slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!

Pozdravljeni...
Ta internetna stran je posvečena širitvi Sporočil Luči...
za Prebujenje človeštva in vzpostavitev nove Zlate Dobe...
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

Kazalo vsebin

več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Saint GERMAIN
izbrani
Nebeški Mojster

za posebno služenje Zemlji v letu 2024
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 23. maj 2024
do 10. jul. 2024
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

S L O V A R   I Z R A Z O V

Adept – posvečenec Velikega Belega Bratstva, ki je dosegel visoko stopnjo obvladanja sebe, fizičnih sil, materije, duhov narave, dejavnosti svojega telesa …; napreden alkimist, ki je šel skozi visoke Iniciacije Svetega Ognja na Poti Vnebovzetja.

Akaša in Asun – Akaša je Božanska Mati Univerzuma, Asun je Božanski Oče našega Univerzuma. Ta dva Mogočna Plamena Dvojčka sta poosebljenje Boga Svarnika našega Univerzuma. Njuna Svariteljska Moč je ustvarila ta Univerzum in vse v njem – galaksije, planete, sonca… in seveda vsa živa bitja. Sta prvobitna Starša vseh bitij v našem Univerzumu. V Svariteljskih Plamenih (Flames of Creation), ki so v središču Velikega Središčnega Sonca našega Univerzuma, ves čas poteka stvarjenje novih bitij in svetov… z Njuno Močjo in Dejavnostjo. Kozmična Mati Akaša v zdajšnjem obdobju daje izredno pozornost Zemlji in Življenju na njej, ker se je posvetila temu, da se na ta planet znova vrne Ljubezen v polni meri. To je namen Njene vse bolj in bolj dejavne in občutene Prisotnosti, ki postopno vse bolj in bolj objema in preplavlja naš planet z Rožnatimi Plameni najmočnejše Božanske Ljubezni iz Velikega Središčnega Sonca našega Univerzuma. Po Materi Akaši se imenujejo akaša zapisi.

akaša zapisi (iz korena sanskrtske besede ‘kāṡ: biti viden, pojaviti se; jasno videti; svetlo sijati.) – akaša je osnovna (prvobitna) snov; je najsubtilnejši eter, ki polni ves prostor. Mnogi zamenjujejo oz. poistovečajo Akaša zapise in eterične zapise.

Eterični zapisi so le zapisi oz. vtisi v eter vsega, kar se je kdajkoli zgodilo. Eterična energija absorbira (vtisne) oz. zapiše vse, kar se je kdajkoli zgodilo v fizičnem univerzumu. Eterične zapise lahko berejo tisti, ki so dosegli dovolj visoko stopnjo duhovne razvitosti.

Akaša zapisi pa so zapisi Božanskega Načrta Popolnosti za vse ustvarjeno. Ta Božanski načrt je izdelan V Velikem Središčnem Soncu za vsako živo bitje in vse ustvarjeno. Dostop do Akaša zapisov imajo le Vnebovzeti Mojstri.

Alfa in Omega – Vladar Vesolja (Raz 1:8); Božanska celost Boga Očeta-Matere, ki se v Razodetju omenja kot ‘Začetek in Konec’ (Raz 21:6; 22:13); Sončna Logosa, ki ohranjata ravnotežje Moško-Ženske narave Božanstva v Velikem Središčnem Soncu naše Galaksije. Skozi Univerzalnega Kristusa je Oče Izvor in Mati Izpolnitev ciklov Božje Zavesti, izražene skozi Duhovno-materialno Stvarstvo.

Angeli (iz grške besede angelos: sel) – Božanska Bitja, Glasniki, Znanilci; Seli Luči, poslani od Boga, da prinesejo ljudem Njegovo sporočilo. Ščitijo, vodijo, svetujejo, zdravijo, opozarjajo, podpirajo Božje otroke na poti Domov. Zaradi visoke nihajne duhovne frekvence so večinoma nevidni za ljudi. Vsak človek ima svoje Angele varuhe in vodnike. Pomagajo nam doseči glavni življenjski cilj – Vnebovzetje. Ustvarjeni so, da nam pomagajo razviti naše Božanske sposobnosti ter da varujejo Žarišča Svetega Ognja in Dejavnosti Luči v svetu. Z Avtoriteto svojega Svetega Kristusovega Jaza jim lahko naročimo, kaj naj naredijo za nas. Oni čakajo na naša naročila (zapovedi). So izvrševalci Božjih nalog, ki jih dobijo neposredno od Boga, Nadangelov ter Vnebovzetih in Kozmičnih Mojstrov. Obstajajo razni redi Angelov: Serafi, Kerubi, Deve, Nadangeli …

Angeli Modre Strele in Meča Modrega Plamena – Angeli Modrega Žarka / Plamena, ki varujejo Božje otroke in jih osvobajajo iz mrež nebožanskih sil. Nadangel Mihael in Mogočna Astrea ves čas usmerjata Legije teh Angelov.

Arheje – Plameni Dvojčki, Božanske dopolnjevalke Nadangelov.

astralni nivo – frekvenca časa in prostora nad fizičnim a pod mentalnim nivojem. Povezan je s čustvenim telesom človeka in s podzavestjo vsega človeštva. Je skladišče zavestnih in podzavestnih nebožanskih misli in čustev človeštva.

astralno telo – čustveno telo

Astrea – Božanski dopolnjujoči par Elohima Čistosti; Kozmična Uničevalka entitet in demonov. V ta namen vihti Krog in Meč Modrega Plamena.

Atlantida – kontinent, ki je nekoč obstajal tam, kjer je zdaj Atlantski ocean. Potopila se je v zadnji kataklizmi, ki jo je zadela pred približno 11.600 leti in je bila večja od vseh prejšnjih. V Svetem pismu se to omenja kot potop v času Noeta. Prebivalci Atlantide so pripadniki pete korenske rase na Zemlji pod vodstvom svojega praočeta in zakonodajalca Kozmičnega Mojstra Vaivasvate Manuja.

Belo Ognjeno Telo – osebni Božji Plamen, iz katerega sta izšli Prisotnosti JAZ SEM obeh Plamenov Dvojčkov.

Beseda – Logos; Moč Boga. Poosebljenje in utelešenje Besede je Kristus. (Jn 1:1–18)

Bodhisattva (Buddha-to-be; sanskrt: Bitje Razsvetljenja) – Tisti, ki je dosegel stopnjo, da lahko vstopi v stanje nirvane oziroma postane Buda, a se je odrekel tej blaženosti z zaobljubo, da bo varoval Božje otroke na Zemlji na njihovi Poti k Bogu in jim prinašal Razsvetljenje. Bodhisattva je lahko Vnebovzeti ali nevnebovzeti Mojster. Zaobljubo bodhisattve so dali Maitreja, Babaji, Kuan Yin, Lanto in mnogi drugi Mojstri. Vnebovzeti Mojstri, ki niso dali zaobljube bodhisattve, lahko (ko oba Plamena Dvojčka dosežeta Vnebovzetje) odidejo v kozmično služenje kot Kozmični Mojstri v skladu z Božjim načrtom ali pa vstopijo v stanje nirvane.

Bog in Boginja – (1) Oče-Mati Bog je večno androgena celota, ki se izraža kot Trojstvo: Oče Bog (se nanaša na nivo Duha, Vzroka izza vseh vzrokov), Sin Kristus (ki je izšel iz združitve Očeta-Matere Boga v Duhu in Materiji) in Sveti Duh (ki večno prebiva v človeku in Materiji); (2) Naziv za Bitja, ki so se celostno, z vsem srcem posvetila Plamenu, za katerega so se odločila, da ga podprejo in poosebljajo za dobrobit evolucij Zemlje. Npr. Boginja Resnice pooseblja Plamen Resnice; Boginja Usmiljenja pooseblja Plamen Usmiljenja; Bog Harmonija pooseblja Plamen Harmonije … (3) Bog in Boginja je tudi naziv in položaj služenja v Duhovnem Vodstvu Kozmosa. Npr. Bog in Boginja Sonca Helios in Vesta sta vladarja našega sonca in sončnega sistema …

Božanski načrt – Načrt Boga za individualizacijo Božjega Plamena duše, kot je bilo določeno na začetku, ko je bil vtisnjen vzorec (matrica) Življenja na Belo Ognjeno Jedro individualne Prisotnosti JAZ SEM. Božanski načrt določa meje individualnega izražanja svobodne volje. Vsaki duši je določeno, da spozna polnost svojega potenciala, ki ga po svoji svobodni volji pritegne iz svoje Prisotnosti JAZ SEM in Vzročnega Telesa. Kaj ta potencial je in kako ga uresničiti, ve Bog. Lahko je sproščen v našo zunanjo zavest, če se obrnemo za to k svojemu Kristusovemu Jazu in Prisotnosti JAZ SEM ter k Velikemu Božanskemu Usmerjevalcu.

Božja Volja – je bistvena pri vsem in za vse, kar delamo, mislimo, načrtujemo, želimo, molimo, odrejamo … »Oče, ne moja volja, temveč Tvoja naj se zgodi.« (Lk 22:42)

Božja Zavest – Kozmična Zavest; zavedanje sebe kot dela in izraza Boga v kozmičnih razsežnostih; zavedanje JAZ SEM, KI SEM oziroma Prisotnosti JAZ SEM; zavedanje Boga kot Belega Ognjenega Središča našega bitja. Biti v Božji Zavesti je biti v Božjem Kraljestvu.

Božji Plamen – Kristusov Plamen; Samoohranjujoči Plamen; Troedini Plamen v srcu; naša Resnična identiteta.

Brezmadežna podoba – čista oziroma popolna podoba duše, ohranjena v Božjem Umu; vsaka čista misel, ki jo nekdo ohranja za dobrobit nekoga. To je bistveno za napredek duše. Mati Marija uči ohranjanje brezmadežne podobe za druge tako, da jih vidimo popolne in čiste ter da to notranjo podobo izpolnimo z Lučjo, Ljubeznijo in Radostjo. To uporablja vsak Angel v Nebesih. Bog je vrhovni Ohranjevalec brezmadežne podobe vsake duše. Ne glede na to, koliko se je človek oddaljil od Njega, ga Bog vselej gleda takega, kot ga je ustvaril. Ko si predstavljamo popolno podobo, ta postane magnet, ki pritegne energije Svetega Duha za izpolnitev vzorca, ohranjenega v umu.

Buda – Prebujeni; Razsvetljeni; Tisti, ki ve. (1) Položaj služenja v Duhovnem Vodstvu Zemlje kot Planetarni Buda. V zgodovini Zemlje je bilo mnogo Bud, ki so služili evolucijam Zemlje: Gautama, Maitreja, Jezus (v vzhodnih virih je Jezus omenjen kot Buda Issa) … (2) Gautama Buda.

čakra (sanskrt: kolo, disk, krog) – Središče Luči vsidrano v eteričnem telesu, ki upravlja tok energije k štirim nižjim telesom človeka. Obstaja sedem glavnih čaker, ki so povezane s Sedmimi Žarki, ter pet manjših čaker, ki so povezane s petimi Skrivnimi Žarki. V telesu je 144 žarišč Luči.

čustveno telo – telo želja; astralno telo. Je največje od štirih nižjih teles. Vsebuje naša čustva, občutke in želje. Njegovo pravo služenje je izpolnitev Božanske zamisli in vizije (oblikovane v mentalnem telesu) s pozitivnimi občutki za njihovo udejanjanje; da izžareva Božjo naravo – srečo, čistost, milost, odpuščanje, mir … Ustvarjeno je iz elektronov, pritegnjenih iz območja Božanskih čustev in občutkov, iz območja Angelov. Če se ti elektroni gibljejo v skladu z ritmom našega Božjega Plamena (in/ali Božanskega Izžarevanja nekega Mojstra), smo v harmoniji in smo Mojster svoje energije v vseh razmerah. (glej štiri nižja telesa)

Deve – Angeli, ki služijo z elementalnimi bitji in duhovi narave. So zaščitni Duhovi gora, gozdov; Deve glasbe; Deve zdravljenja; Deve, ki utelešajo in ohranjajo vzorec Kristusove Zavesti, ki naj bi ga izrazili ljudje na določeni lokaciji – mestu, narodu, kontinentu … – ali v določeni rasi, narodnosti ali etnični skupini.

