slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!

Pozdravljeni...
Ta internetna stran je posvečena širitvi Sporočil Luči...
za Prebujenje človeštva in vzpostavitev nove Zlate Dobe...
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

Kazalo vsebin

več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Saint GERMAIN
izbrani
Nebeški Mojster

za posebno služenje Zemlji v letu 2024
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 23. maj 2024
do 10. jul. 2024
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

Veliko Prebujenje – št. 3

Povezava Treh Sonc

iz knjižice št. 3


~
Jaz Sem pripravljen,
da sprejmem
nove Žarke
Pet Dimenzionalnega Sonca,
ki vse bolj in bolj sijejo
skozi naše fizično Sonce
na Zemljo!

~

Na začetku vsake Zlate Dobe na Zemlji (prav kot je to sedaj) mora priti na dan vse, kar ni od Luči – to pomeni vsa človeška neskladja, obremenitve, čustva in vse, kar je od teme.

To je potrebno zato, da se to dokončno ozavesti, očisti in odstrani iz osebnih bitij in svetov ljudi ter iz celotne dimenzije človeškega sveta.

In ko se ta proces odvija, je potrebno, da se istočasno del človeštva pospešeno Prebuja.

Prebujeni bodo začetniki nove Zlate Dobe.
Postavili bodo temelje za prihajajočo Zlato Dobo.

Kazalo

1. Obnovite mir v sebi – Boginja Harmonija ……. str. 7

2. Naša Pomoč vam je na razpolago – Mati Akaša …. 8
Prebudite se v Resničnost svojega Božjega Bitja
Sezite k Nam v Območje Luči
Stiske v svetu so rezultat človeških neskladij
Vsak dan imejte osebni pogovor z Bogom v sebi

Božja Luč, Ljubezen in Resnica …………………………. 18

Angel Vijoličnega Plamena ……………………………….. 19

3. Naj se Vijolični Plamen širi
skozi vso Zemljo – Saint Germain …………………… 20
Vijolični Plamen
– vaše najboljše Orodje Luči v današnjem času
Prežarite z njim vse

4. Intervju z Bogom neznani avtor ………………. 29

5. Prihod 5D Sonca in povezava Treh Sonc
– Mati Akaša ………………………………………………….. 33
Potrebno je naše sodelovanje
Klic za Tri Zlata Sonca3 Aktiviranje treh Zlatih Sončnih Prisotnosti
Klic za sprejem 5D Žarkov

6. Kozmični Zakon Vnebovzetega Jezusa Kristusa,
ki je premagal svet
…………………………………………………. 44

Misel Luči 2022 ……………………………………………………… 46

 

Usmerite se navznoter
ter pokličite in sezite k Nam
v Območje Luči

Mati Akaša, 13. avg. 2021 (RRA)

Da, preljuba Srca, usmerite se v svojo notranjost in pokličite k Nam. Povzdignite svoje misli in srca k Nam.

Naj vam to postane vodilo in opora v vsem, s čimer se soočate v svojem vsakodnevnem življenju.

Povdarjam vam še enkrat, vsak dan se večkrat spomnite naslednjega:

~

Usmeri se v svojo notranjost 
ter povzdigni 
svoje misli in srce Navzgor!