slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!

Pozdravljeni...
Ta internetna stran je posvečena širitvi Sporočil Luči...
za Prebujenje človeštva in vzpostavitev nove Zlate Dobe...
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

Kazalo vsebin

več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Saint GERMAIN
izbrani
Nebeški Mojster

za posebno služenje Zemlji v letu 2024
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 23. maj 2024
do 10. jul. 2024
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

PDF s Klici za print je na koncu tega članka.

Klici za Umiritev potresov

Tektonske plošče
na območju Balkana in Sredozemlja

Na Balkanskem polotoku in širše na območju Sredozemlja se stikata dve večji tektonski plošči – evrazijska in afriška.

Med njima je stisnjena manjša plošča (tj. jadranska), ki zajema celotno območje Jadranskega morja in vseh njegovih obal. Zajema Italijo (njen severni del in jadranski obmorski del) ter primorski del Slovenije, Hrvaške in ostalih dežel ob Jadranskem morju.

Severni predeli teh dežel pa so deli evrazijske plošče. Evrazijska plošča je ogromna in pokriva območje Evrope in Azije. Sestoji iz več manjših plošč.

Prelomnica med jadransko in evrazijsko ploščo poteka po severni Italiji in celotni bivši Jugoslaviji – vključno s Slovenijo.

Južno od jadranske plošče je afriška plošča, ki pritiska jadransko ploščo navzgor (pribl. 1 cm / leto) v Evrazijsko.

Neskladja ljudi na površju Zemlje
povzročajo nevarne potrese

Kjer so prelomnice tektonskih plošč (tj. kjer se plošče stikajo med sabo) tam se lahko – zaradi pritiska mnogih človeških neskladij, ki jih ustvarjajo ljudje na površju Zemlje tj. na površju njenih tektonskih plošč – ustvarjajo potresna območja.

Zaradi nakopičenih človeških neskladij na površju oz. v nižji atmosferi planeta postajajo sile štirih elementov (tj. zemlje, vode, zraka in ognja) vse bolj obremenjene. To med drugim povzroča tudi napetosti v tektonskih ploščah planeta.

Sile štirih elementov se želijo razbremeniti človeških neskladij oz. bremen. Zemlja se dobesedno stresa zaradi teže negativnih čustev, misli in dejanj ljudi. Tako postajajo prelomnice oz. stikališča tektonskih plošč našega planeta pogosto aktivna potresna žarišča.

Nevarnost potresov v določeni meri povečuje tudi prekomerno izčrpavanje (neobnovljivih) naravnih virov (kot so nafta, zemeljski plin…) iz notranjosti zemlje.

Brez človeških neskladij in brezčutnega, izkoriščevalskega vmešavanja v naravni red našega planeta bi se tektonske plošče premikale harmonično brez nevarnosti za prebivalce na njihovem površju.

Potrebno je poklicati Vijolični Plamen
za očiščenje človeških neskladij v atmosferi
in
Kozmično Svetlobo,
da izpolni in zaobjame tektonske plošče

Potrebno je, da pokličemo čim več očiščevalne dejavnosti Vijoličnega Plamena v miselni in čustveni svet ljudi na območju potresne ogroženosti, okoliških dežel in celotnega planeta – za očiščenje vseh neskladij in bremen, ki jih ljudje kopičijo v atmosferi.

In potrebno je, da izpolnimo in zaobjamemo ozemlje oz. tektonske plošče potresno ogroženega območja (ter njene sosednje tektonske plošče) z Zlato-Belo Kozmično Svetlobno Snovjo iz Območja Vnebovzetih Mojstrov, da se stabilizirajo in da se njihovi naravni premiki dogajajo na miren in blag način.

~

Zato zdaj pokličimo, da Vijolični Plamen presije (prežari) atmosfero Slovenije, Hrvaške, Italije, celotnega Balkana in Sredozemlja ter celotne Zemlje. Naj popolnoma očisti vsa v njej nakopičena negativna čustva in misli ljudi ter jih preobrazi v Svetlobo.

