JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!
Aktualno
Kazalo vsebin
na tej int. strani
več o tem

*   *   *   *   *   *   *

Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
SAINT GERMAIN
Zavetnik Zemlje
v letu 2022
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
Veliko Prebujenje
2022

v m

*   *   *   *   *   *   *


JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja


*   *   *   *   *   *   *

.7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih
od 26. maj 2022
do 13. julij 2022
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem

*   *   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *   *

Zemlja ljubimo te
KLICI za DVIG in OSVOBODITEV človeštva in Zemlje
Vsako soboto
zvečer
več o tem

.

*   *   *   *   *   *   *

L e t o   2 0 2 0
več o tem

.  

 

Sporočila Luči

Wesak-Praznik Luči_Buda_A5_300
Marija Magdalena-2_Jezusovo Vstajenje_190416_300
Buda_slh_
Jesus_Zmaga Kozmične Luči
Gdds. of Justice_Portia_slh-1
MISEL LUCI in ..._31.12.2018_St. Germain_190215_b.s_350
Wesak-Praznik Luči_Buda_A5_300 Marija Magdalena-2_Jezusovo Vstajenje_190416_300 Buda_slh_ Jesus_Zmaga Kozmične Luči Gdds. of Justice_Portia_slh-1 MISEL LUCI in ..._31.12.2018_St. Germain_190215_b.s_350

Nauki in Sporočila Vnebovzetih Mojstrov

Pozdravljeni. Ta internetna stran je posvečena širjenju Naukov in Sporočil Vnebovzetih Mojstrov za vzpostavitev Nove Zlate Dobe na Zemlji. Namenjana je vam, da prejmete potrebne informacije v zvezi s tem…  več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~
~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

N O V E   A K T U A L NE   O B J A V E
2 0 2 2

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

7   S v e t i h   T e d n o v

Mogočno Okno za Božansko Posredovanje
v naša življenja
poteka
od četrtka 26. maja 2022
do  srede 13. julija 2022
 več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Vnebohod – Praznik Jezusovega Vnebovzetja
četrtek 26. maj 2022

več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Wesak – Praznik Razsvetljenja… Bude
16. maj 2022

več o tem

 

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~
~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

N O V E   A K T U A L NE   O B J A V E
2 0 2 1

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Žarki Luči in Ljubezni iz fizičnega Sonca

Pomoč vašim fizičnim telesom,
da postanejo Božanski templji

več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

7   S v e t i h   T e d n o v
Mogočno Okno za Božansko Posredovanje
v naša življenja
poteka od četrtka 25. november 2021
do  srede 12. januar 2022
 več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

P r a z n i k   V s t a j e n j a
2.-5. april 2021

Spomnimo se, da nam je Jezus pustil energijske zapise svojega Vstajenja in Vnebovzetja, ki so vtisnjeni v eter Zemlje. Prosimo tega Velikega Mojstra, da…  več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~
~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

A K T U A L NE   O B J A V E  2 0 2 0

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

21. december 2020
~
Pospešitev dejavnosti Luči in Ljubezni za Zemljo
~
Konjunkcija Saturna in Jupitra v Vodnarju
~
Okrepitev Energij Vodnarja – Energij Svobode
~
Povezovanje Božanskih Ženskih Energij
in Božanskih Moških Energij
 več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

V e l i k o   P r e b u j e n j e   2 0 2 0

Naj ljudje uvidijo Resnico... 
 več o tem

Živimo v prelomnem času

Vsak dan smo priča močnim transformacijam,
ki se odvijajo v naših osebnih življenjih in v svetu…
 
več o tem

Zemlja ljubimo te

KLICI za DVIG in OSVOBODITEV človeštva in Zemlje
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Vsak dan širite Ljubezen srca v svet

Vedite, da sta vaše vsakodnevno življenje in delovanje z Ljubeznijo in s Svetlobo srca v tem svetu nadvse pomembna za razrešitev kriznih razmer na Zemlji. 
Zato posvetite vsak dan 10 minut svojega časa za zavestno širitev Ljubezni svojega srca po vsej Zemlji. In mi – Mojstrska in Angelska Bitja iz Območja Luči – smo pri tem vselej z vami… več o tem

Pošiljam Ljubezen svojega srca
vsem živim bitjem,
da so srečna in blagoslovljena 
– vsepovsod za vedno!

