JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!
Aktualno
Kazalo vsebin
na tej int. strani
več o tem

*   *   *   *   *   *   *

Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
SAINT GERMAIN
Zavetnik Zemlje
v letu 2022
več o tem 
*   *   *   *   *   *   *
Veliko Prebujenje
2022

v m

*   *   *   *   *   *   *


JEZUS
Svetleča Prisotnost Nebeškega Bitja


*   *   *   *   *   *   *

.7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih
od 26. maj 2022
do 13. julij 2022
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem

*   *   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *   *

Zemlja ljubimo te
KLICI za DVIG in OSVOBODITEV človeštva in Zemlje
Vsako soboto
zvečer
več o tem

.

*   *   *   *   *   *   *

L e t o   2 0 2 0
več o tem

.  

 

Prihod 5-dimenzionalnega Sonca in povezava 3 Sonc

(povzetek iz sporočila Matere Akasha, sept. 2012)

Jezus je rekel: ‘Za mano bodo prišli tisti, ki bodo delali večja dela kot jaz. In imenujem jih Nedotakljivi (Untouchables).’

Jezus je govoril o današnjem času dviga v 5D (5. Dimenzijo) oz. Vstajenju v vso Kristusovo Popolnost, v kateri smo nedotakljivi za vse človeške stvaritve.

Ko enkrat dosežemo to, se nas ne more več dotakniti nobena sila in zakon materialnega sveta oz. sveta dvojnosti. Kdor resnično stopa po Poti Vstajenja, bo dosegel to.

Smo na pragu 7. Zlate Dobe, ko na Zemljo postopno vse bolj sijejo Žarki 5D Sonca.

22. december 2012 je prvi dan 7. Zlate Dobe na Zemlji – Dobe Kristusove Zavesti.

Naše fizično Sonce je v procesu preobrazbe. Vse bolj in bolj sije nove Svetlobne Žarke (ki jih ni še nikoli) – to so 5D Žarki. To se ne nanaša na vidne sončne žarke (kot jih poznamo), temveč na Žarke nevidne za 3D (3 dimenzionalne) oči.

Naše fizično Sonce je tisočletja sijalo le žarke, ki so po svojih lastnostih in dejavnostih 3D žarki. 22. decembra 2012 so iz našega fizičnega Sonca začeli izhajati prvi 5D Žarki, ki zaznavajo in dajejo le Popolnost, povsod, kjer prehajajo.

Smo na začetku 10.000 letnega obdobja 7. Zlate Dobe (ki bo obstala trajno), ko bo zavest dvojnosti za vedno odstranjena.

~

22. septembra 2012 se je zgodil še en zgodovinski dogodek za Zemljo – Mogočno Posredovanje iz Območja Luči za udejanjanje prihajajoče Zlate Dobe. Ta dan sta Božanska Mati našega Univerzuma (Akaša) in Jezus Kristus iz Srca velikega Središčnega Sonca našega Univerzuma aktivirala Odredbo za vse Nosilce Luči na Zemlji, ki naj to Odredbo redno izgovarjajo:

~

JAZ SEM Kozmični Zakon Vnebovzetega Jezusa Kristusa, ki je premagal svet,

ter je zdaj z vso Božjo Močjo dejaven v meni in okoli mene,

da so izničeni vsi človeški zakoni in nebožanske stvaritve

ki bi se me hoteli kdajkoli dotakniti!

~

Velike stvari se bodo zgodile na Zemlji.

22. decembra 2012 je začetek dviga 5D Sonca – ki postopno vse bolj in bolj sije iz središčnega dela našega fizičnega Sonca in sprošča 5D Žarke na Zemljo in ostalim planetom našega osončja.

Mogočen izliv 5D Žarkov Elektronske Sile iz fizičnega Sonca sprošča vsako leto več Svetlobe Kristusove Popolnosti, ki prodira skozi atmosfero Zemlje k bitjem in silam Narave, v zgradbo Zemlje. S temi Žarki prihajajo na Zemljo tudi mogočne dejavnosti Svetega Ognja.

