slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!
Kazalo vsebin 
več o tem

*   *   *   *   *   *   *

OSNOVNI POJMI - Pomen 
 JAZ SEM 
 Vnebovzeti Mojstri 
 Sveti Ogenj 
 Vijolični Plamen 
      več o tem
*   *   *   *   *   *   *
13 Boginj
13 Kvalitet Ljubezni
dec. 2022 - dec. 2023
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Prisluhnite posnetkom
SVETA GLASBA
- SVETI ZVOK ...
več o tem
*   *   *   *   *   *   *
Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Boginja ČISTOSTI
izbrana
Nebeška Mojstrica

za posebno služenje Zemlji v letu 2023
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 25. maj. 2023
do 12. jul. 2023
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem
*   *   *   *   *   *   *

JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja
*   *   *   *   *   *   *


KONTAKT

 

VijolicniPlamen.
JazSem@gmail.com

 

 

.

 

 

Sveta glasba – Sveti zvok

– posnetki mp3

Sveti zvok

Solfeggio

Posnetki na tej strani so namenjeni dvigu vibracije vašega bitja.

To glasbo lahko poslušate med tem, ko pregledujete ostale strani te internetne strani.

Če pa želite prejeti večji učinek od poslušanja te glasbe, potem je priporočljivo, da te posnetke poslušate s slušalkami.

 

________________________________________

Light Prayer
E r i c   B e r g l u n d

________________________________________

Archangel Chant
E r i c   B e r g l u n d

 

________________________________________

528 Hz Golden Om Fractal
vir:  S o u r c e   V  i b r a t i o n s

________________________________________

Sacred Sound Treatment_SAHASRARA_
vir:  S o u r c e  V i b r a t i o n s

Ob začetku poslušanja usmerite svojo pozornos v srce, nato jo dvignite do točke sredi čela (tretjega očesa) in nazadnje do vrha glave, kjer je kronska čakra imenovana sahasrara.

 

________________________________________

solfeggio   396 Hz
_LET GO Fear, Stress & Negative Thoughts & Emotions_Stop Anxiety_Boost Positivity
vir:  M e d i t a t i v e    M i n d

________________________________________