Drevo Življenja – je simbolično Prisotnost JAZ SEM in Vzročno Telo ter povezava vsakega Božjega otroka s tem svojim Večnim Izvorom. Omenja se na začetku Svetega Pisma (1Mz 2:9) in na koncu (Raz 22:2): »Po sredi ulice Novega Jeruzalema in obakraj reke pa raste Drevo Življenja, ki rodi dvanajst različnih sadežev in daje svoj sad vsak mesec. Listje tega drevesa je zdravilo narodom.« Dvanajst vrst sadja je dvanajst Vrlin Kristusove Božje Zavesti, ki jih uresničijo tisti, ki sledijo Poti Iniciacij Vnebovzetja. Te Vrline so: Božja Moč, Ljubezen in Mojstrstvo, Božje Upravljanje, Poslušnost in Modrost, Božja Harmonija, Hvaležnost in Pravičnost, Božja Resničnost, Vizija in Zmaga.

Duh – (1) Moška narava Boga; je Bog kot Oče. V sebi ima tudi naravo Boga kot Matere. Zato je znan kot Oče-Mati Bog. (glej Bog in Boginja) (2) Območje Prisotnosti JAZ SEM, Območje Popolnosti, prebivališče Vnebovzetih Mojstrov v Božjem Kraljestvu.

Duhovno Vodstvo (Hierarhija) Kozmosa – univerzalna ‘veriga’ posameznih Božje Svobodnih Bitij, ki utelešajo lastnosti in vidike brezmejne Božje Prisotnosti za podporo sončnih in galaktičnih sistemov. V tej Kozmični shemi so: Sončni Logosi in Sončne Hierarhije, Elohimi, Vnebovzeti Mojstri, Nadangeli in drugi Angeli, elementalna bitja. Skozi to Hierahijo Bog v Velikem Središčnem Soncu sestopa oziroma spušča bistvo Svojega Univerzalnega Bitja / Zavesti, da lahko vse Življenje v času in prostoru daje in prejema brezpogojno Božansko Ljubezen. Položaj posameznika na tej ‘Lestvi Življenja v Duhovnih in Materialnih Univerzumih’ je določen v skladu s stopnjo njegovih duhovnih dosežkov – kot se to izraža z zavestjo in uravnoteženjem Ljubezni, Modrosti in Moči ter z utelešenjem njihovih Božanskih lastnosti.

Duhovno Vodstvo (Hierarhija) Zemlje – sestavljajo člani Velikega Belega Bratstva. Vzpostavil jo je Sanat Kumára. Položaji v Duhovnem Vodstvu Zemlje in Mojstri, ki služijo na njih, si sledijo po stopnjah:

– Planetarni Logos – Gautama Buda do decembra 2012; nato je bilo to služenje dodeljeno Kuthumiju.

– Planetarni Buda – Maitreja,

– Kozmični Kristus – Maitreja in Jezus,

– Učitelj Sveta – Jezus in Kuthumi do decembra 2012; nato je bilo to služenje dodeljeno Vnebovzeti Mojstrici Leto.

– Maha Čohan,

– Mojstri Gospodarji Žarkov.

Določen položaj služenja v Duhovnem Vodstvu Zemlje zasede Vnebovzeti Mojster, ki je šel skozi določene Iniciacije, ki ga usposobijo, da predstavlja evolucijam Zemlje zgled vrlin, ki jih predstavlja ta položaj, in jim daje podporo, da jih dosežejo tudi one; uravnotežil Troedini Plamen za harmoniziranje zavesti; dosegel Mojstrstvo Sedmih Žarkov skozi sedem čaker in v štirih nižjih telesih; dvignil Plamen Vnebovzetja oziroma Plamen Matere (kundalini) do kronske čakre …

duša – Bog je Duh in duša je živi potencial, izraz moči in sposobnosti Boga. Duša je kapljica v brezmejnem Oceanu, celica v Telesu Boga. Prihaja iz Duha, da v svet oblik prinese in v njem ohrani še neizražene geometrične energije Višjih svetov.

Elektronski Krog – Energijsko Polje Sile oziroma Moči, ki je okoli našega Stebra Luči. V njem se zbirajo Božanske Energije, ki smo jih priklicali s svojimi Odredbami. Ko zagon teh Energij doseže določeno Moč, lahko z enim Klicem prikličemo oziroma sprostimo energijo, ki ustvari takojšne fizične rezultate. Več kot imamo s svojimi Odredbami zbrane Energije v svojem Elektronskem Krogu, hitreje je odgovorjeno na naše Klice. Ko dosežemo določen nivo, se odpre naše Vzročno Telo in iz svojih Območij sprosti Svetlobno Snov v naš Elektronski Krog. Potem gremo lahko naprej in uporabimo velike Moči svojega Življenja.

Elementalna bitja – Bitja štirih elementov, ki služijo Bogu in človeku na nivoju materije z vzpostavljanjem in ohranjanjem zemeljskega nivoja kot terena za razvoj in dvig duš v fizičnem utelešenju. To so škratje, vile in duhovi narave.

El Morya – Vnebovzeti Mojster, ki uči razvijanje vodstvenih sposobnosti, pravilno uporabo Moči in govora, zaupanje (vero) v Boga v sebi ter dokončno predajo Božji Volji. Deluje za vzpostavitev Božje vlade v svetu.

Elohim (hebrejska beseda Eloah, ki pomeni Bog in v hebrejščini nima oblike za množino, čeprav se nanaša na skupino Bitij) – Sedmeri Mogočni Elohimi so, skupaj s svojimi Božanskimi dopolnjevalkami, Stvarniki in Upravitelji Univerzuma. Skozi eone časa so se naučili učinkovite uporabe ustvarjalnih moči misli, občutkov, izgovorjene Besede in dejanj. Neposredno pod njihovim vodstvom služijo elementalna bitja (graditelji oblik). V Svetem pismu so omenjeni v Razodetju kot Sedem Božjih Duhov (Raz 1:4, 3:1) oziroma Sedem Gromov (Raz 10:3–4). Elohimi izražajo največjo koncentracijo Luči, ki jo lahko dojamemo na našem nivoju zavesti; so najvišja Bitja v Duhovnem Vodstvu Kozmosa. Petje svetega zvoka E-lo-him (toni: f-g-hes) sprosti ogromno Moč njihovih Božjih Jazov za našo blagoslovljeno uporabo skozi Kozmičnega Kristusa. Vrt Eden ali E-don (angl. Elohim-dominion) pomeni Vladavina oziroma Kraljestvo Elohima. Izgon iz raja, vrta Eden, pomeni padec iz zavestne povezanosti z Elohimom, Bogom, in zavestnim sprejemanjem Njegovih Blagoslovov. Sedmeri Elohimi so: Herkul (upravlja 1. Žarek – Modri), Kasiopej (2. Žarek – Rumeni), Orion (3. Žarek – Rožnati), Elohim Čistosti (4. Žarek – Beli), Kiklopej (5. Žarek – Zeleni), Elohim Miru (6. Žarek – Škrlatno-Zlati), Arktur (7. Žarek – Vijolični).

entitete – žarišča temnih sil, ki napadajo utelešene in neutelešene duše. Obstajata dve vrsti entitet: (1) ‘od ljudi ustvarjene entitete’ – skupki napačno uporabljenih (usmerjenih) energij čustev in misli ljudi; (2) ‘neutelešene astralne duše’, ki so izbrale, da utelešajo nebožanske lastnosti.

Eterično območje oziroma nivo – najvišje območje na nivoju materije. Je prav tako resnično kot naše fizično območje, le da je nad zaznavanjem fizičnih čutov in razuma. Zaznamo ga na nivojih duše. V njem so eterični zapisi vseh dosedanjih dogodkov na Zemlji (posameznikov in celotnega človeštva). To je območje, v katerem imajo Vnebovzeti Mojstri, Angeli, Elohimi in Kozmična Bitja svoja Eterična Zatočišča, Mesta Luči in Templje Luči. Tukaj v času med utelešenji prebivajo duše, ki so že dosegle višje razvojne stopnje. To območje je osvobojeno vsega zla in iluzije, kot jih izkušajo duše na zemeljskem nivoju. Obstaja tudi tako imenovano nižje eterično območje, znano kot astralni ali psihični svet, v katerem se zadržujejo duše z nižjimi težnjami.

eterično telo – spominsko telo. Vsebuje dve polji moči: višje eterično telo – nosilec duše (v tem telesu je duša v času spanja in med utelešenji); beleži zapise Popolnosti Prisotnosti JAZ SEM in jih vsidra v Božanski vzorec človekove identitete kot Kristusa; to je vzorec posameznika na Višjih nivojih in vzorec Božanskega načrta zanj (glej matrica duše); nižje eterično telo – podzavestni um, računalnik, ki shrani vse, kar človek izkuša v življenju (njegova doživetja, misli, občutke, besede in dejanja, ki se izrazijo skozi miselno, čustveno in fizično telo). Vsako nihanje, ki vzvalovi skozi človekovo bitje, vsako še tako rahlo razpoloženje, vsak skrit motiv, vsaka nepomembna misel ali beseda, ki jo človek izgovori, se vtisne z neprecenljivo natančnostjo na občutljivo snov nižjega eteričnega telesa. Prav tako se zabeležijo vanj impulzi zunanjega sveta, ki jih zazna um ali se dotaknejo občutkov. Fini svetlobni in zvočni valovi, Kozmični Žarki, ki bombardirajo planet, ter prodorne misli in občutki drugih – vse to se beleži v spominskem telesu in oblikujejo osebnost človeka, dokler vsega tega ne izbriše s Svetim Ognjem in zamenja s popolnimi zapisi Kristusa v notranjosti. (glej štiri nižja telesa)

evolucija (glej korenska rasa)

fizično telo – Je najgostejše med štirimi nižjimi telesi. Skrbi za vsidranje Višjih energij na zemeljski nivo. Je tempelj Živega Boga. Možgani so fizični organ, skozi katerega deluje um. Eterično, mentalno in čustveno telo so vsidrana v fizično preko čaker. Vzroki za nepopolnosti fizičnega telesa so neposredno v neskladjih, ki so zabeležena na ostalih treh nižjih telesih. (glej štiri nižja telesa)

 Gautama – Buda. S svojim Vzročnim Telesom in Troedinim Plamenom ohranja Božansko iskro in zavest v vseh zemeljskih dušah, ki še niso stopile na Pot dosega Kristusove Zavesti. S svojo auro Ljubezni, Modrosti in predanosti Božanski Materi prežarja Zemljo. Služi kot Planetarni Logos Zemlje in vladar Šambale.

 Gospodarji karme – Karmični Svêt. S sodbo in milostjo urejajo zadeve za uravnavanje karme za vsako dušo na Zemlji. Delijo Pravičnost našemu sistemu svetov. Svoj sedež imajo na Siriusu. Pred vsakim zemeljskim življenjem se srečamo z njimi, da nas pripravijo nanj in na naše šolanje v njem. Dajo nam nasvete in nas opozorijo na nevarnosti, s katerimi se bomo srečali. Po vsakem utelešenju se naša duša zopet sreča s temi Mojstri Modrosti, da pogledamo svoj napredek v tem življenju. Gospodarji Karme služijo na Sedmih Žarkih, in sicer: Veliki Božanski Usmerjevalec (1. Žarek – Modri), Boginja Svobode (2. Žarek – Rumeni), Nada (3. Žarek – Rožnati), Elohim Kiklopej (4. Žarek – Beli), Boginja Resnice Pallas Athena (5. Žarek – Zeleni), Boginja Pravičnosti Portia (6. Žarek – Škrlatno-Zlati), Boginja Usmiljenje Kuan Yin (7. Žarek – Vijolični).

