JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!
Aktualno
Kazalo vsebin
na tej int. strani
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Veliko Prebujenje
2021

v m

*   *   *   *   *   *   *


JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja


*   *   *   *   *   *   *

.7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih
od 25. nov. 2021
do 12. jan. 2022
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem


.
*   *   *   *   *   *   *.

Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
BOGINJA PRAVIČNOSTI
Pokroviteljica Zemlje
v letu 2021
več o tem 

 

*   *   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *   *

Zemlja ljubimo te
KLICI za DVIG in OSVOBODITEV človeštva in Zemlje
Vsako soboto
zvečer
več o tem

.

*   *   *   *   *   *   *

L e t o   2 0 2 0
več o tem

.  

 

 

D U H O V N I   P R A Z N I K I  

V   L E T U  2 0 2 1

Tekom leta lahko za okrepitev svojih duhovnih dejavnosti izkoristimo duhovne praznike, ko Veliko Belo Bratstvo okrepljeno izliva Svetlobo na Zemljo.

Povišana energijska dejavnost teh praznikov se začne že nekaj dni prej in traja še nekaj dni za tem. V tem obdobju posvetimo več časa meditaciji, molitvi, odredbam in smo na sploh bolj usmerjeni v notranjost, k Bogu (Prisotnosti JAZ SEM) v sebi.

Še posebej dobrodejna je naša posvetitev k Bogu in Bitjem Luči na predvečer prazničnega dneva in na sam dan praznika.

Na predvečer se zberejo Vnebovzeti Mojstri in pošljejo na Zemljo veliko Svetlobe in Pomoči. To lahko okrepimo v svojem bitju in svetu ter po vsej Zemlji, če se zavestno usmerimo z meditacijo, molitvijo ali odredbami k temu – posamično ali v skupini.

~

Nekateri od teh prazničnih dnevov se določajo po luninem koledarju in zato pridejo vsako leto na drug datum:

۰ Velika noč – je na nedeljo po prvi pomladni polni luni; na ponedeljek po Veliki noči je Praznik Vstajenja

۰ Vnebohod – je na četrtek po peti nedelji po Veliki noči oz. po Prazniku Vstajenja

۰ Spust Svetega Duha na Zemljo (Binkošti) – je 50-ti dan po Veliki noči oz. druga nedelja po Vnebohodu (beseda binkošti izvira iz grške besede pentekoste, ki pomeni petdeseti, namreč petdeseti dan)

۰ Wesak (Praznik Luči) – je na prvo polno luno v maju; to je na četrto polno luno po budističnem (kitajskem) Novem letu

۰ Novo leto v budističnh državah: Tibet, Kitajska, Mongolija… (= Praznik Rojstva Maitreje) – je na dan druge prazne lune po zimskem solsticiju (tj. po 21. dec.) …

~

Ostali prazniki pa so vsako leto na isti dan: ۰ Zbor Vnebovzetih Mojstrov v Royal Tetonu ۰ Marijino Vnebovzetje ۰ Božič ۰ Novo leto ۰ Praznovanja dneva Vnebovzetja posameznih Vnebovzetih Mojstrov

*

D a t u m i  

d u h o v n i h   p r a z n i k o v  

v   l e t u   2 0 2 1 …:

J A N U A R  

 31. december  in 1. januar  vsako leto

– Zbor Vnebovzetih Mojstrov v Eteričnem Zatočišču Royal Teton in mogočen Izliv Kozmične Svetlobe na Zemljo

 

F E B R U A R

 12. februar 2021  petek
1. februar 2022 
torek

– Praznik Rojstva Mojstra MAITREJE (budistični praznik in Novo leto v budističnh državah: Tibet, Kitajska, Mongolija…)

 

M A R E C

A P R I L

 5. april 2021

– Praznik VSTAJENJA (Jezusovo Vstajenje;
Vstajenja naše duše h Kristusu) Velikonočni ponedeljek 

več o tem

 

M A J  

 1. maj  vsako leto

– Praznik Vstajenja in Vnebovzetja Saint Germaina

 

četrtek 13. maj 2021

– VNEBOHOD (praznik Vnebohoda Jezusa;
Vnebovzetja vsake duše na Zemlji) 

več o tem

 

15. maj  vsako leto

– Praznik Vnebovzetja Maha Čohana (Veliki Gospodar Žarkov), ki je predstavnik Svetega Duha za Zemljo ter eden glavnih upraviteljev bitij štirih elementov in Sil Narave

 

nedelja 23. maj 2021

Spust Svetega Duha na Zemljo (Binkošti)

 

 25. maj  vsako leto

– Praznik Vnebovzetja AkašeBožanske Matere Univerzuma  (ki je bila utelešena pred pribl. 35.000 leti v Delfiju, Grčija, kjer sta z Mojstrom Asunom vodila visoko duhovno razvito civilizacijo)

 

26. maj 2021  sreda

– WESAK (Praznik Luči)
– na dan rojstva, Razsvetljenja in odhoda Gautama Bude;

praznuje se vedno na prvo polno luno v maju 

več o tem

 

 

četrtek 27. maj 2021

– Začetek 7 Svetih Tednov

 

J U N I J

 30. junij in  1. julij  vsako leto

– Zbor Vnebovzetih Mojstrov v Eteričnem Zatočišču Royal Teton, ki sprostijo mogočen Izliv Kozmične Svetlobe na Zemljo

 

J U L I J

 22. julij

– Praznik Vnebovzetja Marije Magdalene – Plamena Dvojčka od Jezusa

 

A V G U S T

 15. avgust

– Praznik Vnebovzetja MARIJE

 

S E P T E M B E R

O K T O B E R

 5. oktober

– Praznik Vnebovzetja Asuna – Plamena Dvojčka Božanske Matere Akaše

 

N O V E M B E R

 11. november

– Praznik Vnebovzetja Velikega Mojstra Melkizedeka

 

četrtek 25. november 2021

– Začetek 7 Svetih Tednov

 

D E C E M B E R

 25. december

BOŽIČ (praznik Jezusovega Rojstva; Rojstvo Kristusa v nas)
več o tem…

 

*

Na praznik posebnega dogodka v svojem zadnjem utelešenju na Zemlji (npr. na dan svojeg rojstva, Vnebovzetja…) vsak Vnebovzeti Mojster iz svojega Srčnega Plamena okrepljeno izliva Svetlobo in Ljubezen ter Sveti Ogenj (ki ga usmerja) po vsej Zemlji še posebej tistim, ki pokličejo za to.

Zato se ta dan v meditaciji povežemo s tem Mojstrom in čez dan večkrat pokličemo:

*

V Imenu Ljubljene Mogočne Prisotnosti JAZ SEM!

Kličem te ljubljeni/-na ____________________!

(vstavite ime Mojstra oz. Mojstrice)

Zasij Svetlobo in Ljubezen iz svojega Srčnega Plamena

vame, skozme in okoli mene

ter v, skozi in okoli

vsega človeštva,   Zemlje   in vsega Življenja na njej

takoj zdaj in za vekomaj!

*

Potrudimo se vsak dan v letu živeti čim bolj v zavesti, da je Bog v nas in v vsem okoli nas ter da nam ves čas v vsej polnosti daje Svojo Svetlobo, Ljubezen, Življenje …

Zato častimo to Božjo Prisotnot v svojem srcu vsak dan (vsak trenutek) z vsakim dihom in smo Ji predani z vso svojo Ljubeznijo – predani Prisotnosti v svojem srcu – JAZ SEM.

www.jazsem.net

za print:

Duhovni PRAZNIKI v letu 2021

 

.