JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!
M I S E L  L U Č I
in
B O Ž A N S K A
U S M E R I T E V
za Zemljo

v  l e t u  2 0 1 9
Saint Germain
več o tem

.

*   *   *   *   *   *   *

.

7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih
od 28. nov. 2019 
do 15. jan. 2020
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem

.

*   *   *   *   *   *   *

.

Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje
več o tem
Pokroviteljca Zemlje
v letu 2019 je
Marija Magdalena
več o tem 
.

  

 

Božič – Rojstvo Kristusa v nas

~

Bodite močni in pogumni, ker JAZ SEM z vami zdaj!(Jezus)

~

Božič je praznik rojstva Kristusa v človeku, kot je to pokazal Jezus in kot naj bi to dosegel vsakdo na Zemlji.

Za vsakogar, ki s srcem sledi to, kar je učil in s svojim z zgledom pokazal Jezus, so v letu trije, štirje nad vse pomembni praznični dnevi – to so:

Rojstvo Kristusa v nas (ki se praznuje v času Božiča)

Vstajenje Kristusa v nas (ki se praznuje v času Velike noči)

Vnebovzetje od Kristusa k Bogu Očetu-Materi (praznik Vnebohoda, ki se praznuje 40 dni po Veliki noči oz. prazniku Vstajenja)

Marijino Vnebovzetje (praznuje se 15. avgusta)

~

V času teh praznikov nam je dano več podpore Svetlobe in Ljubezni od Znotraj in od Zgoraj. Zato se v meditaciji v tišini usmerimo v svoje srce in v molitvi odprimo svoje srce in dlani navzgor.

~

Osnovni in edini namen praznovanje Božiča je, da se z vsem bitjem usmerimo na Kristusa v sebi (tj. naše Resnično Bitje, ki ima vse sposobnosti in lastnosti, ki smo jih prejeli od Boga) in dopustimo Njegovo Rojstvo najprej v svojem srcu

in (ko bo z našim rednim vsakodnevnim usmerjanjem v svoje srce in udejanjanjem čistega življenja naša zavest dovolj čista in dvignjena ter naše srce dovolj izpolnjeno z Ljubeznijo)

tedaj bo Kristus rojen tudi v našem telesu – tedaj smo Kristus na Zemlji.

Spomnimo se najpomembnejše prerokbe Jezusa (ki nam je s svojim primerom pokazal, kako udejanjiti Kristusa v sebi):

~

Kdor veruje vame, bo dela, ki jih opravljam, opravljal tudi sam in še večja kot ta bo opravljal.‘ (Jn 14:12)

 

Jezus nam ni prišel pokazat, kaj zmore on narediti, temveč nam je predvsem prišel pokazati, kakšne potenciale imamo v sebi mi vsi – kaj vse lahko dosežemo, ko dovolj ljubimo Boga v sebi, katerega ime je – JAZ SEM, KI SEM (2Mz 3:14-15)!

~

Ljubi svojega Boga z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in z vsem svojim mišljenjem. To je največja Zapoved.’ (Mt 22:37)

 

Tukaj je še nekaj Jezusovih izrekov, na katere naj vsak meditira oz. naj ponotranji in utelesi njihova sporočila:

Jezus

Prosite in boste prejeli! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!‘ (Mt 7:7)

Kjer sta dva ali trije zbrani v Mojem imenu, tam SEM JAZ sredi med njimi.’ (Mt 18:20)

Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.’ (Mr 12:31) (Mt 22:39)

Ljubite drug drugega! Kakor SEM JAZ vas ljubil, tako tudi vi ljubite drug drugega!‘ (Jn 13:34)

Mir vam zapuščam, svoj Mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet.’ (Jn 14:27)

Na svetu boste prihajali v stisko, toda zaupajte, JAZ SEM svet premagal!’ (Jn 16:33)

~

JAZ SEM Luč sveta!’ (Jn 8:12)

JAZ SEM Vstajenje in Življenje!’ (Jn 11:25)

JAZ SEM Pot, Resnica in Življenje!’ (Jn 14:6)

JAZ SEM Kruh Življenja!’ (Jn 6:35)

JAZ SEM Reka Žive Vode!’ (Jn 7:37-38)

JAZ SEM z vami vse dni (do dovršitve sveta)!’ (Mt 28:20)

~

Vse to – Luč, Življenje, Resnica… je v nas

Naj še posebej dan na pred Božičem in na dan Božiča ohranjamo ta sporočila v svojem srcu. Pojdimo v tem času večkrat v tišino in se v srcu povežimo s svojim najbolj notranjim bitjem in nato z Jezusom ter se odprimo za prejem Svetlobe in Ljubezni, ki ju lahko tako prejmemo.

Naj temu vsak dan posvetimo nekaj trenutkov svojega življenja.

~