slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!

Pozdravljeni...
Ta internetna stran je posvečena širitvi Sporočil Luči...
za Prebujenje človeštva in vzpostavitev nove Zlate Dobe...
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

Kazalo vsebin

več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Saint GERMAIN
izbrani
Nebeški Mojster

za posebno služenje Zemlji v letu 2024
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 23. maj 2024
do 10. jul. 2024
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

JAZ SEM

JAZ SEM je:

1. Božja Prisotnost oz. Ime Boga, ki je v človeku in v vsem;

2. Ustvarjalna Beseda Stvarstva.

 

1. JAZ SEM – Božja Prisotnost in Božje Ime

JAZ SEM – je Božja Prisotnost-Zavest-Življenje-Luč-Ljubezen…
Je En Bog, dejaven v človeku in v vsem Stvarstvu.
Je Božje Ime, katerega širša oblika je JAZ SEM, KI JAZ SEM.

‘JAZ SEM, KI JAZ SEM’!…
To je Moje Ime na veke…

(2 Mz 3:14-15)

Da, Bog je prisoten in dejaven v človeku in v vsem.
Mojstri Ga poimenuje z raznimi izrazi, kot so:
JAZ SEM, Prisotnost JAZ SEM, Prisotnost Božjega JAZ SEM, Mogočni JAZ SEM, Mogočna Prisotnost JAZ SEM…

 

2. Jaz Sem – Božja Ustvarjalna Beseda Stvarstva.  

Jaz Sem – je Božja Ustvarjalna Beseda Stvarstva.

V začetku je bila Beseda
in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog
Vse je po Njej nastalo
in nič, kar obstaja, ni brez Nje nastalo.

(Jn 1:1, 3)

 

 

 

.