Oče-Mati Bog je večno androgena celota, ki se izraža kot Trojstvo: Oče Bog (se nanaša na nivo Duha, Vzroka izza vseh vzrokov), Sin Kristus (ki je izšel iz združitve Očeta-Matere Boga v Duhu in Materiji) in Sveti Duh (ki večno prebiva v človeku in Materiji); (2) Naziv za Bitja, ki so se celostno, z vsem srcem posvetila Plamenu, za katerega so se odločila, da ga podprejo, poosebljajo in ohranjajo za dobrobit Zemlje in človeštva. Npr. Boginja Čistosti pooseblja Plamen Čistosti; Boginja Usmiljenja Kuan Yin pooseblja Plamen Usmiljenja … (3) Bog in Boginja je tudi naziv in položaj služenja v Duhovnem Vodstvu Kozmosa. Npr. Bog in Boginja Sonca Helios in Vesta sta vladarja našega sonca in sončnega sistema …

JAZ SEM – Ime Boga (Prisotnosti JAZ SEM) in Ustvarjalna Beseda, ki sprosti celostno dejavnost Božje Moč; najčistejši in najvišji Princip Življenja individualizirane Božje Prisotnosti, Univerzalne Inteligence; prvi izraz vsakega samozavedajočega se bitja.

KOZMIČNA LUČ – Dejavnost Zakona Življenja za Zemljo, ki jo skupina Mogočnih Mojstrov iz Velikega Središčnega Sonca prostovoljno, zavestno usmerja na Zemljo; je dejansko Izžarevanje iz Njihovih Življenjskih Tokov. Vsebuje vse lastnosti Popolnosti.

KOZMIČNO BITJE oz. KOZMIČNI MOJSTER – (1) Vnebovzeti Mojstri, ki so dosegli Kozmično Zavest in utelešajo Svetlobo/Energijo/Zavest velikega števila planetov, sonc, osončij… (2) Božja Bitja, ki se niso nikoli spustila s Kristusovega nivoja, se niso nikoli fizično utelesila, zapletla v karmo, temveč ohranjajo kozmično ravnotežje za vrnitev duš s fizičnega nivoja v Brezmadežna Območja.

KRISTUSOV JAZ (Višje Mentalno Telo) – Kristus v nas, Notranji Kristus; Nadzavestni oz. Višji Um; Kristusov Um, ki je zavesten Popolnosti Božje Prisotnosti JAZ SEM in nepopolnosti zunanjega jaza, vendar ostaja čist in popoln; Razlikovalna Božanska Inteligenca, dejavna skozi zunanji jaz; Notranji Učitelj; Budov Jaz; Angel Varuh; naš osebni Kristus, Učitelj, Mojster; Posrednik med Bogom (Prisotnostjo JAZ SEM) in dušo.

MOJSTER GOSPODAR ŽARKA / PLAMENA – Vnebovzeti Mojster, ki osredotoča Kristusovo Zavest enega od Sedmerih Božjih Žarkov in je Zakon tega Žarka. Šel je skozi mnogo utelešenj, v katerih je izražal in podpiral Zakonitosti tega Žarka ter šel pred in po Vnebovzetju skozi Posvečenja, ki so ga usposobila, da v sebi ohranja dejavno Žarišče tega Žarka. Usmerja ga za dobrobit človeštva.

NADANGELI – Poveljniki Angelskih Legij. Mogočna Kozmična Bitja, ki poosebljajo Božanske lastnosti, s katerimi služijo človeštvu. Od Angelov so najbolj znani in najbolj dejavni med ljudmi. Skupaj z Arhejami (svojimi Božanskimi dopolnjujočimi pari) utelešajo moško-ženski vidik Boga na Sedmerih Žarkih.

OBMOČJE LUČI VNEBOVZETIH MOJSTROV – Eterično Kraljestvo. Najvišje Območje na nivoju materije. Je prav tako resnično kot naše fizično območje, le da je nad zaznavo fizičnih čutov in razuma. To je Območje Vnebovzetih Bitij, kjer imajo svoja Eterična Zatočišča in Templje Luči. Tukaj v času med utelešenji prebivajo duše, ki so že dosegle višje razvojne stopnje.