Angeli in Vnebovzeti Mojstri imajo shranjeno toliko Svetega Ognja v višji atmosferi našega planeta, da bi lahko z njim v trenutku vrnili vse na Zemlji nazaj v stanje Popolnosti, če bi ga sprostili na Zemljo.

A fizično območje, tj. je 3D svet (3. dimenzija), ni dana v upravo Angelom in Vnebovzetim Mojstrom temveč ljudem, ki živijo na površju Zemlje in jim je dana svobodna volja. Če se svojo svobodno voljo odločijo uporabiti tako, da pozabijo Duhovno Kraljestvo, da pozabijo Vnebovzete Mojstre in Angele, potem Bitja Luči to spoštujejo in se ne vsiljujejo.

A vse več ljudi ponovno ozavešča stvari iz Višjh Nivojev in jih sprejema kot resnične.

22. december 2012 je prvi dan 7. Zlate Dobe – to je začetek konca 12 milijonov let trajajoče zgodovine človeške dvojnosti in zmede – to je začetek Dobe Kristusove Zavesti.

To je povsem gotovo. Slavite to, pojte, sprejmite z dobrodošlico, imejte to in zagotovo potrdite vsak dan, da ste del tega. Ali razumete?

Povezava 3 Sonc

9. novembra 2012 so se povezala 3 Sonca za pripravo na 7. Zlato dobo. Namen te povezave je:

– da aktivira za nas Čudežno Ogrinjalo Svetega Ognja, da dosežemo Mojstrstvo nad vsemi stvarmi

– da nas pripravi za vstop v začetno obdobje 7. Zlate Dobe – tj. obdobje od leta 2013 – 2030

– in da nam zagotovi, da nas Kozmični Zakon obvaruje pred vsemi človeškimi zakoni in človeškimi stvaritvami zunanjega sveta.

Ta Kozmična povezava 3 Sonc je bila izvršena pod pokroviteljstvom Elohimov na naslednji način. Mogočne elektronske linije sil so bile potegnjene iz vseh 3-eh Sonc in triangulirane (povezane) skupaj.

Katera so ta 3 Sonca?

1. Zlata Sončna Prisotnost (Ognjeno Središče, Duhovno Središče), ki se razprostira v naši prsni votlini.

2. naše fizično Sonce

v našem fizičnem Soncu so mogočna Mesta Luči, ki jih upravljajo Bratje Zlatih Oblačil in Sestre Rožnatih Oblačil ter usmerjajo mogočne Žarke iz fizičnega Sonca na planete tega osončja; vsaki dimenzionalni resničnosti pošiljajo posebne žarke za to dimenzijo.

3. Veliko Središčno Sonce našega Univerzuma

~

Triangulacija (povezava) teh 3 Sonc potrebuje Božansko pomoč naših Kristusovih Jazov, pomoč Heliosa in Veste (Bog in Boginja našega fizičnega Sonca) ter dejavnosti Bratov Zlatih Oblačil in Sester Rožnatih Oblačil (tj. mogočnih Vnebovzetih Bitij, ki se razvijajo v Soncu).

Potrebno je naše sodelovanje v tem mogočnem procesu – naše molitve, odredbe… naš trud, da iz sebe naredimo najboljšo osebo, kot jo lahko.

Vse to služi temu, da se dvignemo iz omejitev, da se osvobodimo dvojnosti.

Iskreni in neutrudni bojevniki Luči na Zemlji so lahko zdaj hitro osvobojeni vseh krink dvojnosti iz vseh svojih preteklih življenj.

Mase ljudi (ki niso prebujene) imajo okoli sebe še večino svojih krink gostote fizične realnosti iz svojih prejšnjih življenj. In to jih drži v stanju neprebujenosti. To jih drži v gostoti.

