JAZ SEM, KI SEM

JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!

Aktualno

 

Zakladi Večnosti
št. 1
b i l t e n
več o tem


*   *   *   *   *   *   *

Odredbe za RAZREŠITEV nujnih RAZMER v svetu
več o tem
Odstranitev korona virusa
Klic za prihod Zdravilnih Angelov Matere Marije
več o tem


*   *   *   *   *   *   *

L e t o   2 0 2 0
več o tem


*   *   *   *   *   *   *

7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih
od 28. maj 2020 
do 15. jul. 2020
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem


.
*   *   *   *   *   *   *.

Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Pokrovitelj Zemlje
v letu 2020 je
GAUTAMA BUDA

več o tem 

.
*   *   *   *   *   *   *

 

..
Jezus
Svetleča Prisotnost

  

 

Nauki in Sporočila Vnebovzetih Mojstrov

Pozdravljeni. Ta internetna stran je posvečena širjenju Naukov in Sporočil Vnebovzetih Mojstrov za vzpostavitev Nove Zlate Dobe na Zemlji. Namenjana je vam, da prejmete potrebne informacije v zvezi s tem…  več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~
~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

N O V E   A K T U A L NE   O B J A V E
2 0 2 0

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Jezus
S V E T L E Č A   P R I S O T N O S T
VNEBOVZETEGA MOJSTRA

Ko pokličete in si predstavljate Svetlečo Prisotnost Jezusa (ali kateregakoli Vnebovzetega Mojstra), prejmete Zdravljenje, Zaščito in Popolnost Luči.      več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Pomoč iz Območja Luči
za leto 2020

V srcih ljudi in v atmosferi Zemlje je najbolj potrebno povečati Božansko LJUBEZEN. Zato je leto 2020 v znamenju Vrline Ljubezni.  
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

M I S E L   L U Č I  in  B O Ž A N S K A   U S M E R I T E V
v letu 2020
Kot iskalec Božanske Resnice
neomajno in ponižnega srca stopam po Poti
k ponovnemu Zedinjenju
s svojim Resničnim Jazom. 
Z nesebičnostjo in ljubečim služenjem Življenju …
 več o tem

L J U B E Z E N
Božanska VRLINA za človeštvo v letu 2020
več o tem

Z V E Z D A   L J U B E Z N I
SIMBOL Luči za Zemljo v letu 2020
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Sporočilo Matere Akaše
za leto 2020

V letu 2020 smo pripravljeni biti vselej z vami in vam pomagati, da postanete bolj sijoči z Božansko Svetlobo in Ljubeznijo … več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Gautama BUDA
– Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelj Zemlje
v letu 2020

več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~
~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

A K T U A L NE   O B J A V E
2 0 1 9

~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Harmonični Prilivi Ljubezni na Zemljo

1. Harmonični Priliv Ljubezni
od 25. maja 2019 do 25. maja 2020
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Marija Magdalena
– Vnebovzeta Mojstrska Pokroviteljica Zemlje
v  letu 2019
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Obnovitev Plamenov v srcu Zemlje
Širitev Ljubezni iz središča Zemlje – Gaje
več o tem    

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

M I S E L   L U Č I
za Zemljo
v   l e t u   2 0 1 9
~
Eno z Univerzalno Prisotnostjo ‘JAZ SEM’,
zdaj polno aktiviramo svoje prirojeno bistvo,
da vselej izražamo Spoštovanje in Ljubezen 
do vsega Življenja.
~
Kličemo k bratom in sestram celotne človeške družine:
– spustite vse iluzije omejitev,
– odpustite drug drugemu
– in zaobjemite medsebojno drugačnost!
~
Tako se vsepovsod na našem ljubljenem planetu
vsak dan vse bolj in bolj izraža le Božja Popolnost.


V svojem srcu dopustite širitev tega sporočila.
(Saint Germain, 31. dec. 2018)
~
P r e j m i t e    O b l a č i l o    i z    S v e t e g a    O g n j a

več o tem

.