slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!
Kazalo vsebin
na tej int. strani
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

Sveta Glasba
- Sveti Zvok
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
SAINT GERMAIN
izbrani
Vnebovzeti Mojster

za posebno služenje Zemlji v letu 2022
več o tem 

 

*   *   *   *   *   *   *

7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih

od 24. nov. 2022
do 11. jan. 2023
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *


JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja

 

*   *   *   *   *   *   *

13 Boginj
dec. 2022 - dec. 2023
več o tem

 

*   *   *   *   *   *   *

 

stik

VijolicniPlamen.JazSem @gmail.com

 

.

  

 

Nauki in Sporočila Luči

Pozdravljeni. Ta internetna stran je posvečena širjenju Naukov in Sporočil Luči Vnebovzetih Mojstrov za vzpostavitev Nove Zlate Dobe na Zemlji. Namenjana je vam, da prejmete potrebne informacije v zvezi s tem…  več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~
s klikom na oranžne vrstice se vam odprejo nadaljnje strani z besedili

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Klici za pomoč Zemlji in življenju na njej

ZA ZEMLJO

Klic – Očiščenje in Osvoboditev narave ... več o tem

 ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

NOVE knjižice v pripravi
Veliko Prebujenje – št. 3, 4

več o tem
Kratki odlomki iz
Veliko Prebujenje – št. 4
______________________________________

A m a z i n g   G r a c e   –   Č u d o v i t a   M i l o s t

To, kar svet zdaj najbolj potrebuje, so čudeži… Univerzalna Glasba Sfer je posrednik Milosti v svet – je eden največjih virov čudežev…
Pesem Amazing Grace je sposobna široko odpreti srca ljudi…
  Zdaj je čas, da Čudovita Milost (Amazing Grace) udejanji na milijone čudežev po vsej Zemlji… Če bo do ljudje po vsem svetu poslušali, peli, igrali pesem Amazing Grace vsak dan, se bo Nebeška Milost v polnosti izlila na Zemljo …
Prisluhnite čudovitemu posnetku pesmi Amazing Grace na

… več o tem
______________________________________

K o z m i č n o   P o sr e d o v a n j e   S v e t e   D r u ž i n e
v naš Žarek Luči in po njem skozi vrh naše glave
v naše zemeljsko telo in življenje
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

S L I D I    Z    O D L O M K I
S    T E    I N T ER N E T N E    S T R A N I

_Marija MAGDALENA_Praznik njenega Vnebovzetja_22.7._300
QUAN YIN_Praznik Razsvetljenja_300
MISEL LUCI in ..._31.12.2018_St. Germain_190215_b.s_350
Wesak-Praznik Luči_Buda_A5_300
Buda_slh_
Jesus_Zmaga Kozmične Luči
Marija Magdalena-2_Jezusovo Vstajenje_190416_300
Gdds. of Justice_Portia_slh-1
_Marija MAGDALENA_Praznik njenega Vnebovzetja_22.7._300 QUAN YIN_Praznik Razsvetljenja_300 MISEL LUCI in ..._31.12.2018_St. Germain_190215_b.s_350 Wesak-Praznik Luči_Buda_A5_300 Buda_slh_ Jesus_Zmaga Kozmične Luči Marija Magdalena-2_Jezusovo Vstajenje_190416_300 Gdds. of Justice_Portia_slh-1

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

D u h o v n i   P r a z n i k i   v   l e t u …

več o tem

Praznik Razsvetljenja QUAN YIN 17. julij 2022  – več o tem

Praznik Vnebovzetja Marije MAGDALENE – 22. julij 2022 – več o tem

‘Zelo pomembno je,
da razvijate Ljubezen do sebe
in moč samo-odpuščanja.’

Praznik Vnebovzetja Matere Marije – 15. avgust – več o tem

Ljubezen se vrača na Zemljo.
Ljubezen gradi vse na novo.
Smo pripravljeni biti – biti Ljubezen?

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

A K T U A L NE   O B J A V E
2 0 2 2

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

7   S v e t i h   T e d n o v

Mogočno Okno za Božansko Posredovanje
v naša življenja
poteka
od četrtka 26. maja 2022
do  srede 13. julija 2022
 več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Vnebohod – Praznik Jezusovega Vnebovzetja
četrtek 26. maj 2022

več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Wesak – Praznik Razsvetljenja… Bude
16. maj 2022

več o tem

.