Gospodarji Plamena z Venere – Kumáre. Ime Kumára je naziv, ki predstavlja določeno Moč oziroma dejavnost v Duhovnem Vodstvu Kozmosa. Dejavnost oziroma služenje Kumár poteka pod upravo Siriusa in Velikega Središčnega Sonca. Sedem Kumár oziroma Gospodarjev Plamena z Venere je sedem Bratov, ki so po svoji svobodni volji in brezmejni Ljubezni prvi ponudili Pomoč in Zaščito zemeljskim otrokom v najbolj kritičnem obdobju njihovega razvoja na Zemlji pred približno štirimi milijoni let in pol. Svoje Plamene z Venere so vsidrali v samo zgradbo naših bitij na vsakem nivoju. Prišli so na Zemljo pod vodstvom Sanat Kumáre, vladarja Venere. Znani so tudi kot sedem Sinov Brahme. Njihova imena so: Sanatka, Sa Ananda, Sa Na Tana, Sujata, Kapila, Sa Na in Sanat.

Gospodarji Sedmih Žarkov – Sedem Žarkov upravljajo Vnebovzeti Mojstri Gospodarji Žarkov, Nadangeli, Elohimi, Gospodarji karme, Gospodarji Plamena z Venere …

Helios in Vesta – Sončna Logosa, Bog in Boginja našega sonca. Sta vrhovni Bitji našega osončja, Božja starša vseh Življenjskih tokov v njem. Duhovno in fizično razsvetljujeta vse planete našega osončja in živa bitja na njih.

Iniciacija – posvečenje. (glej Vnebovzetje)

Iniciat – posvečenec; tisti, ki se je popolnoma posvetil Poti Iniciacij za dosego Popolnosti skozi Vnebovzetje. Za to mora skozi vrsto Iniciacij (posvečenj).

JAZ SEM – Ime Boga (Prisotnost JAZ SEM) in Ustvarjalna Beseda, ki sprosti celostno dejavnost Božje Moč; najčistejši in najvišji Princip Življenja individualizirane Božje Prisotnosti, Univerzalne Inteligence; prvi izraz vsakega samozavedajočega se bitja. Zaradi kriznih razmer na Zemlji je Vnebovzeti Mojster Saint Germain prinesel Nauk o JAZ SEM v uporabo vsemu človeštvu (opisano knjigah JAZ SEM, KI SEM 1 in 2). (glej Odredbe; poglavje št. 3)

JAZ SEM, KI SEM – Ime Boga (2Mz 3:13–15).

Jezus – Avatar Dobe Rib; utelešenje Besede, Univerzalnega Kristusa. Prišel je, da razodene Kristusovo Zavest vsemu človeštvu in pokaže dela Očeta (Prisotnosti JAZ SEM), ki jih lahko izvaja vsak Božji otrok skozi Plamen svojega Kristusovega Jaza.

karma – Zakon kroženja; Zakon osebne odgovornosti; Zakon vzroka in učinka; kar seješ, to žanješ. Je neustavljiva sila, ki smo jo nekoč sprožili s svojimi relativno dobrimi ali slabimi dejanji, besedami, mislimi, čustvi, željami. Znova nas pripelje v soočenje z določenimi ljudmi, prostori in dogodki. Kot mogočen magnet nas potegne k tistim, od katerih se moramo nekaj naučiti; ki se potrebujejo učiti od nas; s katerimi smo nekoč izkusili lepa ali neprijetna doživetja. Karma oziroma kozmična pravičnost postavi vsakogar v situacijo, v kateri se lahko ali nekaj nauči ali spokori za nekaj. Zemlja je kot velika učilnica, v katero se znova in znova vračamo, da obdelamo svoje lekcije. Včasih se učimo od modrih učiteljev, toda v mnogih primerih nas uči naša karma – pozitivne in negativne posledice izbir naše svobodne volje. Ko se zedinimo z Božjo Voljo in delujemo le v skladu z njo, smo osvobojeni kolesja karme. Jezus je učil o Zakonu vzroka in učinka (Mt 5:7; 5:21–26; 7:2; 12: 36–37; 26:52 …).

Karmični Svêt – karmični odbor. (glej Gospodarji karme)

Kerubi – Drugi najvišji red Angelov. ‘Tisti, ki moli’. Stojijo neposredno ob Božjem Prestolu. Upodobljeni so na Skrinji Zaveze kot njeni Varuhi. Kerubi so prvi Angeli, ki so omenjeni v Svetem Pismu: »Vzhodno od Edenskega vrta je Bog postavil Kerube in Plamen bliskajočega se Meča, da bi stražili pot k Drevesu Življenja.« (1Mz 3:24).

Kiklopej (Cyclopea) – Vsevidno Božje Oko. Elohim Božanske vizije, zdravljenja, glasbe, izobilja, precipitacije, posvetitve, osredotočenosti …

korenska rasa (angl. root race) – izvorna rasa; evolucija; skupina duš oziroma Življenjskih tokov, ki se v določenem zemeljskem obdobju utelešajo skupaj in imajo edinstven skupni arhetipski vzorec, Božanski načrt in skupno misijo. Ezoterična tradicija govori o sedmih osnovnih skupinah duš na Zemlji. Vsaka od njih pripada enemu Božanskemu Žarku in utelešala naj bi se približno 14.000 let. Prve tri korenske rase so to tudi uresničile. Živele so v čistosti in nedolžnosti v prvih treh Zlatih Dobah na Zemlji, preden se je zgodil padec človeka. S poslušnostjo Kozmičnim Zakonom in s popolnim poistovetenjem s svojim Resničnim Jazom so si te tri korenske rase pridobile večno Svobodo in se dvignile z Zemlje, dosegle so svoje Vnebovzetje. V času četrte korenske rase se je na celini Lemurija zgodil alegorični padec človeka pod vplivom padlih angelov. Duše iz četrte, pete in šeste korenske rase se utelešajo na Zemlji v današnjem času. Sedmi korenski rasi je določeno, da se utelesi v Vodnarjevi dobi najprej v Južni Ameriki. (glej Manu)

Kozmična Bitja – (1) Vnebovzeti Mojstri, ki so dosegli Kozmično Zavest in utelešajo Luč / Energijo / Zavest velikega števila planetov, sonc, osončij, galaksij … (2) Božja Bitja, ki se niso nikoli spustila s Kristusovega nivoja, se niso nikoli fizično utelesila, zapletla v karmo, temveč ohranjajo kozmično ravnotežje za vrnitev duš s fizičnega nivoja v Brezmadežna Območja.

Kozmična Luč – Dejavnost Zakona Življenja za Zemljo, ki Jo skupina Velikih in Mogočnih Mojstrov iz Velikega Središčnega Sonca prostovoljno, zavestno usmerja na Zemljo; je dejansko Izžarevanje iz Njihovih Življenjskih Tokov. Vsebuje vse lastnosti Popolnosti. Ko pride v atmosfero Zemlje, jo vsrkamo, dihamo. Ko ta Sveti Ogenj vstopi v naš um, v miselni in čustveni svet, pripomore k Razsvetljenju naše zavesti. Nikoli do zdaj Kozmični Zakon ni dopustil sprostitve te Kozmične Luči oziroma Svetlobne Snovi v nižjo atmosfero Zemlje, ker se s tem energetizira vse v njej. Človeštvu v preteklosti zaradi njegovih nakopičenih uničevalnosti ni bilo dopuščeno prejeti Kozmične Svetlobne Energije tako, kot jo lahko danes s svojim Klicem zanjo. Kozmična Luč se po svoji dejavnosti razlikuje od Velike Univerzalne Svetlobe, ki izpolnjuje ves prostor.

Kozmični Kristus – (1) Univerzalni Kristus, Logos, Beseda … Pomeni Mogočno Prisotnost JAZ SEM v fizičnem Soncu, Velikem Središčnem Soncu ter v vseh Velikih Bitjih, ki služijo v Kristusovi Zavesti – t. j. v Vnebovzetih Mojstrih, Kozmičnih Bitjih, Angelih, Elohimih … Je Posrednik med nivoji Duha in Materije. Vse, kar je ustvarjeno na materialnem nivoju, je ustvarjeno prek Univerzalnega Kristusa. (2) Položaj služenja v Duhovnem Vodstvu Zemlje, na katerem od leta 1956 služi Maitreja.

Kozmos – vse, kar obstaja v času in prostoru; vse materialno stvarstvo, zamišljeno v popolnem redu in harmoniji.

Kristus (iz grške besede Christos po hebrejsko Messiah: Maziljeni z Lučjo (Sinom) Boga) – Beseda, po kateri je bilo vse ustvarjeno (Jn 1:1–3); Logos; Avatar; Razprševalec teme; 2. oseba v Svetem Trojstvu – Sin. V Sinu je Beseda postala meso (Jn 1:14) in se nato preobrazila v Duha Logosa. To je čudež večnega Kristusa, ki je bil že od začetka postavljen kot Posrednik med nivoji Božje Zavesti v Duhu in Materiji, med Božanskim Očetom in Božansko Materjo ter med Bogom zgoraj in človekom spodaj. Kristus je poosebljen kot Sveti Kristusov Jaz v vsakem človeku. (glej Kozmični Kristus; Sveti Kristusov Jaz)

Kristusova Zavest – stanje zavedanja oziroma budnosti sebe v Kristusu oziroma kot Kristusa – t.j. izpolnjenega z Božjo Lučjo; uresničitev Univerzalnega Uma v sebi. V Kristusovi Zavesti presežemo čas in prostor ter gledamo Boga in govorimo z Njim neposredno. Jezus nam je s svojim življenjem pokazal zgled delovanja v Kristusovi Zavesti.

Kuan Yin – Boginja Usmiljenja. Kot predstavnica Sedmega Žarka v Karmičnem Svêtu izžareva kvalitete usmiljenja, odpuščanja in sočutja evolucijam Zemlje. Dala je zaobljubo bodhisattve.

kundalini – Življenjska energija, ki leži zvita v prvi, t.j. osnovni čakri. Ko se prebudi, se dvigne skozi ostale čakre vse do vrha glave. Pri tem se skoznje pospeši dejavnost Luči. Ta Sveti Ogenj Matere (Materin Plamen) se dvigne in združi z Očetom ter sproži Razsvetljenje.

Kuthumi – Vnebovzeti Mojster, ki skupaj z Jezusom služi kot Svetovni Učitelj. Vodja Reda Bratov in Sester Zlatih Oblačil. Z nebeško glasbo, ki jo igra na orgle, pošilja Božansko Zdravljenje in Mir po vsej Zemlji. Utelešen je bil kot Frančišek Asiški.

Lanto – Vodi šolanja nevnebovzetih učencev v Royal Tetonu. Ohranja Plamen Razsvetljenja in Plamen Precipitacije (ki je Zelen z odtenki Zlate).

Lemurija – Mu. Potopljeni kontinent v Tihem oceanu. Imenovan je tudi Materina dežela, ker so Lemurijci razvijali in ohranjali kulturo Božanske Matere. So pripadniki četrte korenske rase pod vodstvom svojega Manuja Boga Himalaje. Svečeniki in svečenice Svetega Ognja v templjih Lemurije so uporabljali moč Izgovorjene Besede v obliki Invokacij. Zloraba tega znanja v prakse črne magije se je pojavila v zadnjih dneh Lemurije. To je pripeljalo do uničenja njihovih Templjev Božanske Matere in do padca iz raja. Ob zadnjem velikem potopu pred 12.000 leti se je Lemurija, tako kot Atlantida, dokončno potopila.

