slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!

Pozdravljeni...
Ta internetna stran je posvečena širitvi Sporočil Luči...
za Prebujenje človeštva in vzpostavitev nove Zlate Dobe...
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

Kazalo vsebin

več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Saint GERMAIN
izbrani
Nebeški Mojster

za posebno služenje Zemlji v letu 2024
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 23. maj 2024
do 10. jul. 2024
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

13 Boginj
13 Vrlin Božanske Ljubezni
13 mesecev

od decembra 2022
– do decembra 2023
~
V letu 2023 prebudite v sebi
Božansko Ljubezen

in 13 Božanskih Vrlin / Kvalitet Ljubezni,
ki nam jih prinašajo naslednje Boginje:

~

Boginja RADOSTI
Boginja MIRU
Boginja ČISTOSTI
Boginja SVOBODE
Boginja HARMONIJE
Boginja PRAVIČNOSTI
Boginja ZMAGE
Boginja UPANJA
Boginja VERE
Boginja LJUBEZNI
Boginja LUČI
Boginja ENOTNOSTI
Boginja GLASBE Sfer.

~

V našem univerzumu obstaja 144 Boginj, ki predstavljajo, ohranjajo in širijo posebne Božanske lastnosti (vrline, kvalitete).
Vse te lastnosti so različni aspekti dejavnosti Božanske Ljubezni, ki je temelj vseh njih.

Od teh 144 Boginj jih je 33 dejavnih tudi za naš planet. Vsaka od njih ima svoj Tempelj Luči na eteričnem nivoju v Elektronskem pasu okoli našega fizičnega sonca.
Nekatere od njih pa imajo svoje Templje Luči tudi v atmosferi našega planeta.

Od teh 33 Boginj jih je v današnjem času (ko prehajamo iz starega sveta dvojnosti v Novo Zlato Dobo) še posebej dejavnih 13.

~

Teh 13 Boginj je pripravljenih, da v letu 2023 okrepi svojo prisotnost in dejavnost na Zemlji. In sicer v obdobju 13-ih mesecev – tj. od decembra 2022 do decembra 2023.

Vsaka od Boginj bo v tem obdobju imela  en mesec, v katerem bo na našem planetu okrepila dejavnost določene Kvalitete Ljubezni (ki jo predstavlja) oz. njenega Svetega Ognja.

Vrline (Kvalitete) Ljubezni, ki jih predstavlja, ohranja in širi teh 13 Boginj, so:

Radost • Mir • Čistost • Svoboda
• Harmonija • Pravičnost
• Zmaga • Upanje • Vera • Ljubezen
• Luč • Enotnost • Glasba Sfer.

Torej 13 mesecev se bomo po en mesec z Ljubeznijo svojega Srčnega Plamena povezovali z določeno Boginjo – v meditaciji, molitvi, kontemplaciji, povezovanju s klici k tej Boginji… To pomeni:

Boginja Čistosti bo en mesec okrepila (pospeševala) Čistost Svetega Ognja, Boginja Svobode bo en mesec okrepila dejavnost Svobode Svetega Ognja na Zemlji… In tako vseh 13 Boginj.

~

Tu so klici, ki nam pomagajo pripraviti svoje bitje (še posebej svoj svet občutkov) za sprejem 13 Boginj in njihovih Božanskih Kvalitet (Vrlin) Ljubezni Svetega Ognja.

Da čimbolj pripravite sebe – še posebej svoj občutkovni svet – za sprejem kvalitet Ljubezni 13 Boginj, vsak dan pokličite za to z naslednjimi klici:

~

Ljubljena Prisotnost
mojega Božjega JAZ SEM!
Ljubljeni Mojster Saint Germain
in Angeli Vijoličnega Plamena!
Ohranjajte moje občutkovno telo
v Ljubezni in Čistosti
vaših Vijoličnih Plamenov
vsak dan!

~

Ljubljena Prisotnost
mojega Božjega JAZ SEM!
Ljubljena Mati Akaša
in Angeli Rožnatega Plamena!
Ohranjajte moje občutkovno telo
v Božanski Ljubezni
vaših Rožnatih Plamenov
vsak dan!

~

Ljubljena Prisotnost
mojega Božjega JAZ SEM!
Ljubljena Boginja Harmonija
in Angeli Harmonije Svetega Ognja!
Ohranjajte moje občutkovno telo
v Ljubezni in Harmoniji
vaših Zlatih-Rožnatih Plamenov
vsak dan!

~

In pripravite moje občutkovno telo,
da sprejme Božanske Vibracije
13 Vnebovzetih Boginj.

~

Z Ljubeznijo svojega Srčnega Plamena
se vam zahvaljujem
in vas blagoslavljam.

~

Vsemogočni Plamen Ljubezni JAZ SEM!
Vsemogočni Plamen Ljubezni JAZ SEM!
Vsemogočni Plamen Ljubezni JAZ SEM!

 

 

vir:   R a d i a n t   R o s e   A c a d e m y

___________________________________________

za print:

13 BOGINJ_dec.2022-dec.2023_UVOD in priprava