PLAMEN DVOJČEK (angl. Twin Flame) – Božanski dopolnjujoči par; Žarka Dvojčka; duši dvojčici; komplementa. Oče-Mati Bog je Bitje, ki ima moško in žensko naravo. Po Svoji Podobi Boga Očeta-Matere je ustvaril individualna bitja kot Plamene Dvojčke, ki so izšli iz istega Belega Ognjenega Jedra Mogočne Prisotnosti JAZ SEM, nato ločeni v dve bitji – eno z moško in drugo z žensko naravo.

PRISOTNOST JAZ SEM – JAZ SEM, KI SEM; poosebljena (individualizirana) Prisotnost Boga, ki je kot Telo Luči na nivoju Duha malo nad fizičnim telesom; vsakogaršnja večna Božja identiteta oziroma Božji Jaz, ki je onkraj časa in prostora.

RESNIČNI JAZ – Višji Jaz; Sveti Kristusov Jaz; Prisotnost JAZ SEM.

SEDEM ŽARKOV – Izžarevanja Božje Svetlobe; vidiki Svetega Duha. Ko Bela Božja Svetloba sije skozi prizmo Kristusove Zavesti, se pojavi kot Sedem Božjih Žarkov oziroma Plamenov; vsak ima svojo barvo in lastnosti.

SVETI OGENJ – vse dejavnosti Božje Luči, ki jih potrebujemo za svojo Osvoboditev (Vnebovzetje); Božja Svetloba, Življenje, Energija; Ogenj kundalinija; Sedem Božjih Žarkov; Troedini Plamen v srcu vsakogar; Sedmeri Plamen Sedmerih Mogočnih Elohimov na čelu Božjih otrok; Kozmična Luč, ki jo pospešeno usmerjajo na Zemljo mogočni Vnebovzeti in Kozmični Mojstri.

ŠTIRI NIŽJA TELESA – eterično, miselno, čustveno in fizično telo – so štiri oblačila duše, ki služijo kot sredstva za njeno potovanje in izražanje v prostoru in času; so utripajoča energijska polja.

VELIKO SREDIŠČNO SONCE – Belo Ognjeno Jedro (Izvor in Središče) vsega Duhovnega in materialnega stvarstva; Srce vseprisotnega Božjega Življenja, Vir vse Energije in Snovi; naš izvorni Vrhovni Dom, v katerega se vračamo; je Eno s Prisotnostjo JAZ SEM vsakogar.

VIJOLIČNI PLAMEN – 7. Žarek/Plamen Stvarstva, ki ima lastnosti Očiščevanja, Odpuščanja, Preobrazbe, Osvoboditve…

VIŠJI JAZ – Sveti Kristusov Jaz; Prisotnost JAZ SEM; Višja Zavest.

VNEBOVZETI MOJSTRI – Naši starejši Bratje in Sestre, ki so z Razsvetljenjem svoje zavesti v Kristusovo Zavest dosegli Mojstrstvo nad časom in prostorom ter nad samim seboj. Šli so skozi vse izkušnje bivanja v fizičnem svetu in se v obredu Vnebovzetja ponovno dvignili v svoj Božanski Izvor. V Eteričnem Območju Luči imajo svoja Zatočišča, iz katerih pomagajo, vodijo, zdravijo, poučujejo, varujejo človeštvo. V svojih sijočih Telesih iz Bele Svetlobe, popolnoma osvobojeni karme, se lahko po želji gibljejo po vseh svetovih. S svojimi Božanskimi mislimi in občutki usmerjajo ogromno Duhovno Moč za udejanjanje Božjega načrta.

~♥~

vir:
R a d i a n t  R o s e  A c a d e m y
I  A M  A c t i v i t y

 


za print: 

7 SVETIH TEDNOV-1.del_Uvod, Slovar
7 SVETIH TEDNOV-2.del_Spisek in opis Mojstrov