Ljubezen, Modrost in Moč – Elohimi skupaj z bitji štirih elementov predstavljajo Moč OČETA kot Stvarnika (Modri Žarek). Angeli predstavljajo Ljubezen Boga z ognjevitostjo SVETEGA DUHA (Rožnati Žarek). Vnebovzeti Mojstri in nevnebovzeti Božji otroci predstavljamo Modrost Zakona Logosa v vidiku SINA (Rumeni Žarek). Ta tri kraljestva sestavljajo trojstvo izražanja, dejavna v ravnotežju za spuščanje Energij Svete Trojice. (glej Troedini Plamen)

Logos (grško: Beseda) – Božanska Modrost, izražena v stvarstvu; upraviteljski Princip v kozmosu.

Luč – Duhovna Luč je energija Boga; je potencial Kristusa; je sinonim za Boga, Kristusa. Kot Božje Bistvo je sinonim za Sveti Ogenj. Je izžarevanje Velikega Središčnega Sonca in individualizirane Prisotnosti JAZ SEM. Je izvor vsega Življenja.

Luxor – Tempelj Vnebovzetja, ki ga vodi Vnebovzeti Mojster Serapis Bey. Za vstop v to Zatočišče je treba narediti določene Iniciacije, ki jih dajejo drugi Vnebovzeti Mojstri. V tem Templju mnogi dokončajo združitev s svojo Prisotnostjo JAZ SEM – Vnebovzetje.

Maha Čohan (sanskrt: Veliki Gospodar) – položaj služenja v Duhovnem Vodstvu Zemlje; predstavnik Svetega Duha za Zemljo in njene evolucije; uteleša Trojstvo in Materin Plamen. Ima sposobnost upravljanja vseh Sedmih Žarkov in še nadaljnje Žarke. Pri njem se šolajo vsi Mojstri, ki nato služijo kot Gospodarji enega od Sedmih Žarkov. Maha Čohan je tudi glavna Avtoriteta za upravljanje sil Narave in bitij elementov.

Maitreja – Planetarni Buda in predstavnik Kozmičnega Kristusa za Zemljo. On je dolgo pričakovani Buda, ki prihaja, da pouči vse, ki so se ločili od Poti Sanat Kumáre, iz katerega linije izhajata on in Gautama. Je ustanovitelj Skrivnih Šol Vnebovzetih Mojstrov na Zemlji. Učitelj Plamenov Dvojčkov. Velik pobudnik na Poti Iniciacij Vnebovzetja. Ko pokličemo k njemu, nam da Razsvetljenje Kristusa in Moč Besede. Je Učitelj Jezusa.

Manu (sanskrt: praoče ali zakonodajalec) – Manu uteleša podobo Kristusa Življenjskim tokovom korenske rase (evolucije), za katero je odgovoren; je Božanski Zakonodajalec, ki pripravi Božanski načrt za celotno evolucijo duš, ki se bodo v določenem obdobju utelešale na Zemlji. To pomeni, da zanje ohranja njihov prvinski, arhetipski vzorec. Manuji in njihove Božanske dopolnjevalke predstavljajo Boga Očeta-Matero dušam korenskih ras, katerih pokrovitelji so. Vsak pripadnik te rase je njun potomec. Na Zemlji se zdaj utelešajo duše zadnjih treh korenskih ras (evolucij), ki so: četrta korenska rasa (duše iz Lemurije pod pokroviteljstvom svojega Manuja Boga Himalaye), peta korenska rasa (duše iz Atlantide pod pokroviteljstvom Vaivasvate Manuja) in šesta korenska rasa (duše današnje Zemlje pod pokroviteljstvom Boga Meruja). Sedma korenska rasa se bo pod vodstvom svojega Manuja Velikega Božanskega Usmerjevalca utelesila v Novi Dobi najprej v Južni Ameriki.

Marija – Jezusova mati; Plamen Dvojček Nadangela Rafaela; Kraljica Angelov. Poklicana je bila od Boga, da se utelesi na Zemljo in rodi Kristusa. Za to se je pripravljala v svojih utelešenjih vse od prvih dni Atlantide. Ko je izpolnila svojo Božansko nalogo, se je zopet dvignila v Božje Srce oziroma dosegla Vnebovzetje. Je ena od predstavnic Materinstva Boga.

Materija – Materija je ženska oziroma materinska narava Boga. Beseda Materija izhaja iz latinske besede mati (mater). V tem pogledu je celoten materialni kozmos maternica (matrica) stvarstva, v katero Duh sprošča energije Življenja. Materija je torej maternica Kozmične Device kot druge polovice Božanske celovitosti. Duh in Materija si nista nasprotujoča. Sta dvojna narava Božjega Bitja, ki večno obstaja kot Božanski Par.

Materin Plamen(glej kundalini)

Mati – Božanska Mati, Univerzalna Mati in Kozmična Devica so različni izrazi za žensko naravo Boga, izraz Boga kot Mati. Duše, ki po Vnebovzetju prevzamejo žensko naravo zavesti, so znane kot Vnebovzete Mojstrice. Skupaj z vsemi ženskimi bitji v Območju Luči ohranjajo Žarišče Plamena Božanske Matere za dobrobit evolucij v mnogih sistemih svetov. Vendar kot androgena (obojespolna) bitja vsi v Nebeških Legijah osredotočajo katerokoli od moških in ženskih lastnosti Božanstva, ker so vstopili v območja Božanske Celovitosti.

matrica duše (angl. inner blueprint) – vzorec, vtis oziroma zapis popolne podobe duše in njenega Božanskega načrta, ki ji ga je dal Bog na začetku njene individualizacije.

mentalno telo – miselno telo. Sprejema Božanske ideje iz Božjega oziroma Kristusovega Uma; da ohranja vzorec oziroma vizijo Popolnosti za oblikovanje tega, kar želimo ustvariti. Brez pospešitve njegove frekvence je to telo posoda za posvetni um. Imenovano je tudi nižje mentalno telo v primerjavi z Višjim Mentalnim Telesom, ki predstavlja Kristusovo Zavest (Sveti Kristusov Jaz). Ko je v nižjem mentalnem telesu oziroma v našem umu vzpostavljena popolna Kristusova dejavnost (to pomeni, da smo v Kristusovi Zavesti), so nam poslušne vse sile narave. (glej štiri nižja telesa)

Mihael – Vodja Nadangelov in Angelskega Kraljestva. Njegovo ime pomeni ‘Tisti, ki je kot Bog’. S svojimi Legijami Angelov Modre Strele in Meča Modrega Plamena varuje vse Božje otroke na Zemlji (fizično in duhovno) ter jih osvobaja iz ujetništva v mrežah astralnih sil. Pomaga nam ohranjati vero oziroma se osvoboditi strahov in dvomov. Židovska legenda potrjuje, da je Mihael Angel, ki se je prikazal Mojzesu v gorečem grmu (2Mz 3:2).

Mojstri Gospodarji Žarkov – Vnebovzeti Mojster, ki osredotoča Kristusovo Zavest enega od Sedmih Božjih Žarkov, je Zakon tega Žarka. Šel je skozi mnogo utelešenj, v katerih je izražal in podpiral Zakonitosti tega Žarka ter šel pred in po Vnebovzetju skozi Iniciacije, ki so ga usposobile, da v sebi ohranja dejavno Žarišče tega Žarka. Usmerja ga za dobrobit človeštva. Gospodar Žarka se imenuje tudi Čohan (tibetansko chohan: gospodar, upravitelj, mojster). Mojstri na teh položajih služenja so s svojimi dejavnostmi še posebno blizu človeštvu. Menjajo se običajno ob menjavi Kozmičnih Dob. Mojstri Gospodarji Žarkov za človeštvo v Vodnarjevi Dobi so te položaje prevzeli od Gospodarjev Žarkov v Dobi Rib večinoma v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Zdajšnji Gospodarji Žarkov so: El Morya (upravlja 1. Žarek – Modri), Lanto (2. Žarek – Rumeni), Pavel Beneški (3. Žarek – Rožnati), Serapis Bey (4. Žarek – Beli), Hilarion (5. Žarek – Zeleni), Mojstrica Nada (6. Žarek – Škrlatno-Zlati), Saint Germain (7. Žarek – Vijolični).

Nada – Vnebovzeta Mojstrica, ki uči služenje Življenju z Ljubeznijo. Pomaga pri načrtovanju in ohranjanju družine v Duhu Božje Ljubezni. Je pokroviteljica Plamenov Dvojčkov. Deluje za vzpostavitev Kristusovega Miru in Bratstva v svetu. Njen simbol je Rožnata vrtnica.

Nadangeli – Poveljniki Angelskih Legij. Bili so naši prvi Učitelji na Zemlji in prvi Gospodarji Žarkov za Zemljo. Ljudem prinašajo Božja sporočila. Omenjajo se v Razodetju 8:2 kot sedem Angelov, ki stojijo pred Bogom. So mogočna Kozmična Bitja, ki poosebljajo Božanske lastnosti, s katerimi služijo človeštvu. Od Angelov so najbolj znani in najbolj dejavni med ljudmi. Šli so skozi določene Iniciacije, s katerimi so se usposobili za služenje zemeljskim evolucijam. Skupaj z Arhejami (svojimi Plameni Dvojčki) utelešajo moško-ženski vidik Boga na Sedmih Žarkih. Pomagajo nam doseči Mojstrstvo Sedmih Žarkov. Molitve k njim vedno prinesejo Božansko pomoč. Predstavljajte si Moč Nadangelov, ki so milijone let samo potrjevali Resničnost Boga in v svojih Bitjih širili Duhovno Luč. Sedmeri Nadangeli so: Mihael (upravlja 1. Žarek – Modri), Jofiel (2. Žarek – Rumeni), Čamuel (3. Žarek – Rožnati), Gabriel (4. Žarek – Beli), Rafael (5. Žarek – Zeleni), Uriel (6. Žarek – Škrlatni-Zlati) in Zadkiel (7. Žarek – Vijolični).

nebožanske stvaritve – zgrešene stvaritve, ki jih ustvarjajo ljudje v zavesti ločenosti od Boga – ločenosti od Božanskih Idealov in Navdihov; omejene stvaritve kot rezultat posvetnega in umrljivega uma, obarvanega s človeškimi željami, sebičnostjo, ponosom, puhlostjo, ki polnijo čustveni in miselni svet ljudi (astral).

Nevnebovzeti Mojster – (1) tisti, ki se je dvignil nad vse omejitve materialnega sveta, a je izbral, da ostane v času in prostoru, da ohranja Žarišče Božje Zavesti za nižje evolucije. Babaji je tak Mojster. (2) nekdo, ki je še vedno v času in prostoru ter še ni premagal omejitev materialnega sveta.

Nirvana – Velika Velika Tišina. Stanje osvobojenosti od kroga rojevanja in umiranja z izničenjem želja.

Nosilec Luči – tisti, ki prinaša Kristusovo Luč; ki nosi odgovornost za dosego Kristusove Zavesti v sebi in v drugih z varovanjem Resnice in čaščenjem Boga; ki je posvečen dejavnostim za Razsvetljenje vsega človeštva.

Novi Jeruzalem – Štirivogelno Mesto; Arhetip Zlate Dobe; Eterično Mesto Luči, ki na Eteričnem nivoju (v Nebeškem Svetu) že obstaja in čaka, da je spuščeno v fizični izraz na Zemljo. Apostol Janez v Razodetju pravi: »Videl sem tudi Sveto Mesto, Novi Jeruzalem, ko je prihajal z Neba od Boga …« (Raz 21:2). Z namenom izpolnitve te vizije nam je Jezus dal molitev: »Pridi k nam Tvoje Kraljestvo, kakor v Nebesih, tako na Zemlji.« Dvanajst vrat tega Mesta so vrata Kristusove Zavesti, ki označujejo linije in stopnje Iniciacij, ki jih je pripravil za svoje učence. To so vrata k dvanajstim Vrlinam Kristusove Zavesti (ki so izžarevanje Univerzalnega Kristusa), ki jih ohranja dvanajst Sončnih Hierarhij za dobrobit vseh, ki so se izpolnili z vseprečiščujočo ognjeno Ljubeznijo Duha; vseh, ki bodo stopili skozi vrata s hvaležnostjo in čaščenjem. (Raz 21:9–27) (glej Drevo Življenja)

Območje Vnebovzetih Mojstrov (glej Eterično Območje)

Odredbe – zelo močna oblika molitev z uporabo Besede JAZ SEM v povezavi s svojo Božjo Prisotnostjo JAZ SEM in Kristusom v sebi.

odrejanje – je uporaba Moči Izgovorjene Besede z odpošiljanjem oziroma izgovarjanjem Odredb/molitev za Božje udejanjanje želenih ciljev v skladu z Božjo Voljo. Je izredno močan način usmerjanja Božje Svetlobe za udejanjanje stvari v fizičnem svetu. Za to je potrebno, da smo povsem harmonični. V ta namen se pred odrejanjem umirimo. Pomagamo si z nekaj globokimi, zavestnimi, počasnimi izdihi in vdihi. Pri tem se povežemo s Kristusom in Bogom v sebi.