Naši Vnebovzeti Mojstri in Angelske Legije so dejavni prekomerno. Stalno so v urgentnih akcijah za reševanje kriznih razmer v našem svetu. Bogovi in Boginje Zemlje, Narave, Gora (to so Kozmična Vnebovzeta Bitja, ki ostajajo v našem fizičnem območju) … se zelo trudijo, da popravijo in obnovijo naš planet.

Za to uporabljajo Sveti Ogenj, ki jim ga pošiljajo Saint Germain, Nadangel Mihael… po zaslugi naših Klicev (več ko prejmemjo naših Klicev oz. Odredb za sprostitev Svetega Ognja v fizično območje Zemlje, več ga lahko pošljejo). Ti Bogovi in Boginje Zemlje imajo na uporabo le toliko Svetega Ognja, kot ga pokličemo mi iz fizičnega območja Zemlje.

Pokličite svojo Prisotnost ‘JAZ SEM’ in Legije Angelov Svetega Ognja, da pošljejo na Zemljo in vse na njej Ljubezen, Mir in druge Božanske lastnosti Svetega Ognja.

Izredni Svetlobni Žarki se vse bolj sproščajo iz fizičnega Sonca na Zemljo. Za čim bolj harmoničen potek tega, je potrebno v atmosfero Zemlje priklicati čim več Svetega Ognja Očiščenja – tj. Vijoličnega Plamena.

Ko bodo množice ljudi v zmedi in nemiru, bodo potrebni Klici nosilcev Luči na Zemlji za Oceane in Oceane Vijoličnega Plamena in Kozmičnega Modrega Plamena, da se izlijejo na ljudi in jih preplavijo ter utišajo, umirijo njihovo paniko, strah, stiske, uničevalnosti…

~

Vse-Mogočna Zlata Sončna Prisotnost iz Velikega Središčnega Sonca!

Zasij Svetlobo Svojega Veličastja, Milosti, Čistosti in Miru

v ume in srca vseh ljudi zdaj!

~

~

Odredbe za 3 Zlate Sončne Prisotnosti in sprejem 5D Žarkov

~     ~     ~     ~     ~     ~     1      ~     ~     ~      ~     ~     ~

O Mogočna Zlata Sončna Prisotnost v meni!

Zasij Svetlobo Tvojega Veličastja, Milosti in Ljubezni

v meni, skozi mene in okoli mene!

~

Ljubljena Helios in Vesta – Bog in Boginja našega fizičnega Sonca!

Ljubljeni Bratje Zlatih Oblačil in Sestre Rožnatih Oblačil

v našem fizičnem Soncu!

Zasijte Svetlobo svoje Ljubezni

v meni, skozi mene in okoli mene.

JAZ SEM pripravljen,

da prejmem 5-Dimenzionalne Žarke Petega Sonca,

ki vse bolj in bolj sijejo skozi naše fizično Sonce na Zemljo!

~

Ljubljeno Veliko Središčno Sonce

in mogočna Kozmična Bitja iz Velikem Središčnem Soncu

– Elohimi, Arksi in Avatarji.

Zasijte Svetlobo – brezmejno Svetlobo Velikega Središčnega Sonca

vame, skozme in okoli mene zdaj.

~     ~     ~     ~     ~     ~     2      ~     ~     ~      ~     ~     ~

Usmerjam se

k svoji Ljubljeni Mogočni Prisotnosti JAZ SEM – Zlati Sončni Prisotnosti v sebi.

Usmerjam se

k našemu fizičnemu Soncu – ki oskrbuje našo Zemljo s Svetlobo in Življenjem.

Usmerjam se

k Velikemu Središčnemu Soncu – Viru vse Svetlobe v našem Univerzumu.

~

Moja Mogočna Prisotnost ‘JAZ SEM’, ljubljeni Kristus v meni!

Ljubljena Helios in Vesta

ter mogočna Kozmična Bitja Luči in Ljubezni v našem fizičnem Soncu!

Mogočna Kozmična Bitja v Velikem Središčnem Soncu našega Univerzuma!

Povežite zdaj ta 3 Sonca

– Sonce v meni, fizično Sonce in Veliko Središčno Sonce!

