JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena! JAZ SEM Čistost Božjega Namena!
Aktualno

 

Zakladi Večnosti
št. 1
b i l t e n
več o tem


*   *   *   *   *   *   *

Odredbe za RAZREŠITEV nujnih RAZMER v svetu
več o tem
Odstranitev korona virusa
Klic za prihod Zdravilnih Angelov Matere Marije
več o tem


*   *   *   *   *   *   *

L e t o   2 0 2 0
več o tem


*   *   *   *   *   *   *

7 SVETIH TEDNOV
Mogočno Okno za 
Božansko Posredovanje
v naših življenjih
od 28. maj 2020 
do 15. jul. 2020
49 Dni ~ 49 Mojstrov
~ 49 Darov ~
več o tem


.
*   *   *   *   *   *   *.

Vnebovzeti Mojstrski Pokrovitelji Zemlje 
več o tem 
Pokrovitelj Zemlje
v letu 2020 je
GAUTAMA BUDA

več o tem 

.
*   *   *   *   *   *   *

 

..
Jezus
Svetleča Prisotnost

  

 

Z a k l a d i   V e č n o s t i

(bilten)

V marcu 2020 izide 1. številka biltena z naslovom Zakladi Večnosti. Predvidoma bodo na leto izšle 3 številke.

V tem biltenu bodo objavljene aktualne informacije o trenutnih Božanskih Posredovanjih iz Duhovnega Sveta oz. Območja Luči Vnebovzetih Mojstrov za pomoč Zemlji ter človeštvu in vsemu Življeju na njej
v tem najbolj prelomnem času, ko se stari materialistični svet ruši in nastaja Nova Zlata Doba na Zemlji …

 

 

 

 

 

 

.