Odredbe začnemo izgovarjati počasi, razločno, umirjeno, da v celoti razumemo njihov pomen. Večji učinek dosežemo, če jih izgovarjamo na glas. Pomembno je, da jih izgovarjamo z vso Ljubeznijo, s predanostjo in z občutkom. Predstavljajmo si, da jih skozi naše srce izgovarja naš Višji Jaz. Osredotočimo se na ritem izgovarjanja in sčasoma se začne izgovarjanje spontano pospeševati. Vsako Odredbo ponovimo večkrat (vsaj trikrat).

Ko nam določene Odredbe postanejo blizu in jih znamo na pamet, lahko zapremo oči in v sebi gledamo delovanje tega, kar kličemo z njimi. Vsako besedo si stabilno predstavljamo v svojem umu in jo občutimo v svojem srcu. Resnični Učenec Luči naj uporablja Odredbe vsak dan – odločno in z močnim občutenjem njihovih vsebin, da se hitro izpolnijo.

(glej knjigo: Mojstri in Sedem Žarkov – Prvi Žarek / Modri)

OM (AUM) – Beseda; zvočni simbol za končno Resničnost.

Plamena Dvojčka (angl. Twin Flame) – Božanski dopolnjujoči par; Žarka Dvojčka; duši dvojčici; komplementa. Oče-Mati Bog je Bitje, ki ima moško in žensko naravo. Svoje energije v popolnem ravnovesju izraža skozi Duha in Materijo. O stvarjenju Žarkov Dvojčkov po podobi Boga Očeta-Matere je rečeno: »In Bog je ustvaril človeka po Svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril.« (1Mz 1:27) S svojim Plamenom Dvojčkom imate isti vzorec identitete. Vaš Plamen Dvojček je vaš drugi jaz. Ustvarjena sta bila skupaj. Delita si isto usodo. Izšla sta iz istega Belega Ognjenega Ovala Mogočne Prisotnosti JAZ SEM, nato ločena v dve bitji – eno z moško in drugo z žensko naravo. Čeprav sta preživela nekatera življenja skupaj, nekatera narazen, je vajina vez večna. Ko se vsak od vaju zopet združi s svojim Višjim Jazom (t. j. doseže Vnebovzetje), zopet prideta skupaj za vekomaj. Vendar ni vsak človek, s katerim imate čudovito in izpolnjujočo ljubezen, vaš Plamen Dvojček.

Planetarni Buda – položaj služenja v Duhovnem Vodstvu Zemlje, na katerem od leta 1956 služi Maitreja.

Planetarni Logos – Gospodar Sveta; Gospodar Zemlje (Raz 11:4). Najvišji položaj služenja v Duhovnem Vodstvu Zemlje, ki ga je na deset tisoče let zasedal Sanat Kumára. Leta 1956 ga je na tem položaju zamenjal Gautama Buda. Čeprav je to najvišji položaj na Zemlji, je Gautama resnično najponižnejši Vnebovzeti Mojster. Na notranjih nivojih ohranja Troedini Plamen za tiste Življenjske tokove, ki so izgubili neposreden stik s svojo Prisotnostjo JAZ SEM in ki so ustvarili toliko negativne karme, da niso sposobni pritegniti dovolj Božje Luči za ohranjanje svojega fizičnega utelešenja.  22. decembra 2012 je to mesto prevzel Kuthumi.

Pot – »Ozka so Vrata in tesna je Pot, ki vodi v Življenje.« (Mt 7:14) Pot Iniciacij Vnebovzetja, na kateri stopničko za stopničko premagamo omejitve sebičnega jaza v času in prostoru ter dosežemo ponovno združitev s svojim Resničnim Jazom skozi Vnebovzetje.

precipitacija – fizično ustvarjanje stvari iz Univerzalne Svetlobne Snovi. Stvarstvo je ustvarjeno preko dejavnih Božjih misli. Vse, kar obstaja, je bilo najprej ideja (zamisel) v Stvarnikovi Zavesti in nato spiralno prinešeno v vidni, materialni izraz skozi cikluse Duha in Materije. Univerzalni Kristus ohranja povezavo (tok v obliki osmice), skozi katero se energije Očeta (Duha) spuščajo k Njegovim otrokom za Kristalizacijo (Krist-realizacijo) Božjega Plamena v kozmični maternici Matere (Materije). Ta proces se imenuje materializacija (Mater-realizacija). Obratni proces, v katerem gredo energije materije skozi jedro Kristusove Zavesti k Očetu, je pospešitev, imenovana eteralizacija ali spiritualizacija (Spirit-realizacija) oziroma poduhovljenje, dvig. Drugo ime za ta proces je sublimacija (subtilna akcija) oziroma preobrazba.

Prisotnost JAZ SEM (zgornja figura na shemi Božanske Prisotnosti) – JAZ SEM, KI SEM; poosebljena (individualizirana) Prisotnost Boga, ki je kot Telo Luči na nivoju Duha malo nad fizičnim telesom; vsakogaršnja večna Božja identiteta oziroma Božji Jaz, ki je onkraj časa in prostora; sama naša Narava oziroma Bitje (naš Resnični Jaz); Izvor duše; poosebljeni Plamen Življenja iz Velikega Središčnega Sonca za vsakogar.

Resnični Jaz – Višji Jaz; Sveti Kristusov Jaz; Prisotnost JAZ SEM.

Royal Teton – Zatočišče Vnebovzetih Mojstrov v gori Grand Teton, Wyoming, ZDA, v katerem potekajo prva šolanja za vse, ki se podajo na Pot k Bogu. Preden zvečer zaspite, usmerite svojo zavest k temu Zatočišču in prosite svojo Prisotnost JAZ SEM in Nadangela Mihaela, da vas ponoči varno odvedeta na šolanje v to Zatočišče. Dvakrat na leto (na predvečer Novega leta in predvečer 1. julija) se tu zberejo Vnebovzeti Mojstri, Nadangeli, Elohimi in mnogi Kozmični Mojstri ter pošljejo po vsej Zemlji Svetlobne Žarke za njen Dvig in Razsvetljenje.

Saint Germain – Vnebovzeti Mojster, ki je v tridesetih letih prejšnjega stoletja prinesel človeštvu znanje o JAZ SEM in Vijoličnem Plamenu. Učence Luči posveti v praktično uporabo Vijoličnega Plamena z Odredbami, vizualizacijo in meditacijo. Je Mojster Svobode. Njegovo ime pomeni Sveti Brat. Bil je utelešen kot Jožef, Jezusov oče.

Samadhi (sanskrt: združitev) – stanje globoke osredotočenosti na Božjo Prisotnost v sebi, ki vodi k dosegu Višjih Duhovnih Moči in h končnemu Razsvetljenju oziroma Nirvani.

Samoohranjujoči Plamen – Božji oziroma Kristusov Plamen v srcu vsakogar na Zemlji, v Srcu Svetega Kristusovega Jaza, v Srcu Prisotnosti JAZ SEM, v Srcu Velikega Središčnega Sonca. Imenovan je tudi Troedini Plamen, ki uravnoteži dejavnosti Ljubezni, Modrosti in Moči v nas, skozi nas in okoli nas. Ko se obračamo na ta Plamen v Srcu Prisotnosti JAZ SEM, se imenuje tudi Častitljivi Plamen. Božji Plamen v našem srcu ohranja našo identiteto in štiri nižja telesa na nivoju materije. (glej Razlaga sheme Božanske Prisotnosti)

Sanat Kumára – vladar Venere; Veliki Kozmični Učitelj Kristusove Zavesti; eden od Sedmih Gospodarjev Plamena z Venere. Njegovo ime pomeni Večno Mlad. Začetnik linije Bud in Kristusovih Mojstrov na Zemlji. Do leta 1956 je služil kot Planetarni Logos Zemlje, nato je to mesto predal svojemu učencu Gautami, sam pa se je vrnil na Venero, od koder še vedno pomaga Zemlji.

sedem teles človeka – Bog je dal vsakemu človeku sedem polj moči. Vsako od njih ima svojo frekvenco in zato edinstveno priložnost, da ožarišči posebno Božjo Zavest. Teh sedem polj zavesti imenujemo sedem teles človeka. To so:

tri Višja Telesa, ki so sestavljena iz treh različnih vibracij Duha; so nesmrtna in predstavljajo Sveto Trojstvo za vsako dušo: Telo Svetega Kristusovega Jaza (Sin), Vzročno Telo (Sveti Duh) in Telo Luči Mogočne Prisotnosti JAZ SEM (Oče); ter

štiri nižja telesa, ki so sestavljena iz štirih različnih vibracij materije: fizično telo (zemlja), čustveno telo (voda), nižje mentalno telo (zrak) in eterično telo (ogenj).

(glej Razlaga sheme Božanske Prisotnosti)

Sedem Žarkov – Izžarevanja Božje Luči; vidiki Svetega Duha. Ko Bela Božja Luč sije skozi prizmo Kristusove Zavesti, se pojavi kot Sedem Božjih Žarkov oziroma Plamenov; vsak ima svojo barvo (1. Žarek je Moder, 2. Žarek Rumen, 3. Žarek Rožnat, 4. Žarek Bel, 5. Žarek Smaragdno Zelen, 6. Žarek Škrlatno-Zlat in 7. Žarek. Vijoličen) in lastnosti. Povezani so s sedmerimi Barvnimi Območji v Vzročnem Telesu. Območje, na katerem na notranjih nivojih prebijemo največ časa, je največje območje v našem Vzročnem Telesu in določa Žarek, ki mu osebno pripadamo. Svoj Žarek lahko odkrijemo tudi, če raziščemo, na katero barvo se naši občutki najmočneje odzovejo. Nekdo lahko pripada tudi dvema Žarkoma, od katerih je eden prevladujoč. Zelo napredni učenci so lahko na več Žarkih. Žarki so lahko usmerjeni z Božjo Zavestjo Vnebovzetih ali nevnebovzetih bitij skozi čakre (še posebno skozi čakro tretjega očesa) kot koncentracija energije, oplemenitene z Božjimi lastnostmi, kot so Ljubezen, Resnica, Modrost, Zdravljenje … (glej Žarki)

 Sedmeri Plamen Elohimov – Krona Luči Elohimov. Na čelu oziroma v možgane vsakogar na Zemlji so Elohimi vsidrali svoj Sedmeri Plamen, Mavrični Plamen Sedmih Žarkov – Žarišče Moči Svetega Ognja. S priznanjem Sedmerega Plamena na svojem čelu prejmemo skozenj Kozmične Darove Elohimov, Njihovo Zaščito in očiščevalno dejavnost naših miselnih in čustvenih procesov ter impulze Višjega Uma svojega Svetega Kristusovega Jaza za dosego Mojstrstva. Skozi ta Plamen imamo Odprta Vrata v Eterično Območje Vnebovzetih Mojstrov.