~

JAZ SEM Zlata Sončna Prisotnost svoje Prisotnosti JAZ SEM,

ki je Eno z Zlato Sončno Prisotnostjo našega fizičnega Sonca,

ki je Eno z Zlato Sončno Prisotnostjo Velikega Središčnega Sonca!

~     ~     ~     ~     ~     ~     3      ~     ~     ~      ~     ~     ~

JAZ SEM Zmagovit!

In JAZ SEM pripravljen,

da sprejmem vse Darove Vnebovzetih Mojstrov,

ki so nam namenjeni, da nas pripravijo za 7. Zlato Dobo!

~

Moja Ljubljena Prisotnost ‘JAZ SEM’!

Naj občutim Ljubezen Tvoje Svetlobe,

ki sije skozi moje fizično telo

– tako sijoče, da lahko v njej obstane le to, kar je od Boga!

~     ~     ~     ~     ~     ~     4      ~     ~     ~      ~     ~     ~

Zdaj se usmerimo k Točkam Luči v vsaki celici svojega fizičnega telesa in recimo:

~

Svetloba razširi se! Svetloba razširi se! Svetloba razširi se!

Svetloba razširi se! Svetloba razširi se! Svetloba razširi se!

Svetloba razširi se! Svetloba razširi se! Svetloba razširi se!

Svetloba JAZ SEM! Svetloba JAZ SEM! Svetloba JAZ SEM!

JAZ SEM, JAZ SEM, JAZ SEM! Z vso Božjo Ljubeznijo vem, da

JAZ SEM brezmejna Svetloba – Plameneča, Iskreča, nadvse Sijoča!

VSEMOGOČNI ‘JAZ SEM’! (3)

~     ~     ~     ~     ~     ~     5      ~     ~      ~      ~     ~     ~

Ljubljena Prisotnost ‘JAZ SEM’!

Ljubljeni Saint Germain, Mati Akaša in Mogoči Viktory!

Zapovedujemo in zahtevamo konec vse teme na Zemlji zdaj! (3)

V Imenu ‘JAZ SEM, KI SEM’!

Ljubljeni Saint Germaina, Mati Akaša in Mogočni Viktory!

~

Zapovejte svojim Legijam Vnebovzetih Mojstrov in Angelov,

da se spustijo v atmosfero Zemlje

in povsem prežarijo naš planet

ter čustveni in miselni svet človeštva

– z najmogočnejšim Svetim Ognjem

– ter z vso svojo Ljubeznijo, Milostjo in Odpuščanjem,

ki ZAGOTOVIJO! (3) Večno Čistost umov in čustev ljudi,

ki je potrebna za uravnoteženo stanje (stabilnost) njihovih fizičnih teles,

da se skozi vsakogar izrazi Mojstrska Kristusova Prisotnost

hitro kot je le mogoče!

~     ~     ~     ~     ~     ~     6      ~     ~     ~      ~     ~     ~

JAZ SEM Vstajenje in Življenje polnega udejanjanja teh Odredb,

pomnoženo za 7 krat 70 milijard

večno ohranjeno s Plameni Moči Svetega Ognja vseh Vnebovzetih Mojstrov!

VSEMOGOČNI ‘JAZ SEM’! (3)

 

5D – 5. Dimenzija – Dimenzija Kristusove Zavesti in Popolnosti.    

Avatarji – Kozmični Mojstri, ki so prišli iz Velikega Središčnega Sonca Univerzuma na pomoč Zemlji.    

Arksi – Kozmična Bitja v Velikem Središčnem Soncu, ki izdelujejo načrte in Svete Geometrije za izgradnjo vsega v Univerzumu    

Elohimi – Kozmična Bitja iz Velikega Središčnega Sonca, ki so graditelji celotnega Univerzuma    

Peto Sonce – Sonce sredi našega fizičnega sonca, ki je 22.12.2012 začelo sijati 5D Žarke na Zemljo  

 

Vir:
Radiant Rose Academy
www.jazsem.net