slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!

Pozdravljeni...
Ta internetna stran je posvečena širitvi Sporočil Luči...
za Prebujenje človeštva in vzpostavitev nove Zlate Dobe...
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

Kazalo vsebin

več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Saint GERMAIN
izbrani
Nebeški Mojster

za posebno služenje Zemlji v letu 2024
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 23. maj 2024
do 10. jul. 2024
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

A K T U A L NE   O B J A V E
2 0 2 2 – 2 0 2 3

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Klici za Zemljo – 2023

Klic za Kozmični Modri Plamen
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za Božansko Posredovanje v naših življenjih
od 23. november 2023 
do 10
. januar 2024
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

N O V E    K N J I Ž I C E
Veliko Prebujenje
več o tem

Veliko Prebujenje – 3
– Prihod 5D Sonca in Povezava treh Sonc…
– Intervju z Bogom…
– Vijoični Plamen – vaše najboljše Orodje Luči…
več o tem…

Veliko Prebujenje – 4
– Apokalipsa in ‘trije dnevi teme’…
– Trije dnevi Spektakla Svetega Ognja…
– Kozmično Posredovanje Milosti…

več o tem …

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

B o ž i č n i   T e m p e l j  –  K l i c

V času od 24. – 31. decembra se v Območju Luči za sedem dni odpre zelo poseben Tempelj. To je Kristusov Božični Tempelj, iz katerega v tem času pošiljajo na Zemljo mogočni Žarki  Ljubezni in Luči… več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

A m a z i n g   G r a c e   –   Č u d o v i t a   M i l o s t

To, kar svet zdaj najbolj potrebuje, so čudeži… Univerzalna Glasba Sfer je posrednik Milosti v svet – je eden največjih virov čudežev…
Pesem Amazing Grace je sposobna široko odpreti srca ljudi…
  Zdaj je čas, da Čudovita Milost (Amazing Grace) udejanji na milijone čudežev po vsej Zemlji… Če bo do ljudje po vsem svetu poslušali, peli, igrali pesem Amazing Grace vsak dan, se bo Nebeška Milost v polnosti izlila na Zemljo …
Prisluhnite čudovitemu posnetku pesmi Amazing Grace na

… več o tem
______________________________________

K o z m i č n o   P o sr e d o v a n j e   S v e t e   D r u ž i n e
v naš Žarek Luči in po njem skozi vrh naše glave
v naše zemeljsko telo in življenje
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Klici za pomoč Zemlji in življenju na njej

ZA ZEMLJO

Klic – Očiščenje in Osvoboditev narave …  več o tem

 ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

D u h o v n i   P r a z n i k i   v   l e t u …

več o tem

Praznik Razsvetljenja QUAN YIN 17. julij 2022  – več o tem

Praznik Vnebovzetja Marije MAGDALENE – 22. julij 2022 – več o tem

‘Zelo pomembno je,
da razvijate Ljubezen do sebe
in moč samo-odpuščanja.’

Praznik Vnebovzetja Matere Marije – 15. avgust – več o tem

Ljubezen se vrača na Zemljo.
Ljubezen gradi vse na novo.
Smo pripravljeni biti – biti Ljubezen?

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

7   S v e t i h   T e d n o v

Mogočno Okno za Božansko Posredovanje
v naša življenja
poteka
od četrtka 24. nov. 2022
do  srede 11. jan. 2023
 več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Vnebohod – Praznik Jezusovega Vnebovzetja
četrtek 26. maj 2022

več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Wesak – Praznik Razsvetljenja… Bude
16. maj 2022

več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~