JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!
Aktualno
PRELETI ANGELOV SKOZI ATMOSFERO ZEMLJE
~ Izliv Mogočne Mojstrske Moči Svetega Ognja Angelov ~
12. junij 2018
12. august 2018
12. oktober 2018
12. december 2018
več o tem...

*

*

*

7 SVETIH TEDNOV 
Mogočno Okno za Božansko Posredovanje v naših življenjih 
od 22. nov. 2018 
do 9. jan. 2019
~ 49 DNI ~
~ 49 MOJSTROV ~
~ 49 DAROV ~
več o tem…

D U H O V N I   P R A Z N I K I   V   L E T U

Tekom leta lahko za okrepitev svojih duhovnih dejavnosti izkoristimo duhovne praznike, ko Veliko Belo Bratstvo okrepljeno izliva Svetlobo na Zemljo.

Povišana energijska dejavnost teh praznikov se začne že nekaj dni prej in traja še nekaj dni za tem. V tem obdobju posvetimo več časa meditaciji, molitvi, odredbam in smo na sploh bolj usmerjeni v notranjost, k Bogu (Prisotnosti JAZ SEM) v sebi.

Še posebej dobrodejna je naša posvetitev k Bogu in Bitjem Luči na predvečer prazničnega dneva in na sam dan praznika.

Na predvečer se zberejo Vnebovzeti Mojstri in pošljejo na Zemljo veliko Svetlobe in Pomoči. To lahko okrepimo v svojem bitju in svetu ter po vsej Zemlji, če se zavestno usmerimo z meditacijo, molitvijo ali odredbami k temu – posamično ali v skupini.

~

Nekateri od teh prazničnih dnevov se določajo po luninem koledarju in zato pridejo vsako leto na drug datum:

۰ Velika noč – je na nedeljo po prvi pomladni polni luni; na ponedeljek po Veliki noči je Praznik Vstajenja

۰ Vnebohod – je na četrtek po peti nedelji po Veliki noči oz. po Prazniku Vstajenja

۰ Spust Svetega Duha na Zemljo (Binkošti) – je 50-ti dan po Veliki noči oz. druga nedelja po Vnebohodu (beseda binkošti izvira iz grške besede pentekoste, ki pomeni petdeseti, namreč petdeseti dan)

۰ Wesak (Praznik Luči) – je na prvo polno luno v maju; to je na četrto polno luno po budističnem (kitajskem) Novem letu

۰ Budistično (kitajsko) Novo leto (= Praznik Rojstva Maitreje) – je na dan druge prazne lune po zimskem solsticiju (tj. po 21. dec.) …

~

Ostali prazniki pa so vsako leto na isti dan: ۰ Royal Teton ۰ Marijino Vnebovzetje ۰ Božič ۰ Novo leto ۰ Praznovanja dneva Vnebovzetja posameznih Vnebovzetih Mojstrov

*

D a t u m i   d u h o v n i h   p r a z n i k o v   v   l e t u   2 0 1 8:

J A N U A R   2 0 1 9

ponedeljek 31. december 2018 in torek 1. januar 2019

– Zbor Vnebovzetih Mojstrov v Eteričnem Zatočišču Royal Teton in mogočen Izliv Kozmične Svetlobe na Zemljo

F E B R U A R

torek 5. februar 2019

– Rojstvo MAITREJE (budistični praznik) in kitajsko Novo leto

M A R E C

A P R I L

ponedeljek 22. april 2019

– Praznik VSTAJENJA (Jezusovo Vstajenje; Vstajenja naše duše h Kristusu) Velikonočni ponedeljek

M A J   2 0 1 8

torek 1. maj

– Praznik Vstajenja in Vnebovzetja Saint Germaina

četrtek 10. maj 2018

VNEBOHOD (praznik Vnebohoda Jezusa; Vnebovzetja vsake duše na Zemlji)

torek 15. maj

– Praznik Vnebovzetja Maha Čohana (Veliki Gospodar Žarkov), ki je predstavnik Svetega Duha za Zemljo ter eden glavnih upraviteljev bitij štirih elementov in Sil Narave

nedelja 20. maj 2018

– Spust Svetega Duha na Zemljo (Binkošti)

četrtek 24. maj 2018

Začetek 7 Svetih Tednov

petek 25. maj

– Praznik Vnebovzetja AkašeBožanske Matere Univerzuma  (ki je bila utelešena pred pribl. 35.000 leti v Delfiju, Grčija, kjer sta z Mojstrom Asunom vodila visoko duhovno razvito civilizacijo)

torek 29. maj 2018

WESAK (Praznik Luči; na dan rojstva, Razsvetljenja in odhoda Gautama Bude; praznuje se vedno na prvo polno luno v maju)

J U N I J

sobota 30. junij in nedelja 1. julij

– Zbor Vnebovzetih Mojstrov v Eteričnem Zatočišču Royal Teton in mogočen Izliv Kozmične Svetlobe na Zemljo

J U L I J

nedelja 22. julij

– Praznik Vnebovzetja Marije Magdalene – Plamena Dvojčka od Jezusa

A V G U S T

sreda 15. avgust

– Praznik Vnebovzetja MARIJE

S E P T E M B E R

O K T O B E R

petek 5. oktober

– Praznik Vnebovzetja Asuna – Plamena Dvojčka Božanske Matere Akaše

N O V E M B E R

četrtek 22. november 2018

Začetek 7 Svetih Tednov

D E C E M B E R

torek 25. december

BOŽIČ (praznik Jezusovega Rojstva; Rojstvo Kristusa v nas)

 

*

Na praznik oz. na dan posebnega dogodka v svojem življenju oz. na dan svojega Vnebovzetja vsak Vnebovzeti Mojster in Mojstrica iz svojega Srčnega Plamena okrepljeno izliva Svetlobo in Ljubezen ter Sveti Ogenj (ki ga usmerja) po vsej Zemlji še posebej tistim, ki pokličejo za to.

Zato se ta dan v meditaciji povežemo s tem Mojstrom in čez dan večkrat pokličemo:

*

V Imenu Ljubljene Mogočne Prisotnosti JAZ SEM!

Kličem te ljubljeni/-na ____________________!

(vstavite ime Mojstra oz. Mojstrice)

Zasij Svetlobo in Ljubezen iz svojega Srčnega Plamena vame, skozme in okoli mene

ter v, skozi in okoli vsega človeštva, Zemlje in vsega Življenja na njej

takoj zdaj in za vekomaj!

*

Potrudimo se vsak dan v letu živeti čim bolj v zavesti, da je Bog v nas in v vsem okoli nas ter da nam ves čas v vsej polnosti daje Svojo Svetlobo, Ljubezen, Življenje …

Zato častimo to Božjo Prisotnot v svojem srcu vsak dan (vsak trenutek) z vsakim dihom in smo Ji predani z vso svojo Ljubeznijo – predani Prisotnosti v svojem srcu – JAZ SEM.

www.jazsem.net