Serafi – najvišji red Angelov. So najbližje Bogu. Letijo nad Božjim Prestolom in neprestano pojejo hvalnice Njemu. Imenujejo se tudi Ognjeni Angeli, ker gorijo z Ljubeznijo. V Svetem Pismu so omenjeni, kot ‘Tisti, ki imajo šest peruti’ (Iz 6:2). Njihova barva je bela. Posvečeni so ohranjanju Žarišča Plamena Čistosti in Zavesti Čistosti pred Božjim Prestolom v Velikem Središčnem Soncu. Prav tako služijo Plamenu Vnebovzetja v Templju Vnebovzetja v Luxorju.

Serapis Bey – Vnebovzeti Mojster, ki pripravlja posvečene učence za obred Vnebovzetja v Templju Vnebovzetja v Luxorju, katerega vodja je. Šolanje pri njemu zahteva veliko disciplino.

Sirius – Božja Zvezda. Najsvetlejša Zvezda na nebu (23-krat svetlejša od našega sonca); sedež Božje uprave in osrednje Žarišče Velikega Središčnega Sonca za naš del galaksije; izvorni Dom vseh duš v tem delu galaksije; na Siriusu je sodišče Svetega Ognja za sojenje najbolj padlim bitjem. Vladar Siriusa je Sončni Bog Surya.

Skrivne Šole – Misterijske Šole. Od izgona Adama in Eve iz Raja so Skrivne Šole, ki jih je ustanovil Maitreja, predstavljale čisto Božjo Zavest. Veliko Belo Bratstvo jih je ustanovilo in ohranjalo zaradi napačne uporabe Svetega Ognja samovoljnega človeštva. Služijo kot zakladnice Znanja o Svetem Ognju na Poti Vnebovzetja. Po padcu (t. j. voljnem spustu na nižje nivoje zavesti) je Veliko Belo Bratstvo vzpostavilo Skrivne Šole v Lemuriji in Atlantidi, v katerih so poučevali tiste, ki so voljno ohranjali duhovno disciplino. Primeri takih šol so: Esenska skupnost v Kumranu, Pitagorova šola v Krotonu … Skrivne Šole so bile vzpostavljene tudi v Himalaji, Egiptu, Evropi, Južni Ameriki … Postopno so bile te šole druga za drugo uničene. Vnebovzeti Mojstri so s teh mest umaknili svoje Plamene v svoja Zatočišča na Eteričnem nivoju. Njihovi Učenci so bili in so poučevani na teh subtilnih nivojih v času spanja in med utelešenji. V današnjem času so Mojstri začeli ponovno vzpostavljati svoje Šole na fizičnem nivoju, ki se bodo v Zlati Dobi razširile po vsej Zemlji.

Skrivni Žarki – Pet Skrivnih Žarkov Svetega Duha. O njih je malo razodetega. V Vzročnem Telesu so v njegovem Belem Jedru. Skupaj s Sedmimi Žarki je dvanajst Božjih Žarkov, ki jih usmerjajo Mojstri. Za nas je predvsem pomembnih Sedem glavnih Žarkov.

Skrivno Svetišče Srca – Sveti Prostor v srcu za meditacijo in molitev k Bogu. »Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi, kar je skrito, ti bo povrnil.« (Mt 6:6) Je poleg srčne čakre. Je čakra Osmega Žarka. Sem se zateka vsak nosilec Luči. To je Središče Življenja, kjer gori Troedini Plamen in kjer se srečamo ‘iz oči v oči’ s svojim Notranjim Učiteljem, ljubljenim Kristusovim Jazom, ter prejmemo posvetitve, ki vodijo k alkemični združitvi s tem Kristusovim Jazom – poroki duše s Kristusom. (glej Razlaga sheme vaše Božanske Prisotnosti)

Sončne Hierarhije – Obstaja dvanajst Sončnih Hierarhij, ki so dvanajst mandal Kozmičnih Bitij, ki utelešajo in ohranjajo dvanajst Vrlin Božje Zavesti za celotno naše vesolje. Poimenovane so po dvanajstih zodiakalnih znamenjih, ker skozi ta ozvezdja izžarevajo frekvence teh Vrlin na Zemljo. Štiriindvajset Starešin na Sodišču Svetega Ognja na Siriusu so predstavniki Sončnih Hierarhij za naš del galaksije. Te Starešine imajo postavljenih dvanajst Vnebovzetih Mojstrov, ki Jih predstavljajo na Zemlji in pomagajo človeštvu premagati nebožansko in doseči dvanajst Božjih Vrlin. (glej Drevo Življenja)

Sončni Logos – Vsakemu sončnemu sistemu vlada mogočno Kozmično Bitje, imenovano Sončni Logos, Sončni Gospodar ali Bog Sonca, ki prenaša Božjo Luč iz Velikega Središčnega Sonca planetom svojega osončja. Bog in Boginja Sonca sta predstavnika Boga Očeta-Matere za vse Življenjske tokove v svojem osončju. Sončna Logosa našega osončja sta Helios in Vesta. Skupaj z našim je sedem osončij, ki krožijo okoli naslednjega večjega sonca. V celotnem stvarstvu je brezmejno večjih in manjših osončij s svojimi Sončnimi Logosi.

Sončno Telo – Telo Luči. Iz Srca Prisotnosti JAZ SEM se po Žarku Luči spušča Luč, ki nas zaobjame v bistvene Tokove Vnebovzetja, ko kličemo Svete Energije Očeta za vrnitev Domov k Bogu. Ta Luč ustvari okoli nas Sončno Telo, v katerem so vsi Vnebovzeti Mojstri.

Steber Luči – je iz Svetlobne Snovi čistih elektronov, ki je osnovna Snov, ki jo oddaja Veliko Središčno Sonce. Prvi korak na Duhovni Poti je, da ukažemo tej Elektronski Snovi, da nas obda in naredi neranljive za vse, kar ne prihaja iz Izvora Luči. Naredimo to zjutraj, takoj ko se zbudimo (še preden vstanemo ali karkoli rečemo), zvečer, tik preden zaspimo, in enkrat ali večkrat čez dan, ko imamo priložnost za to. Ko tekom dneva vzpostavljamo svoj Steber Luči, stojimo pokonci in za nekaj trenutkov pozabimo na vse zunanje. Naj nas pri tem nihče ne moti. Svojo pozornost usmerimo k Božji Prisotnosti v svojem srcu in malo nad seboj ter trikrat z občutkom izgovorimo Odredbo:

»Okoli sebe vzpostavim Steber Luči,

ki me ohrani nevidnega, nepremagljivega in neranljivega

za vse, kar ni od Boga.«

Predstavljamo si, kako se iz naše Prisotnosti JAZ SEM spušča k nam Svetlobna Snov elektronov ter se kot Vrelec Luči vsidra okoli nas v obliki približno en meter širokega sijočega Belega Stebra, ki sega približno 30 cm pod naša stopala in 30 cm nad našo glavo. Ob tem občutimo globoko Ljubezen do Luči, sicer vse skupaj ostane le na mentalnem nivoju in Zaščita se ne vzpostavi. Če si predstavljamo, da je naš Steber nepremagljiv, tako tudi deluje. Če podvomimo v njegovo Moč, enostavno izgine, ker smo mu sami tako ukazali s svojim nezaupanjem. Občutimo, kako Božja Moč prežarja našo dušo in telo. Ta Steber ima Moč, da nas naredi nevidne, če je treba, in nas obvaruje pred kakršnimikoli nesrečami ali neskladji. Iz njega je ves čas žari čista Energija, ki pozitivno vpliva na naše okolje. Steber Luči vzpostavimo z vizualizacijo, občutkom in Odredbo tudi okoli svojih ljubljenih, še posebej otrok, bližnjih, okoli avtomobila (ko smo na poti), doma … V Stebru Luči si predstavljamo še Vijolični Plamen za preobrazbo vsega nebožanskega v našem bitju in svetu. (glej Razlaga sheme vaše Božanske Prisotnosti)

Sveti Duh – vseprisotnost Boga; Energije Življenja, ki prežarjajo Kozmos (Ogenj Kozmosa); Duh-Celostnega-Jaza (Whole-I-Spirit) oziroma Duh JAZ SEM-a v izrazu – Božja oseba, ki se razodeva na nivoju materije; Moč rojstva v naravi (je prvobiten vsakemu Življenjskemu izrazu; brez Njega se Življenje ne bi moglo izraziti); Tolažnik in Duh Resnice (Jn 14:16–17), ki večno prebiva v človeku (ki je Tempelj Svetega Duha) in se razodeva skozi Troedini Plamen – je Moč, ki utripa srce in navdihuje vsako Življenjsko obliko z bistvom Očeta-Matere Boga. Vsakič ko se usmerimo k Prisotnosti JAZ SEM, se k nam (kot Golob na Jezusa (Lk 3:22)) spusti Njen Sveti Duh in nas izpolni. Prana je bistvo Svetega Duha, ki ga sprejmemo vase z dihom Svetega Ognja skozi čakre za ohranjanje štirih nižjih teles. Izganjanje duhov in entitete izvršimo s Svetim Ognjem Svetega Duha v Imenu Kristusa in JAZ SEM, KI SEM. Sedmeri Božji Žarki so vidiki Svetega Duha. Predstavnik Svetega Duha za zemeljske evolucije je Vnebovzeti Mojster, ki zaseda položaj Maha Čohana. (glej Razlaga sheme vaše Božanske Prisotnosti)

Sveti Kristusov Jaz (srednja figura na shemi Božanske Prisotnosti) – Višje Mentalno Telo; Višji Um; Kristusov Um, ki je zavesten Popolnosti Božje Prisotnosti JAZ SEM in nepopolnosti zunanjega jaza, vendar ostaja čist in popoln; Razlikovalna Božanska Inteligenca, dejavna skozi zunanji jaz; Notranji Učitelj; Budov Jaz; Angel Varuh; naš osebni Kristus, Učitelj, Mojster; Prenosnik Božje Energije (ki teče po Žarku Luči) k človeku, ki jo preobrazi (prilagodi) na nižjo nihajno stopnjo. Ko se je duša odločila za potovanja skozi fizični svet, je Prisotnost JAZ SEM ustvarila svojega Dvojnika v obliki Kristusovega Jaza, da nam pomaga v zunanjem svetu. Njegovo Svetlobno Telo ima nižjo nihajno frekvenco, kot je od Prisotnosti JAZ SEM. Je Posrednik med Bogom (Prisotnostjo JAZ SEM) in dušo. Kot tih, neznaten Glas v naši notranjosti nam šepeta, kaj naj naredimo. Če ne slišimo, nam Svoje tiho sporočilo ponovi še dvakrat, nato pa običajno ne več. Ko dosežemo celostno poistovetenje s Svetim Kristusovim Jazom, vstopimo v Kristusovo Zavest in po Njej Bog deluje skozi nas.

Sveti Ogenj – vse dejavnosti Božje Luči, ki jih potrebujemo za svojo osvoboditev; precipitacija Svetega Duha za krst duše, za njeno očiščenje, alkimijo in preobrazbo ter za dosego Vnebovzetja; Božja Luč, Življenje, Energija; Ogenj kundalinija; Sedem Božjih Žarkov oziroma Plamenov (to so Modri, Rumeni, Rožnati, Beli, Zeleni, Škrlatno-Zlati in Vijolični Žarek oziroma Plamen); Samoohranjujoči Plamen v srcu vsakogar; Sedmeri Plamen Sedmih Mogočnih Elohimov na čelu Božjih otrok; Kozmična Luč; in še mnogo drugih dejavnosti, katerih uporabe človeštvo zaenkrat še ne potrebuje na fizičnem nivoju oziroma je ne bi razumelo. (glej kundalini)

svobodna volja – svoboda ustvarjanja; možnost izbire hoditi po poti Življenja ali smrti, po pozitivni ali negativni spirali zavesti. Z darom svobodne volje se lahko duša odloči, da prebiva na nivoju relativnosti (kjer sta relativno dobro in zlo v času in prostoru) ali na nivoju Absolutnosti (kjer je Dobro resničnost in zlo je neresničnost ter duša gleda Boga ‘iz oči v oči’ kot živo Resničnost). Svobodna volja pomeni, da duša lahko sprejme ali zavrne Božanski načrt, Božje zakone in priložnost, da prebiva v zavesti Ljubezni.