In pokličimo, da Jadransko, Evrazijsko in Afriško tektonsko ploščo izpolni in zaobjame Kozmična Svetloba ter jih harmonizira in poskrbi za njihovo varno premikanje, kot je to v skladu z naravnimi procesi planeta potrebno.

 

– 1 –

Ljubljena Prisotnost Mogočnega JAZ SEM
– v meni in nad menoj!
Mogočna Prisotnost Božjega JAZ SEM
vseh ljudi v Sloveniji, Italiji, na Hrvaškem
in na območju celotnega Balkana in Sredozemlja!
Mogočni Vnebovzeti in Kozmični Mojstri,
ki usmerjate VIJOLIČNI OČIŠČEVALNI PLAMEN na Zemljo!
Še posebej ljubljeni Saint Germain, Nadangel Zadkiel in Sveta Ametist!
~
Pošljite svoje brezmejne Legije Angelov Svetega Ognja
v Sloveniji, Italji, na Hrvaškem in celotnem Sredozemlju
še posebej na območju __________ (navedite krizno območje)!

~
Zasijte Vijolični Očiščevalni Plamen
v atmosfero omenjenih območij
in v atmosfero celotnega planeta.
ter
Očistite miselni in čustveni svet ljudi
v Sloveniji, Italji, na Hrvaškem in celotnem Sredozemlju!
Očistite miselni in čustveni svet ljudi
v Evropi, Aziji in Afriki!
Očistite miselni in čustveni svet
celotnega človeštva!
~
Očistite sile 4 elementov – zemlje, vode, zraka in ognja
v Sloveniji, na Hrvaškem in celotnem Sredozemlju!
Očistite sile 4 elementov – zemlje, vode, zraka in ognja
v Evropi, Aziji in Afriki!
Očistite sile 4 elementov – zemlje, vode, zraka in ognja
vsepovsod na Zemlji
– takoj zdaj in za vekomaj!

– 2 –

Ljubljena Božja Prisotnost JAZ SEM!
Mogočna Vnebovzeta, Kozmična in Angelska Bitja Luči!
Sprostite Oceane in Oceane in Oceane
KOZMIČNE SVETLOBNE SNOVI
iz našega fizičnega Sonca
in iz Velikega Središčnega Sonca!
~
S to Zlato-Belo Svetlobo povsem izpolnite
atmosfero Slovenije, Italije, Hrvaške in celotnega Sredozemlja! !
S to Zlato-Belo Svetlobo povsem izpolnite in zaobjemite
tektonske plošče na teh območjih
– tj. jadransko, afriško in evrazijsko ploščo!
~
Ta Kozmična Svetlobna Snov zagotavlja,
da se tektonske plošče premikajo mirno in harmonično
ter varno za vsa živa bitja na njihovem površju.
~
Ohranjajte celotno ozemlje Slovenije,
Italije, Hrvaške, Sredozemlja
ter Evrope, Azije, Afrike
in ostalih kontinentov
ter vseh območij pod oceani na Zemlji
v popolnem Ravnovesju, Harmoniji
in Božanski Dejavnosti!

– 3 –

Zemlja, ljubimo te!
Zemlja, ljubimo te!
Zemlja, ljubimo te!
In naša Ljubezen dovolj močna je,
da te ohranja nedotaknjeno od vseh človeških neskladij,
da te ohranja v popolnem Miru in Harmoniji!
~     ~     ~
Ljubljena Prisotnost Božjega JAZ SEM vseh ljudi
in Mogočna Bitja Luči!
Z Ljubeznijo in Blagoslavi svojih src
se Vam zahvaljujemo za vso Vašo Pomoč!

 

 

___________________________________________

za print:

Klici za Umiritev potresov_

 

 

 

 

.