slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!
Kazalo vsebin 
več o tem

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
13 Boginj
13 Kvalitet Ljubezni
dec. 2022 - dec. 2023
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Boginja ČISTOSTI
izbrana
Nebeška Mojstrica

za posebno služenje Zemlji v letu 2023
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 25. maj. 2023
do 12. jul. 2023
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

Klic h Kristusovemu Božičnemu Templju

v času od 24. – 31. decembra

V času od 24. – 31. decembra vsako leto se v Območju Luči za sedem dni odpre zelo poseben Tempelj. To je Kristusov Božični Tempelj, iz katerega v tem času ljubljeni Jezus Kristus, Mati Marija in Marija Magdalena pošiljajo vsemu človeštvu na Zemlji mogočne Žarke Božanske Ljubezni in Luči iz svojih Src.

Pri tem so dejavne legije Aleluja Angelov, ki s pesmimi Vnebovzetja in Nebeško Glasbo Sfer širijo te Žarke Božanske Ljubezni in Luči skozi celotno atmosfero Zemlje.

Pokličite za prejem tega Izžarevanja vsak dan v tem času sedmih dni – tj. 24. – 31. Decembra:

Tempel V

Ljubljena Prisotnost mojega Božjega JAZ SEM
– v meni in nad menoj.

Skozi Tebe sežem navzgor v Območje Luči
h Kristusovemu Božičnemu Templju,
da od tam prejmem
mogočen izliv Kozmične Svetlobe in Ljubezni,
ki ga
v času od 24. – 31. decembra

ljubljeni Jezus Kristus, Mati Marija in Marija Magdalena
iz svojih Src pošiljajo po vsej Zemlji.

 Prosim, da je Božansko Izžarevanje
tega Kristusovega Božičnega Templja
živa prisotnost in dejavnost
z menoj in nad menoj
vse dni mojega življenja na Zemlji.

Zahvaljujem se za to. 

Vsemogočna Kristusova Prisotnost JAZ SEM! (3x)