slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!
Kazalo vsebin 
več o tem

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
13 Boginj
13 Kvalitet Ljubezni
dec. 2022 - dec. 2023
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Boginja ČISTOSTI
izbrana
Nebeška Mojstrica

za posebno služenje Zemlji v letu 2023
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 25. maj. 2023
do 12. jul. 2023
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

Boginja Pravičnosti
– Vnebovzeta Mojstrska Pokroviteljica Zemlje
v letu 2021

Vi ste upanje za vaš planet

Boginja Pravičnosti

»Nadvse čudovit je večni Božanski načrt Življenja za Zemljo. Ta načrt se zdaj pospešeno spušča in sidra v njeno nižjo atmosfero.

To daje Zemlji in človeštvu na njej Kozmično Priložnost za njun razvoj in Dvig v Višje Dimenzije. Mi v Območju Luči ohranjamo vizijo, da se to izvrši na čim bolj preprost in blagodejen način.

Preljubi, tako čudovita so Območja Luči, v katerih prebivamo Mi, da z velikim upanjem čakamo in gledamo, da vsak od vas zdaj usmeri svojo pozornost k tem Veličastnim Območjem in za trenutek uzre Lepoto, Svobodo in Popolnost, ki so v njih in so namenjene, da se udejanjijo tudi za Zemljo in vse Življenje na njej.

V Višjih Dimenzijah so vsa Lepota, Svoboda in Popolnost za Zemljo že udejanjene. To se zdaj spušča v območje tretje dimenzije vašega planeta.

V Imenu Kozmične Pravičnosti želim, da vsidrate to vizijo v svoja srca in jo ohranjate. Vi ste upanje za vaš planet.«

 

Ravnovesje vašega življenja je v Bogu

Boginja Pravičnosti

»Ljubljeni, povem vam, zelo pomembno je, da se vsak dan opazujete – kako in kaj razmišljate oz. kaj dopuščate, da vstopi v vaš um. Potrebno je, da ste v stiku s svojim notranjim vodstvom. Ravnovesje svoje zavesti in s tem svojega življenja ne boste prejeli v svoji zunanji osebnosti temveč v Srcu svoje Božje Prisotnosti – ki je globoko v vas in v Višjih Dimenzijah vašega bitja.

Zato se potrudite opazovati samega sebe – kaj mislite in govorite; kaj in kako delate; kaj čutite v raznih situacijah dneva… In vedno se tudi vprašajte – zakaj tako mislite, govorite; zakaj nekaj delate… torej, kaj je vaš motiv pri vsem.

Tako boste postopno začeli živeti vse bolj in bolj zavestno. Vaše mišljenje in obnašanje ter s tem vaše življenjske situacije se bodo začele spreminjati. Začeli boste vse bolj živeti od znotraj navzven in ne od zunaj navznoter. To pomeni živeti iz svojega srca.

In namesto blodenj uma in iskanja rešitev v zunanjem svetu boste vedeli, da je ravnovesje vašega življenja v Bogu. Spoznali boste, da je prav tukaj, kjer ste, vaša priložnost, da začnete udejanjati svoj Božanski načrt, ki ste ga prejeli od Boga.«

 

Molitev za Pravičnost in Ravnovesje

1

O preljuba Boginja Pravičnosti,
pretehtaj moja dejanja in mi pomagaj,
da dosežem svoje popolno notranje Ravnovesje
in z Ljubeznijo služim Bogu v vsem.

2

Moja Ljubljena Božja Prisotnost JAZ SEM.
Tvoja Svetloba, ki sije v meni, daje le Dobro.
Pomagaj mi, da vse, kar mi podarjaš,
uporabim z Modrostjo Kristusa, ki biva v meni.

3

Naj Sem najprej jaz sam pravičen do Življenja,
potem bo tudi Življenje pravično do mene.
Naj Sem resnično Božje Ravnovesje
v izražanju Ljubezni, Modrosti in Moči.

4

In ko končno poravnam vse svoje dolgove Življenju
in prispem do konca svoje poti,
se s Hvaležnostjo Mogočnemu Življenju
dvignem z Ljubeznijo v Svetlobo svoje Božje Prisotnosti.

.

Klic za Božansko Pravičnost v svetu

V Imenu Ljubljene Mogočne Prisotnosti ‘Jaz Sem’
– v sebi in nad seboj!

Ljubljena Boginja Pravičnosti,
kličemo k tebi in tvojim Angelom!

Izpolnite naša srca, ume in občutke
s Kristusovo Močjo Svetega Ognja Božanske Pravičnosti!

Izpolnite in preplavite miselni in čustveni svet celotnega človeštva
s Svetim Ognjem Božanske Pravičnosti!

Zagotovite, da se preneha vse napravičnost v svetu!
In naj se vsa kakršnakoli neskladja med ljudmi
na vseh področjih človeške družbe
razsodijo v skladu
s standardi (oz. merili) Božanske Pravičnosti!

 

Ljubljena Boginja Pravičnosti!

Ljubimo te! Blagoslavljamo te!
In pozdravljamo tvojo Kozmično Prisotnost
v svoja življenja vsak trenutek vsakega dne!

Naj so ti dane vse možnosti,
da v svet ljudi prineseš potrebne spremembe,
da se ustvari in ohranja čudovit svet
izpolnjen z Božansko Pravičnostjo!

Božanska Pravičnost ‘Jaz Sem’! (3x)

 

vir: Summit Lighthouse
        Radiant Rose Acvademy