JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!
M I S E L  L U Č I
in
B O Ž A N S K A
U S M E R I T E V
za Zemljo

v  l e t u  2 0 1 9
Saint Germain
več o tem

.

*   *   *   *   *   *   *

.

7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih
od 28. nov. 2019 
do 15. jan. 2020
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem

.

*   *   *   *   *   *   *

.

Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje
več o tem
Pokroviteljca Zemlje
v letu 2019 je
Marija Magdalena
več o tem 
.

  

 

V N E B O V Z E T I   M O J S T E R  

P O K R O V I T E L J  

z a   Z E M L J O

z a   1   l e t o

V Območju Vnebovzetih Mojstrov od leta 2007 dalje vsako leto izberejo enega Mojstra ali Mojstrico, ki za eno leto prevzame posebno služenje Zemlji in človeštvu na njej.

Izbrani Mojster se to leto v celoti posveti služenju Zemlji kot njen Posebni Pokrovitelj.

~

Do sedaj je bil izbor za

Vnebovzetega Mojstra Pokrovitelja za Zemljo

naslednji:

    za leto        izbrano Mojstrsko Bitje Luči

2019             Marija Magdalena

2018                Mogočni Victory

2017                 Boginja Čistosti

2016                     Mati Marija

2015             Bog Sonca Helios

2014                   Jezus Kristus

2013                      Mati Akaša

2012                 Boginja Venera

2011                 Sanat Kumára

2010             Nadangel Mihael

2009                 Saint Germain

2008                  Boginja Miru

2007                 Gautama Buda

.