slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!

Pozdravljeni...
Ta internetna stran je posvečena širitvi Sporočil Luči...
za Prebujenje človeštva in vzpostavitev nove Zlate Dobe...
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

Kazalo vsebin

več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Saint GERMAIN
izbrani
Nebeški Mojster

za posebno služenje Zemlji v letu 2024
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 23. maj 2024
do 10. jul. 2024
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~
~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

A K T U A L NE   O B J A V E
2 0 2 1

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Žarki Luči in Ljubezni iz fizičnega Sonca

Pomoč vašim fizičnim telesom,
da postanejo Božanski templji

več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

7   S v e t i h   T e d n o v
Mogočno Okno za Božansko Posredovanje
v naša življenja
poteka od četrtka 25. november 2021
do  srede 12. januar 2022
 več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

P r a z n i k   V s t a j e n j a
2.-5. april 2021

Spomnimo se, da nam je Jezus pustil energijske zapise svojega Vstajenja in Vnebovzetja, ki so vtisnjeni v eter Zemlje. Prosimo tega Velikega Mojstra, da…  več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~
~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

A K T U A L NE   O B J A V E  2 0 2 0

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Zemlja ljubimo te

KLICI za DVIG in OSVOBODITEV človeštva in Zemlje
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Vsak dan širite Ljubezen srca v svet

Vedite, da sta vaše vsakodnevno življenje in delovanje z Ljubeznijo in s Svetlobo srca v tem svetu nadvse pomembna za razrešitev kriznih razmer na Zemlji. 
Zato posvetite vsak dan 10 minut svojega časa za zavestno širitev Ljubezni svojega srca po vsej Zemlji. In mi – Mojstrska in Angelska Bitja iz Območja Luči – smo pri tem vselej z vami… več o tem

Pošiljam Ljubezen svojega srca
vsem živim bitjem,
da so srečna in blagoslovljena 
– vsepovsod za vedno!

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Vnebohod – Praznik Jezusovega Vnebovzetja

četrtek  21. maj 2020  

V atmosferi oz. etru Zemlje je ta dogodek vtisnjen kot mogočno Žarišče Svetlobe, iz katerega se širi izredno Izžarevanjveč o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~

Wesak – Praznik Luči  
7. maj 2020

JAZ SEM v Večnem Plamenu Bude!

Praznik Rostva, Razsvetljenja in Odhoda Gautama Bude … več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Jezus
S V E T L E Č A   P R I S O T N O S T
VNEBOVZETEGA MOJSTRA

Ko pokličete in si predstavljate Svetlečo Prisotnost Jezusa (ali kateregakoli Vnebovzetega Mojstra), prejmete Zdravljenje, Zaščito in Popolnost Luči.      več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Klic za prihod
Legij Zdravilnih Angelov Matere Marije
na Zemljo

Obstajajo mnoga pričevanja v vseh verstvih sveta o čudežnih ozdravitvah in rešitvah, ki so se zgodile s posredovanjem Angelov. Legije Angelov čakajo na naš Klic.    več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

M I S E L   L U Č I  in  B O Ž A N S K A   U S M E R I T E V
v letu 2020
Kot iskalec Božanske Resnice
neomajno in ponižnega srca stopam po Poti
k ponovnemu Zedinjenju
s svojim Resničnim Jazom.
Z nesebičnostjo in ljubečim služenjem Življenju …  
več o tem

Z V E Z D A   L J U B E Z N I
SIMBOL Luči za Zemljo v letu 2020

Zvezda Ljubezni (imenovana tudi Skrivna Zvezda Ljubezni oz. Betlehemska Zvezda) se je prvič pojavila na Zemlji v času Jezusovega rojstva. Ta Zvezda je dejansko Žarišče Svetlobe, ki … več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Sporočilo Matere Akaše
za leto 2020

V letu 2020 smo pripravljeni biti vselej z vami in vam pomagati, da postanete bolj sijoči z Božansko Svetlobo in Ljubeznijo … več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Gautama BUDA
– Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelj Zemlje
v letu 2020

več o tem

 

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

A K T U A L NE   O B J A V E
2 0 1 9

~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Harmonični Prilivi Ljubezni na Zemljo

1. Harmonični Priliv Ljubezni
od 25. maja 2019 do 25. maja 2020
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Marija Magdalena
– Vnebovzeta Mojstrska Pokroviteljica Zemlje
v  letu 2019
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Obnovitev Plamenov v srcu Zemlje
Širitev Ljubezni iz središča Zemlje – Gaje
več o tem    

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

M I S E L   L U Č I
za Zemljo
v   l e t u   2 0 1 9
~
Eno z Univerzalno Prisotnostjo ‘JAZ SEM’,
zdaj polno aktiviramo svoje prirojeno bistvo,
da vselej izražamo Spoštovanje in Ljubezen
do vsega Življenja.
~
Kličemo k bratom in sestram celotne človeške družine:
– spustite vse iluzije omejitev,
– odpustite drug drugemu
– in zaobjemite medsebojno drugačnost!
~
Tako se vsepovsod na našem ljubljenem planetu
vsak dan vse bolj in bolj izraža le Božja Popolnost.

V svojem srcu dopustite širitev tega sporočila.
(Saint Germain, 31. dec. 2018)
~
P r e j m i t e    O b l a č i l o    i z    S v e t e g a    O g n j a

več o tem

.