Šambala – Šangrila; Belo Mesto. Starodavno Zatočišče Sanat Kumáre na Eteričnem nivoju nad puščavo Gobi, Kitajska. V glavnem Templju tega Mesta je že milijone let Žarišče Troedinega Plamena. Sedem templjev okoli ohranja Žarišča Sedmih Žarkov – vsak tempelj po enega. Leta 1956 je vodstvo tega Zatočišča prevzel Gautama Buda. To je vrhovno Zatočišče Vnebovzetih Mojstrov, ki služi obnovitvi Kristusovega Plamena, Troedinega Plamena, v srcih ljudi. Prvotno je bilo to Zatočišče na fizičnem nivoju na otoku v nekdanjem briljantno modrem morju Gobi.

štiri nižja telesa – štiri oblačila duše, ki služijo kot sredstva za njeno potovanje skozi prostor in čas. Predstavljajo človekovo priložnost, da izrazi Kristusa v času in prostoru. So referenčne točke za človekovo mojstrstvo nad samim seboj in svojo okolico z upravljanjem štirih kozmičnih sil, imenovanih zemlja, zrak, ogenj in voda. Te kozmične sile sestavljajo kvadrat v osnovi Piramide Življenja. Če niso v ravnotežju znotraj štirih nižjih teles, ne morejo biti ne človek ne njegove stvaritve popolni oziroma večni. Štiri nižja telesa so utripajoča energijska polja. Vsako odgovarja eni strani Velike piramide. In Plamen v sredini te piramide je Kristusov Plamen, ki je Življenje vsakega človeka. Ta Plamen predstavlja posameznikovo identiteto in je združevalni dejavnik štirih nižjih teles. Kot prežemajoča polja moči so ta telesa žariščne točke, skozi katere sestopajo in se preobražajo energije Duha, ki se skristalizirajo v materijo. Ta telesa so:

– eterično telo (ogenj) je nosilec oziroma vozilo duše. Ima najvišjo vibracijo od nižjih teles in je vrata k trem Višjim Telesom. Je edino od štirih nižjih teles, ki je trajno, obstaja v vseh utelešenjih duše in med njimi (ostala tri, ki sestavljajo zunanjo osebnost človeka, po smrti razpadejo). V njem se ohranijo zapisi karme (vseh preteklih relativnih, nepopolnih dejanj, besed, misli, čustev), ki jih prenese v prihodnja utelešenja;

– miselno telo (zrak) je nosilec Božje Modrosti (Božjega Uma skozi Kristusa) in človeškega znanja (uma človeka);

– čustveno telo (voda) je nosilec Božje Ljubezni ter vseh čustev, občutkov, želja in dejavne energije Boga in človeka;

– fizično telo (zemlja) je nosilec Božje Moči in žariščna točka za kristaliziranje (zgostitev) energij ostalih šestih teles v fizično obliko. Da izrazimo vso Popolnost fizičnega telesa, moramo doseči Kristusovo Zavest.

Ko miselno, čustveno in fizično telo posvetimo kot templje Svetega Duha, začnejo skoznje delovati čuti duše. (glej sedem teles človeka; štirivogelno mesto)

Štirivogelno Mesto (angl. City Foursquare) – (1) mandala štirih nivojev (zemlje, vode, zraka, ognja) in štirih smeri materialnega univerzuma; štiri strani Velike Piramide Kristusove Zavesti ožariščene v materialnih območjih (štiri nižja telesa človeka s Kristusovim Plamenom v svojem središču). Nevnebovzete duše lahko prikličejo mandalo Štirivogelnega Mesta za udejanjanje Kristusove Zavesti v sebi – Kakor zgoraj, tako spodaj. Štirivogelno Mesto vsebuje vzorec duše s 144 tisoči arhetipi Božjih sinov in hčera, potrebnimi za ožariščenje Božanske celovitosti njihove zavesti. Luč Mesta sije iz Prisotnosti JAZ SEM in Kristusa. 144 draguljev mesta je 144 žarišč Luči, vsidranih v čakrah telesa. (2) Novi Jeruzalem. (glej štiri nižja telesa; Novi Jeruzalem)

štirje elementi – zemlja, voda, zrak in ogenj. (glej elementalna bitja)

Telo Luči – nesmrtno Telo iz čiste Luči elektronov, ki ga Prisotnost JAZ SEM (Božji Duh) uporablja kot enega od Svojih posod za Svoje izražanje skozenj. To Telo Luči je božansko čisto, večno mlado, lepo, močno, popolno in svobodno od vsake omejitve. V tem Telesu je vsak Vnebovzeti Mojster. V Njem lahko potuje kamorkoli v Stvarstvu, ker je onkraj časa, prostora in vseh kakršnihkoli pogojev.

Templji Luči(glej Zatočišča Vnebovzetih Mojstrov)

Troedini Plamen – Božji Plamen; Kristusov Plamen; Samoohranjujoči Plamen; Iskra Življenja, vsidrana v Skrivnem Svetišču Srca v Božjih sinovih in hčerah. Je iz Modrega Plamena (ki predstavlja Moč Očeta), Rožnatega (Ljubezen Svetega Duha) in Rumenega (Modrosti Sina). Troedini Plamen tako predstavlja Sveto Trojstvo v našem srcu. Je središče in Izvor Življenja za fizično telo. Ko govorimo o Božji Prisotnosti v vsakomur, se to nanaša na veličastni, zmagoviti Troedini Plamen večne Resnice v srcu. (glej Razlaga sheme Božanske Prisotnosti)

Učitelj Sveta – je Učitelj-Pokrovitelj vseh duš, ki se trudijo doseči samoobvladanje, Kristusovo Zavest in združitev z Bogom. To je položaj služenja v Duhovnem Vodstvu Zemlje, ki ga zasedajo tisti, katerih dosežki jih usposabljajo, da predstavljajo Univerzalnega in osebnega Kristusa človeštvu. Na tem položaju je do leta 1956 služil Maitreja. Od takrat sta na njem služila Jezus in Kuthumi skupaj. Od 22. decembra 2012 pa je na tem položaju služenja Vnebovzeta Mojstrica Leto.

Univerzalna Svetlobna Snov – Snov oziroma Energija Božjega Uma. Prežema ves kozmični prostor. Iz nje je zgoščeno vse, kar je fizično oblikovano. V procesu precipitacije se ta snov uporabi za ustvarjanje stvari iz nevidnega Območja. V procesu eteralizacije se fizične stvari razgradijo, njihova snov oziroma energija pa se vrne na Višji nivo v to subtilno Univerzalno Svetlobno Snov oziroma Energijo.

Velika Velika Tišina (glej nirvana)

Veliki Božanski Usmerjevalec – Vnebovzeti Mojster, ki je dosegel Kozmično Zavest, ki ga usposablja, da uteleša Plamen Božanske Usmeritve in da mu je znan Božanski načrt za vsakogar na Zemlji ter za mnoge svetove. Je eden od usmerjevalcev Žarkov Kozmične Luči na Zemljo za njeno Zaščito in Razsvetljenje. Je Učitelj Saint Germaina in mnogih drugih Vnebovzetih Mojstrov.

Veliko Belo Bratstvo (angl. Great White Brotherhood) – Duhovni Red zahodnih svetnikov in vzhodnih adeptov, ki so se združili z Duhom Živega Boga, s svojo Prisotnostjo JAZ SEM – dosegli svoje Vnebovzetje oziroma Zmago nad smrtjo. Nimajo nobene posebne religije ali veroizpovedi, razen Ljubezni, služenja Življenju in predanosti Bogu. To so Vnebovzeti Mojstri, ki so se odločili: »Ne bomo šli naprej v Kozmično služenje ter pustili svojih bratov in sester na Zemlji za seboj. Ostali bomo tu in jim pomagali.« V tem trenutku kozmične zgodovine so Vrata med nami in Njimi široko odprta. Izraz Belo se nanaša na nad vse sijočo Belo Luč, ki sije iz njihovih Teles. Veliko Belo Bratstvo prav tako vključuje pripadnike Nebeških Legij (Nadangeli, Angeli …), Duhovnega Vodstva Kozmosa (Elohimi, Sončni Logosi …) in Bitja Luči z drugih planetov (Venere, Siriusa …), ki se zavzemajo za naš razvoj in dobrobit, ter prav tako nevnebovzete Mojstre (iz Himalaje …).

Veliko Središčno Sonce – Belo Ognjeno Jedro (Izvor in Središče) vsega Duhovnega in materialnega stvarstva – univerzumov, galaksij, osončij, sonc, planetov … – ter vseh duš; Srce vseprisotnega Božjega Življenja, Vir vse Energije in Snovi; naš Vrhovni Dom, v katerem smo prebivali, preden smo šli v materialno stvarstvo in v katerega se vračamo; Jedro združevanja Duhovno-Materialnega Kozmosa; Vrtinec energije (duhovne in materialne); Središče sistemov svetov (osončij), ki izhajajo iz Njega in se vračajo nazaj Vanj z dejavnostjo Magneta Velikega Središčnega Sonca. Je Eno s Prisotnostjo JAZ SEM vsakogar. Tako v mikrokozmosu (bitju in svetu posameznika) kot v Makrokozmosu (celotnem stvarstvu) je Središčno Sonce Izvor oziroma Jedro Energije, ki prežarja vse: atome, celice, človeka (iz njegovega srčnega središča), rastline, Zemljo (iz njenega središča), Kozmos (iz Belega Ognjenega Jedra Kozmosa). Obstaja mnogo Velikih Središčnih Sonc – Veliko Središčno Sonce Galaksije, Veliko Središčno Sonce Univerzuma…

Venera – (1) planet v našem osončju, ki predstavlja Žarek Ljubezni. Venera je naredila Vnebovzetje na nivoju celotnega planeta. S svojo Modrostjo in Ljubeznijo je prva prišla na pomoč Zemlji doseči isto. Sanat Kumára je skupaj s svojimi šestimi Brati in skupino 144 tisoči duš Luči z Venere prišel na Zemljo pred štirimi milijoni let in pol, da obudi Božji Plamen v srcih Zemljanov. V tridesetih letih prejšnjega stoletja je prišla nova skupina Velikih Duš z Venere pod vodstvom Kozmičnega Mojstra Viktory. (glej Gospodarji Plamena z Venere) (2) Kozmična Mojstrica, Plamen Dvojček od Sanat Kumáre.

Vijolični Plamen – Očiščevalni Plamen; Plamen Svobode; barva in visokofrekvenčna Energija Duhovne Luči, ki spodbuja Milost, Odpuščanje in Preobrazbo ter grobe elemente naše karme loči od našega čistega bitja in jih preobrazi v Luč; obnovitvena dejavnost Svetega Duha, ki oplemeniti oziroma dvigne nižji jaz do Višjega Jaza in ga naredi eno z vsem Življenjem; Sedmi Božji Žarek oziroma Plamen, katerega Gospodar za Zemljo je Vnebovzeti Mojster Saint Germain. Predstavljajte si in občutite, kako Vijolični Plamen prežarja vsak delček vaše aure, vsak atom v vaših štirih nižjih telesih ter preobrazi vso napačno uporabljeno energijo, ki se je nakopičila v prostoru med elektroni. Kmalu boste opazili, da se počutite dobro in da ste polni radosti. Ko občutite pomirjajoč in ozdravljujoč žar Vijoličnega Plamena, ga še dodatno ojačajte z vonjem lilije in s svojo priljubljeno melodijo. Okoli Vijoličnega Plamena si predstavljajte Steber Luči. To izvajajte vztrajno vsak dan. Prav tako uporabljajte Odredbe Vijoličnega Plamen, kot je npr. ta, ki jo je dal Saint Germain za prihajajočo Zlato Dobo, ki je doba Vijoličnega Plamena:

»JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena!