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Vnebohod – Praznik Jezusovega Vnebovzetja

četrtek  21. maj 2020  

V atmosferi oz. etru Zemlje je ta dogodek vtisnjen kot mogočno Žarišče Svetlobe, iz katerega se širi izredno Izžarevanjveč o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~

Wesak – Praznik Luči  
7. maj 2020

JAZ SEM v Večnem Plamenu Bude!

Praznik Rostva, Razsvetljenja in Odhoda Gautama Bude … več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Jezus
S V E T L E Č A   P R I S O T N O S T
VNEBOVZETEGA MOJSTRA

Ko pokličete in si predstavljate Svetlečo Prisotnost Jezusa (ali kateregakoli Vnebovzetega Mojstra), prejmete Zdravljenje, Zaščito in Popolnost Luči.      več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Klic za prihod
Legij Zdravilnih Angelov Matere Marije
na Zemljo

Obstajajo mnoga pričevanja v vseh verstvih sveta o čudežnih ozdravitvah in rešitvah, ki so se zgodile s posredovanjem Angelov. Legije Angelov čakajo na naš Klic.    več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Pomoč iz Območja Luči
za leto 2020

V srcih ljudi in v atmosferi Zemlje je najbolj potrebno povečati Božansko LJUBEZEN. Zato je leto 2020 v znamenju Vrline Ljubezni.   več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

M I S E L   L U Č I  in  B O Ž A N S K A   U S M E R I T E V
v letu 2020
Kot iskalec Božanske Resnice
neomajno in ponižnega srca stopam po Poti
k ponovnemu Zedinjenju
s svojim Resničnim Jazom.
Z nesebičnostjo in ljubečim služenjem Življenju …  
več o tem

L J U B E Z E N
Božanska VRLINA za človeštvo v letu 2020
več o tem

Z V E Z D A   L J U B E Z N I
SIMBOL Luči za Zemljo v letu 2020

Zvezda Ljubezni (imenovana tudi Skrivna Zvezda Ljubezni oz. Betlehemska Zvezda) se je prvič pojavila na Zemlji v času Jezusovega rojstva. Ta Zvezda je dejansko Žarišče Svetlobe, ki … več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Sporočilo Matere Akaše
za leto 2020

V letu 2020 smo pripravljeni biti vselej z vami in vam pomagati, da postanete bolj sijoči z Božansko Svetlobo in Ljubeznijo … več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Gautama BUDA
– Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelj Zemlje
v letu 2020

več o tem

 

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

A K T U A L NE   O B J A V E
2 0 1 9

~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Harmonični Prilivi Ljubezni na Zemljo

1. Harmonični Priliv Ljubezni
od 25. maja 2019 do 25. maja 2020
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Marija Magdalena
– Vnebovzeta Mojstrska Pokroviteljica Zemlje
v  letu 2019
več o tem

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

Obnovitev Plamenov v srcu Zemlje
Širitev Ljubezni iz središča Zemlje – Gaje
več o tem    

~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~      ~     ~      ~      ~     ~      ~      ~      ~

M I S E L   L U Č I
za Zemljo
v   l e t u   2 0 1 9
~
Eno z Univerzalno Prisotnostjo ‘JAZ SEM’,
zdaj polno aktiviramo svoje prirojeno bistvo,
da vselej izražamo Spoštovanje in Ljubezen
do vsega Življenja.
~
Kličemo k bratom in sestram celotne človeške družine:
– spustite vse iluzije omejitev,
– odpustite drug drugemu
– in zaobjemite medsebojno drugačnost!
~
Tako se vsepovsod na našem ljubljenem planetu
vsak dan vse bolj in bolj izraža le Božja Popolnost.

V svojem srcu dopustite širitev tega sporočila.
(Saint Germain, 31. dec. 2018)
~
P r e j m i t e    O b l a č i l o    i z    S v e t e g a    O g n j a

več o tem

.