online slot malaysia Veliko Prebujenje – JAZ SEM, KI SEM slot malaysia
JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!

Kazalo vsebin
na tej int. strani
več o tem

*   *   *   *   *   *   *

Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
SAINT GERMAIN
Zavetnik Zemlje
v letu 2022
več o tem 

*   *   *   *   *   *   *


JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja


*   *   *   *   *   *   *

.7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih
od 24. nov. 2022
do 11. jan. 2023
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem

*   *   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *   *

Zemlja ljubimo te
KLICI za DVIG in OSVOBODITEV človeštva in Zemlje
Vsako soboto
zvečer
več o tem

.

*   *   *   *   *   *   *

L e t o   2 0 2 0
več o tem

.  

 

V E L I K O    P R E B U J E N J E

s klikom na oranžne vrstice 
se vam odprejo nadaljnje strani z besedili
S p o r o č i l a    i z    K r a l j e s t v a    V e č n e    L u č i
z a    D v i g    Z a v e s t i    i n    š i r j e n j e    L j u b e z n i

*         *         *

Na Zemlji poteka Veliko Prebujenje človeštva.
To Prebujenje se odvija na osebnem in planetarnem nivoju. Pomeni dvig zavesti ljudi in frekvence (vibracije) vse materije – vključno z našimi telesi.

Vse več in več ljudi se prebuja iz hipnotične mreže družbene zavesti, ki jim daje občutek nemoči, nesposobnosti, omejenosti.
Prebujajo se v zavest tega, kar v Resnici so.

V srcu vsakogar je ‘speči Velikan’, ki že stoletja in tisočletja čaka, da razodene svojo lepoto in veličastje svetu.
Prebujanje tega ‘Velikana’ je pot, ki vas vodi nazaj Domov, od koder ste nekoč odšli. To je Pot, ki vas vodi skozi srce.

Naj se vsi ljudje Prebudijo v svojo Resnično Duhovno Naravo in naj je Zemlja vrnjena v Rajski Vrt Eden, kot je to že od začetka namenjeno.

*         *         *

Več o tem dobite
v   z b i r k i   k n j i ž i c
V E L I K O
P R E B U J E N J E :

*
Veliko Prebujenje – št. 1
Zaščita in Dvig vibracije vašega bitja
*
Veliko Prebujenje – št. 2
Višja Vizija za Zemljo
*
Veliko Prebujenje – št. 3
Povezava Treh Sonc
*
Veliko Prebujenje – št. 4
Z
*
Veliko Prebujenje – št. 5
Kozmično Posredovanje Milosti
*
Veliko Prebujenje – št. 6
Z

 

.