JAZ SEM Čistost Božjega Namena!«

(glej Razlaga sheme vaše Božanske Prisotnosti)

Viktory – Kozmični Mojster z Venere, katerega predanost Plamenu Zmage ga je usposobila, da že stotine tisočletij v vsem, kar dela, dosega le Zmago Luči. Na pobudo Mojstrov Saint Germaina in Lanta je v tridesetih letih prejšnjega stoletja prišel z dvanajstimi Kozmičnimi Mojstri ter Legijami Angelov in Vnebovzetih Bitij z Venere na pomoč Zemlji pri njenih zadnjih korakih vstopa v Zlato Dobo.

Višji Jaz – Sveti Kristusov Jaz; Prisotnost JAZ SEM; Višja Zavest.

Vnebovzeti Mojstri (angl. Ascended Maters) – Naši starejši Bratje in Sestre, ki so s svojim Razsvetljenjem oziroma z razširitvijo svoje zavesti v Kristusovo Zavest dosegli Mojstrstvo nad časom in prostorom ter nad samim seboj. Šli so skozi vse izkušnje bivanja v fizičnem svetu in se v obredu Vnebovzetja ponovno dvignili v svoj Božanski Izvor oziroma se združili s svojim Božjim Jazom – Prisotnostjo JAZ SEM. Tako so se iz zemeljske šole dvignili na nivo Duha – Božje Kraljestvo oziroma Območje Luči Vnebovzetih Mojstrov – kjer imajo svoja Zatočišča, iz katerih pomagajo, vodijo, zdravijo, poučujejo, varujejo človeštvo. V svojih sijočih Telesih iz Bele Luči, popolnoma osvobojeni negativne karme, se lahko po želji gibljejo po vseh ustvarjenih svetovih. V vseh duhovnih tradicijah sveta so znani tisti, ki so dosegli nivo Vnebovzetega Mojstrstva. Najbolj znani so: Jezus, Buda, Elija … Življenje Vnebovzetih Mojstrov je povsem naravno in praktično. Uporabljajo Božje Zakone in so popolnoma Eno s svojo Božjo Prisotnostjo (zato jim Je ni treba več klicati). S svojimi Božanskimi mislimi in občutki usmerjajo ogromno Duhovno Moč za udejanjanje Božjega načrta. Tako kot po naših telesih teče kri, se skozi njihova Telesa pretaka Luč. Svetloba, ki sije iz njihovih Src, daje Rožnati odtenek v njihovih sijočih aurah. Ko usmerimo svojo pozornost najprej k svoji Prisotnosti JAZ SEM in nato k enemu od Vnebovzetih Mojstrov, gre Svetlobni Žarek od nas naravnost k temu Mojstru, ne glede na to, kje je. On to začuti in usmeri svojo pozornost skozi svojo Zavest po tem Žarku nazaj k nam in naredi, kar prosimo v skladu z Božjo Voljo. Vnebovzeta Bitja so vsi, ki so eno s svojo Prisotnostjo JAZ SEM: Vnebovzeti Mojstri, Nadangeli, Elohimi … (glej Mojstri Gospodarji Žarkov)

Vnebovzetje (angl. Ascension) – Vnebohod; ponovna trajna združitev duše (spodnja figura na shemi Božanske Prisotnosti) z Duhom Živega Boga – najprej s Kristusovo Zavestjo (t. j. Svetim Kristusovim Jazom), nato pa s Prisotnostjo JAZ SEM (zgornja figura na shemi Božanske Prisotnosti). To je doseči nesmrtnost, postati Vnebovzeti Mojster. Vnebovzetje je končni cilj vseh utelešenj na Zemlji. Za dosego Vnebovzetja je treba: izpolniti svoj Božanski načrt; uravnotežiti vsaj 51 % svoje karme (preostalih 49 % karme lahko duša uravnoteži s služenjem zemeljskim evolucijam iz eteričnih Zatočišč Vnebovzetih Mojstrov, kjer tudi dokonča svojo združitev s svojo Božjo Prisotnostjo); doseči Mojstrstvo nad časom, prostorom, samim seboj; doseči Mojstrstvo Sedmih Žarkov; uravnotežiti Ljubezen, Modrost in Moč Troedinega oziroma Samoohranjujočega Božjega Plamena v svojem srcu. Štiri glavne Iniciacije na koncu Poti Vnebovzetja: SPREMENJENJE (transfiguracija, preobrazba) – nastopi, ko se iz celic in atomov našega fizičnega telesa začne širiti Luč in si nadenemo Oblačilo Živega Kristusa (Mt 17:2) (Lk 9:29); KRIŽANJE – pomeni dokončno izničenje oziroma smrt zunanjega jaza; VSTAJENJE – je obnovitev duše v Srce Notranje Luči, Notranjega Kristusa (Mt 28:2–7) (Lk 24:2–7) (Jn 11:23, 25); in VNEBOVZETJE samo (2Kr 2:11) (Lk 24:51) (Apd 1:9).

Vzročno Telo – Telo Prvega Vzroka; Kavzalno Telo; Nebeško Telo (naša individualna Nebesa); Telo vsega Dobrega. Sestoji iz sedmih Barvnih Območij (krogov), ki so okoli Prisotnosti JAZ SEM (glej barvno sliko). Osrednje je Belo. Sledijo Rumeno, Rožnato, Škrlatno-Zlato, Vijolično, Zeleno in zunanje Modro. V teh Območjih je zbran naš zagon vseh Absolutno Dobrih – Božjih dejanj (nasprotno od karmične energije – t.j. relativno dobrih in slabih dejanj ter rezultatov – ki se ne more dvigniti v ta Območja). Ta zagon nam je dostopen za pomoč v vsakodnevnih dogodkih. To so naše duhovne vrline in ustvarjalnosti – talenti, darovi, genialnosti, milost, ki smo jih zbrali s služenjem na Sedmih Žarkih. »Nabirajte si zaklade v Nebesih …« (Mt 6:20). Lahko jih prikličemo v Imenu svoje Prisotnosti JAZ SEM in Kristusovega Jaza. Vzročno Telo je del naše Resnične identitete; je Prebivališče Prisotnosti JAZ SEM (Oče v Nebesih); je naša Nebeška Zvezda, pod katero smo rojeni. »Zvezda se od Zvezde razlikuje po sijaju.« (1Kor 15:41) Vsak ima drugačno Vzročno Telo kot drugi. Po njem smo individualni v primerjavi z drugimi. Svoje Vzročno Telo smo gradili eone časa, vse od trenutka, ko smo šli skozi Sedem Območij. Tudi ko nismo utelešeni (ko prebivamo na Notranjih nivojih oziroma območjih), dodajamo Dobro svojemu Vzročnemu Telesu. Dodatno služenje Vzročnega telesa je: takoj ko izpopolnimo 51% svoje energije, deluje ta energija (shranjene v Vzročnem Telesu) kot magnet, ki nas dviga k Vnebovzetju. (glej Razlaga sheme vaše Božanske Prisotnosti)

Zakon Odpuščánja – ena od dejavnosti Vijoličnega Očiščevalnega Plamena; glavni Princip in Žarišče, ki prečisti in dvigne vse stvari v Univerzumu; široko odprta Vrata za dosego Božjega Srca. Vsakič ko spoznate, da ste naredili napako, najprej pokličite Zakon Odpuščánja ter zahtevajte Modrost in Moč, da te napake ne ponovite nikoli več.

»JAZ SEM Zakon Odpuščánja

in Očiščevalni Plamen Vnebovzetih Mojstrov,

ki izničita vsa neskladja in nebožansko zavest!«

Zatočišča (angl. Retreat) – Žarišča oziroma Središča Luči Velikega Belega Bratstva na Eteričnem nivoju okoli Zemlje, ki je Območje Vnebovzetih Mojstrov. V vsakem Zatočišču je vsidran en ali več Plamenov od Sedmih Božjih Žarkov ter prav tako zagon Služenja in Dosežkov Vnebovzetih Mojstrov v upravljanju teh Božjih Žarkov Svetega Ognja. Nekatera Zatočišča so odprta, da jih lahko duše v svojem eteričnem telesu obiščejo v času med zemeljskimi utelešenji, v času spanja ali v stanju samadhija, da prejmejo okrepitev Luči, Zdravljenje, Blagoslov, Pomoč in navodila za razrešitev svojih lekcij in izpolnitev Božanskega načrta v svojem vsakodnevnem življenju na Zemlji. Mnoga Zatočišča Mojstrov, vključno s Skrivnimi Šolami, so bila v času prvih Zlatih Dob na Zemlji in tudi po padcu človeštva vsidrana na fizičnem nivoju. Zaradi oskrunjanja in uničevanja njihovih Svetišč so Mojstri umaknili ta Središča in njihove Plamene na Eterični nivo. Od tod ime ‘Zatočišča’. Od leta 1973 je učencem Luči na Zemlji zopet dana možnost, da se udeležujejo šolanj v Eteričnih Zatočiščih Mojstrov. Začnemo s šolanjem v Zatočiščih Sedmih Mojstrov Gospodarjev Žarkov, Maha Čohana ter Učiteljev Sveta Jezusa in Kuthumija.

Zlata Doba – Doba Razsvetljenja, Miru in Harmonije, ko so duše ljudi združene s Kristusovim Plamenom za izpolnitev Božanskega načrta »Kakor Zgoraj, tako spodaj.« Leta 1985 je Sanat Kumára objavil, da je Zemlja dobila nov eterični ovoj, ki vsebuje zapise in vzorce njenega izvornega Božanskega načrta. Tako je možnost za vzpostavitev nove Zlate Dobe večja kot kdajkoli do zdaj.

zlo – sile zla, teme; uničevalne sile; nebožanske sile. Z napačno uporabo Božje energije se ustvarijo nebožanske stvaritve, iluzija, maya, tema. V zavesti relativno dobrega in slabega se duše spustijo na nivo pod Kristusovim Umom. Absolutno zlo, ki ga utelešajo padli angeli, je stanje zavesti tistih, ki napovedujejo vojno Bogu in Njegovim otrokom. Sile Absolutno Dobrega bodo zgrabile sile zla in jih odpeljale pred sodišče Svetega Ognja na Siriusu. Sodba bo nad njimi vse do trenutka, ko se bodo zopet pripravljene pokloniti Luči. Duše, ki so zaradi vpliva zla izgubile blaženost vrta Eden, so lahko s svojo svobodno odločitvijo v Kristusu zopet vrnjene v svoje Božje Kraljestvo.

Znanost Izgovorjene Besede(glej knjiga Mojstri in Sedem Žarkov – Prvi Žarek / Modri)

Žarek Luči – Kristalna nit; Tok Življenja; Srebrna Vrvica (Prd 12:6). (glej Življenjski Tok; Razlaga sheme vaše Božanske Prisotnosti)

Žarki – Sedem Žarkov, ki jih upravlja sedem Vnebovzetih Mojstrov pod vodstvom Maha Čohana. Ko so Žarki poklicani v Imenu Boga (Prisotnosti JAZ SEM) ali v Imenu Kristusa (svojega Svetega Kristusovega Jaza ali nekega Vnebovzetega Mojstra), se razplamtijo v Plamen. V Plamenu je Angel, Varuh Svetega Ognja, ki ga varuje in skrbi za njegovo dejavnost. Obstaja tudi pet Skrivnih Žarkov.

življenje – fizično utelešenje duše.

Življenje – vsa živa bitja; vsa Božja Življenjska energija.

Življenjski Tok – (1) Žarek Luči oziroma Tok Življenja, ki se iz Duhovnega Vira, iz Prisotnosti JAZ SEM, spušča na nivo materije, vstopi v fizično telo skozi teme glave in se vsidra kot Božji Plamen v srcu vsakogar. (2) sinonim za posameznika, ki potuje skozi razvojne procese duše.

 

www.jazsem.net

 

Viri:

S u m m i t   L i g h t h o u s e
‘I  A M’   A c t i v i t y
R a d i a n t   R o s e   A c a d e m y